Hoeveel kost een scheiding?

Bij een scheiding moeten beide partners op korte, middellange en lange termijn beslissingen nemen die aanzienlijke invloed zullen hebben op hun financiële situatie. Dit maakt een scheiding vaak complex, vooral omdat het een emotioneel uitdagende periode is voor voormalige echtgenoten.

De kosten van een scheiding variëren afhankelijk van verschillende factoren en zijn niet vastgelegd in een exacte tabel, zelfs niet die van de Orde van Advocaten. Elke advocaat bepaalt de kosten van zijn diensten min of meer naar eigen inzicht, rekening houdend met marktomstandigheden.

Belangrijke factoren die de uiteindelijke kosten van een echtscheiding beïnvloeden, omvatten:

  • Aanwezigheid van gemeenschappelijke kinderen: Tijdens het echtscheidingsproces moeten er beslissingen worden genomen over de voogdij en eventuele kosten met betrekking tot de kinderen. Over het algemeen wordt gestreefd naar het minimaliseren van de impact van de scheiding op de kinderen.
  • Gemeenschappelijk eigendom of gezamenlijke activa: De rechter of het echtpaar zelf moet beslissingen nemen over de verdeling van gezamenlijke eigendommen en activa.
  • Economisch onevenwicht tussen partners: Het kan voorkomen dat een van de partners tijdelijk alimentatie moet betalen aan de ander, totdat deze laatste in staat is om zijn of haar baan en economische situatie te stabiliseren.
L e1590178898767

De kosten van een echtscheiding: een uitdaging voor beide partijen

Het beëindigen van een huwelijk betekent op lange termijn onvermijdelijk een verlies aan koopkracht voor beide partijen. Je moet niet alleen de kosten van een advocaat dragen om je door het echtscheidingsproces heen te helpen, maar een echtscheiding gaat vaak gepaard met een levensverandering die ook economische gevolgen heeft.

Jullie zullen nu elk jullie eigen huis hebben en mogelijk nog te maken krijgen met de hypotheek die tijdens het huwelijk is afgesloten. Bovendien zal een van jullie in sommige gevallen alimentatie, en zelfs compensatoire alimentatie, aan de ander moeten betalen. Ten slotte zijn er de basisuitgaven voor voedsel, benodigdheden en ontspanning, die nu individueel zullen zijn.

Hoeveel kost een scheiding door onderlinge toestemming?

De kosten van een echtscheiding van dit type variëren van 400 tot 1000 euro, afhankelijk van de gekozen advocaat en de complexiteit van de zaak. Ze rekenen meestal ongeveer 750 euro aan. Als je een notaris gebruikt en al een overeenkomst hebt, kan de prijs omlaag gaan. Over het algemeen kost een echtscheiding met wederzijdse toestemming ongeveer €1000. Als je een lening nodig hebt om je kosten te dekken, kun je lening vergelijken gebruiken om online het beste tarief te vinden.

Een echtscheiding met wederzijdse toestemming is een van de eenvoudigste en goedkoopste procedures. Om de procedure uit te voeren, moet je het verzoekschrift en de door beide echtgenoten ondertekende en door de familierechtbank bekrachtigde statutaire overeenkomst indienen. Deze vorm van echtscheiding leidt over het algemeen tot een vermindering van de kosten, zolang jullie beiden advies inwinnen bij dezelfde advocaat.

En hoeveel kost een betwiste echtscheiding?

Een van de duurste manieren om te scheiden, vanwege de complexiteit ervan, is een betwiste echtscheiding. Het vereist een rechtszaak waaraan elke partij moet deelnemen, vergezeld van hun eigen advocaat. Totdat de echtscheidingsbeschikking is verkregen, moeten beide partijen kosten betalen, die kunnen oplopen tot het einde van het geschil.

Voor deze echtscheiding stelt de advocaat over het algemeen een prijs vast van tussen de 800 en 1600 euro. Voor de advocaat ligt dat tussen de 200 en 400 euro.

