De aanvraagprocedure voor een hypothecaire lening in 6 eenvoudige stappen

De stappen die moeten worden ondernomen om een hypothecaire lening aan te vragen zijn zeer ingewikkeld en worden door de meeste mensen die voor het eerst een lening nemen niet zo goed begrepen. Daarom maken wij hier een lijst met alle stappen die u moet ondernemen om alle aspecten van deze lening die u bij uw bank gaat afsluiten te begrijpen, maar ook alle verbintenissen die u zult aangaan. Volg onze aanwijzingen, want zij zullen u precies vertellen wat u kunt verwachten op de dag dat u een hypothecaire lening afsluit!

6 eenvoudige stappen

1. De juiste woning vinden om een hypothecaire lening voor aan te vragen

De eerste stap is het identificeren van een woning waarvoor u een hypothecaire lening gaat nemen. Zodra u een woning hebt geïdentificeerd, kunnen wij overgaan tot de tweede stap.

Voordat u aan een hypothecaire lening denkt, hebt u dus eerst een woning nodig dat u wilt kopen, maar ook een stabiel inkomen.

Tim gouw bwki71ap y8 unsplash

2. Bezoek aan uw makelaar of bank

De tweede stap in de aanvraag van uw hypothecaire lening is het benaderen van een makelaar of bank. Dit gedeelte is van essentieel belang: het voorziet in een gesprek tussen u en de persoon die de financiering van uw woning gaat regelen. Het afsluiten van een lening is altijd een groot project, wat betekent dat de persoon die de bank bezit u persoonlijk zal begeleiden. Uw persoonlijke voorkeuren zullen door uw bankier worden geanalyseerd.

3. Schatting van het leenbedrag

De derde stap is het bepalen van het leenbedrag. Gezien de prijs van het onroerend goed moet u immers precies bepalen hoeveel u zult uitgeven. U zal de waarde van de woning moeten inschatten (of laten inschatten). Het bedrag van de hypothecaire lening is gebaseerd op de geschatte waarde van uw woning, verminderd met eventuele uitstaande leningen of schulden op de woning. Het maximumbedrag van de hypothecaire lening zal gewoonlijk tot 90% van de waarde van het onroerend goed bedragen. Lees meer over de verscherping van de voorwaarden in oktober.

Er bestaan echter verschillende manieren om meer te lenen met de hulp van een makelaar.

4. Samenstellen van een hypotheekaanvraag

De vierde stap bij het aanvragen van een hypotheek is het samenstellen van een aanvraag, of het opsturen ervan naar de financiële instellingen als u via een makelaar bent gegaan. U moet contact opnemen met een makelaar of met verschillende banken om het project te bestuderen en het dossier samen te stellen.

5. Zoeken van het beste tarief en afronden van de procedure

In de vijfde stap krijgt de aanvrager de best mogelijke tarieven aangeboden.

Uiteindelijk wordt in de zesde stap de aanvraag aanvaard en wordt het definitieve dossier samengesteld.

De definitieve ondertekening van de hypothecaire lening gebeurt voor de notaris. In het algemeen heeft de bank 6 weken nodig om het dossier te aanvaarden. Hieronder vindt u meer informatie over het tijdschema en de procedure voor het aanvragen van een hypothecaire lening.

6. Meer info over de tijd die nodig is om een hypothecaire lening te krijgen na de aanvraag

Fase 1: Contact opnemen met een makelaar of bankier

Gewoonlijk duurt het 4 weken na uw eerste contact met een makelaar of bankier om een aanbieding voor een lening te krijgen. Zodra de verschillende voorwaarden in de aanbieding zijn opgenomen wordt het naar de bank gestuurd voor aanvaarding en ondertekening.

Fase 2: Ontvangst van het aanbod van de hypothecaire lening na aanvraag

Over het algemeen duurt het twee tot drie weken om de ondertekende aanbieding voor een lening van de bank te ontvangen.

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo GeldExpert détouré h-65px