Bank j van breda and co logo

Hypothecaire leningen bij J. Van Breda

In 1930 werd J. Van Breda & Co. opgericht. Vandaag is het één van de meest bekende vastgoedmakelaars in België. De bank biedt haar diensten aan zowel ondernemers en professionals aan.

Van Breda & Co heeft momenteel 31 filialen in heel België.

De hypotheekservice van J. Van Breda & Co richt zich tot natuurlijke personen die ondernemer zijn of een vrij beroep uitoefenen en in België gedomicilieerd zijn, en die hoofdzakelijk voor privédoeleinden handelen en die het grootste deel van hun inkomsten in euro ontvangen.

Soorten leningen door J Van Breda aangeboden

De hypothecaire lening van J. Van Breda voor de aankoop, bouw of renovatie van een woning

De hypothecaire lening van J. Van Breda & Co is verkrijgbaar met verschillende terugbetalingsmogelijkheden. Het kan gaan om de afbetaling van bedragen met een vaste of variabele looptijd, met een vaste of variabele rentevoet, met een looptijd van 1 tot 30 jaar. De looptijd van de lening is beperkt tot 20 jaar voor een vaste rentevoet.

U bent vrij om te kiezen voor maandelijkse, driemaandelijkse, halfjaarlijkse of jaarlijkse kapitaalaflossingen.

Als u een variabel tarief kiest, dan zijn de variabiliteitsopties als volgt:

 • Jaarlijks (1/1/1)
 • Driejaarlijks (3/3/3)
 • Vijfjaarlijks (5/5/5)
 • 10/5/5
 • 15/5/5
 • 20/5/5

Overbruggingskrediet

 • Minimumbedrag: 5000 euro
 • Looptijd: maximaal 24 maanden
 • Tarief: Vast
 • Afbetaling:

o Kapitaal: eenmalige aflossing o Rente: maandelijkse, driemaandelijkse, halfjaarlijkse of jaarlijkse aflossing.

BULLET-lening

 • Minimumbedrag: 5000 euro
 • Termijn: minimaal 12 maanden, maximaal 120 maanden (verlenging tot 240 maanden mogelijk onder voorwaarden)
 • Rentevoet: 1/1/1, 3/3/3, 5/5/5, 10/5/5, 15/5 of vast
 • Afbetaling:
  • Hoofdsom: eenmalige aflossing, wanneer contanten beschikbaar zijn

  • Rente: maandelijkse, driemaandelijkse, halfjaarlijkse of jaarlijkse aflossing

Meer informatie over de verschillende soorten hypotheken

Rentevoeten bij J. Van Breda & Co

De onderstaande tarieven zijn de tarieven die gelden vanaf 01.01.2022. Voor een update verzoeken wij u om de website van de bank te bezoeken

Vaste rentevoet

Looptijd Jaarlijkse debetrentevoet Maandelijkse debetrentevoet Driemaandelijkse debetrentevoet Halfjaarlijkse debetrentevoet
Max. 1 jaar 3,00% 0,2466% 0,7417% 1,4889%
Max. 3 jaar 3,30% 0,2709% 0,8149% 1,6366%
Max. 5 jaar 3,40% 0,2790% 0,8393% 1,6857%
Max. 10 jaar 3,50% 0,2870% 0,8637% 1,7349%
Max. 15 jaar 3,60% 0,2951% 0,8880% 1,7840%
Max. 20 jaar 3,80% 0,3112% 0,9367% 1,8822%

Variabele rentevoet

Variabiliteit Jaarlijkse debetrentevoet Maandelijkse debetrentevoet Driemaandelijkse debetrentevoet Halfjaarlijkse debetrentevoet
(1/1/1)
CAP +5/-5
3,00% 0,2466% 0,7417% 1,4889%
(3/3/3)
CAP +5/-5
3,30% 0,2709% 0,8149% 1,6366%
(5/5/5)
CAP +5/-5
3,40% 0,2790% 0,8393% 1,6857%
(10/5/5)
CAP +5/-5
3,50% 0,2870% 0,8637% 1,7349%
(15/5/5)
CAP +5/-5
3,60% 0,2951% 0,8880% 1,7840%
(20/5/5)
CAP +5/-5
3,80% 0,3112% 0,9367% 1,8822%

Kosten in verband met de hypothecaire lening van de J. Van Breda & Co

Dossierkosten* Reserveringskosten Expertisekosten**
150 tot 1000 euros 0,10%/maand vanaf de 1ste dag van de 4de maand volgende op de voorziening 75 tot 825 euros

*Het bedrag van de dossierkosten hangt af van het bedrag en/of de looptijd van de lening
**Het bedrag van de expertisekosten hangt af van de waarde van de verkoop en het soort vastgoed

Documenten die bij J. Van Breda & Co moeten worden ingediend voor een hypotheekaanvraag

Om uw hypotheekaanvraag te kunnen behandelen, heeft J. Van Breda & Co de volgende gegevens nodig:

Alle informatiegegevens over uw bedrijf of onderneming:

 • De activiteit van uw bedrijf en informatie over zijn positie in de sector
 • De statuten van uw vennootschap en de wijzigingen van de statuten die in het Belgisch Staatsblad zijn gepubliceerd
 • Een overzicht van de aandeelhouders- en groepsstructuur (indien van toepassing)
 • De meest recente financiële resultaten van alle bedrijven
 • De presentatie van een financieel plan
 • Het doel van uw lening
 • Het bedrag van de investering, de gewenste looptijd van uw lening en uw persoonlijk kapitaal
 • Persoonlijke en zakelijke garanties, alsmede lopende financieringen op bedrijfsniveau bij andere financiële instellingen (indien van toepassing)
 • De waarde van het vastgoed en eventuele huuropbrengsten
 • Negatieve verbintenissen en andere verplichtingen die de solvabiliteitsverhouding kunnen beïnvloeden
 • De sociale balans (als u die moet verstrekken)
 • Activa en passiva en de identiteit van een eventuele persoonlijke waarborg (indien van toepassing)
 • De naam van uw boekhouder
 • Alle andere beschikbare informatie die u relevant acht voor een leningsbesluit.

De vereiste informatie kan variëren naargelang het soort krediet dat wordt aangevraagd.

Andere J. Van Breda producten

GeldExpert stelt voor momenteel geen andere product van Bank J. Van Breda

Bekijk het algemene presentatiefiche van J. Van Breda Bank

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo GeldExpert détouré h-65px