Soms kunnen de kosten oplopen tot 15000 euro. Dit gebeurt in het geval van echtparen die ondernemingen of gemeenschappelijke bezittingen hebben. Het is bijzonder moeilijk om te beslissen over de voogdij over minderjarige kinderen, en alles wat daarbij hoort (bezoek enz.). Bovendien is het soms nodig om de hulp van een kinderpsycholoog in te roepen, waarvoor 1000 euro extra moet worden betaald.

Maar laten we eerlijk zijn, een betwiste echtscheiding kan op elk moment worden omgezet in een onderlinge overeenkomst, en dat is waar we op hopen voor jou.

Wat zijn de stappen van een echtscheiding? En welke kosten komen dan in beeld?

1. De procedure opstarten

Om de echtscheiding te starten, moet een van de echtgenoten een advocaat inhuren, die een verzoekschrift opstelt (ook wel “rechtszaak” genoemd). In dit juridische document wordt uitgelegd waarom de echtgenoot wil scheiden. Daarin staat ook hoe de echtgenoot een akkoord hoopt te bereiken over onder meer financiële en voogdijvraagstukken. De advocaat dient het verzoekschrift of de rechtszaak in bij de rechtbank. Hij of zij zorgt ervoor dat het verzoekschrift/verzoekschrift aan de andere echtgenoot is betekend met een dagvaarding waarop moet worden geantwoord.

De in kennis gestelde echtgenoot moet binnen een bepaalde termijn (gewoonlijk drie weken) antwoorden. In het antwoord wordt vastgesteld of de in kennis gestelde echtgenoot al dan niet instemt met het verzoekschrift/geding. Het geeft aan hoe de gemelde echtgenoot de echtscheidingsbeslissingen bij voorkeur zal behandelen. Indien hij/zij niet op het verzoekschrift/geding reageert, gaat de rechter ervan uit dat hij/zij instemt met de door de verzoekende echtgenoot gestelde voorwaarden. 

2. De uitwisseling tussen de twee partijen

Het echtpaar deelt documenten en informatie uit over zaken zoals vermogen en inkomen. Door deze informatie te analyseren, kunnen jullie samen met de rechtbank besluiten nemen over de verdeling van eigendommen en het toewijzen van onderhoudsgeld voor kinderen en levensonderhoud.

Soms kunnen jullie als echtpaar alle kwesties vrijwillig oplossen door bemiddeling of via een overeenkomst. In sommige staten is het verplicht voor echtparen die gaan scheiden om dit proces te doorlopen. Als er een overeenkomst wordt bereikt, moeten jullie deze tijdens een informele hoorzitting aan een rechter voorleggen. De rechter stelt een paar feitelijke vragen en controleert of beide partijen het begrijpen en er vrijwillig mee instemmen. Als de regeling wordt goedgekeurd, geeft de rechter jullie een echtscheidingsvonnis waarin staat wat jullie zijn overeengekomen. Als een van jullie het er niet mee eens is, komt de zaak voor de rechter.

3. De mogelijkheid van betwisting

Als jij of je partner het niet eens zijn met de beslissing van de rechter, kunnen jullie in beroep gaan bij een hogere rechtbank. Het is echter belangrijk op te merken dat het hof van beroep de beslissing van de rechter zelden vernietigt. Bovendien is een beroep niet mogelijk als beide echtgenoten instemmen met de voorwaarden.

Hoe zit het met de uitgaven na de scheiding?

Na de scheiding kunnen de kosten blijven doorlopen. Bijvoorbeeld, als je kinderen hebt, moet je wellicht alimentatie betalen. Het bedrag varieert afhankelijk van je inkomen en het aantal kinderen, maar het komt zelden onder de €200 per maand per kind.

Als er een woning is, moet degene die er blijft wonen, de onderhoudskosten dragen. Als er echter nog een hypotheek is, blijft dat een gedeelde kostenpost.

Als je de woning behoudt, moet je vaak na een expertise het aandeel van je ex-partner terugkopen. Hiervoor moet je mogelijk een lening afsluiten, en hypotheken vergelijken kan je helpen het beste tarief te vinden.

De meest gunstige optie bij een echtscheiding is om samen met je ex-partner tot een overeenkomst te komen. Dit maakt de scheiding minder belastend voor jou en je kinderen, het gaat sneller en kost minder geld.

Voogdij en samenleving met kinderen

Wanneer je minderjarige kinderen hebt, zal het echtscheidingsproces bepalen bij welke ouder ze zullen wonen en een regeling voor bezoek en samenwoning vaststellen. Als beide partijen het eens zijn, kunnen ze het proces aanzienlijk vergemakkelijken en tijd besparen door een gezamenlijk verzoek in te dienen.

De rechter zal beslissingen nemen over:

  • Wie de voogdij krijgt over minderjarige kinderen of kinderen die niet in staat zijn om beslissingen te nemen.
  • Eventuele veiligheidsmaatregelen en/of therapieën voor de kinderen, indien nodig.
  • Het recht op toegang tot de kinderen tijdens maaltijden, rusttijden en studieperiodes, waar de niet-verzorgende ouder zich aan moet houden.
  • Onderhoudsgeld.

Wat betreft de regeling voor onderhoudsgeld:

Als de vader of moeder de zorg voor het huis als voornaamste bezigheid heeft en niet genoeg inkomsten heeft om van te leven, kan die persoon aanspraak maken op onderhoudsgeld.

Belangrijk om te weten: onderhoudsgeld omvat verschillende aspecten, zoals onderwijs, voedsel, kleding, schoenen, medische kosten, enz. De rechter stelt dus een maandelijks bedrag vast dat al deze behoeften dekt. Meer over echtscheidingen lees je hier.

Huwelijksvermogen

Bij een echtscheiding is de verdeling van goederen afhankelijk van het huwelijksvermogen dat je hebt gekozen, of het nu gaat om een gemeenschap van goederen (gezamenlijk vermogen) of een scheiding van goederen. In het geval van een huwelijksvermogen worden alle tijdens het huwelijk verworven goederen beschouwd als gezamenlijk eigendom en zullen ze gelijk worden verdeeld. Bij scheiding van goederen krijgt elke echtgenoot wat hij of zij heeft bijgedragen aan het huwelijk.

Het is belangrijk om te begrijpen hoe het huwelijksvermogen van invloed is op de verdeling van eigendommen bij een echtscheiding, omdat dit de financiële uitkomst sterk kan beïnvloeden. Het is raadzaam om hierover advies in te winnen bij een juridisch expert om te begrijpen wat in jouw specifieke situatie van toepassing is.

Welke maatregelen kunnen worden genomen om de kosten van een scheiding zo laag mogelijk te houden?

Allereerst is het aan te raden offertes op te vragen bij verschillende advocaten, zodat je de meest interessante optie voor jouw specifieke situatie kunt vinden. Het is belangrijk om te beseffen dat de financiële inspanning onomkeerbaar is, dus onnodige uitgaven moeten worden vermeden. Bijvoorbeeld, als je kiest voor gedeelde voogdij, hoeft geen van beide ouders alimentatie te betalen, en worden de kosten gelijk verdeeld.

De kosten van een echtscheiding variëren sterk, afhankelijk van de gekozen procedure. Het hele proces kan enkele maanden tot meerdere jaren duren. Over het algemeen geldt dat hoe meer het echtpaar samenwerkt en redelijke compromissen sluit, hoe gemakkelijker en sneller het echtscheidingsproces verloopt. Het is essentieel om bewust te zijn van de financiële gevolgen en samen met een juridisch expert te werken om onnodige kosten te vermijden.

Net als de “echtscheidingslening”, dekt de persoonlijke lening ook:

Ik deel het op :

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo GeldExpert détouré h-65px