Hoeveel kost een scheiding?

Op het moment van de scheiding moet het echtpaar beslissingen nemen die op korte, middellange en lange termijn van invloed zullen zijn op de financiën van beide partijen. Dat maakt een echtscheiding soms erg ingewikkeld, vooral omdat het een moeilijke emotionele tijd is voor ex-echtgenoten.
De kosten van een scheiding hangen van verschillende factoren af. Zij is aan geen enkele precieze tabel onderworpen, zelfs niet aan die van de Orde van advocaten. Elke advocaat stelt de kosten van zijn werk willekeurig vast, afhankelijk van de markt.

De belangrijkste factoren die de uiteindelijke prijs van de echtscheiding beïnvloeden zijn

  • de aanwezigheid van gemeenschappelijke kinderen: tijdens de echtscheidingsprocedure moeten beslissingen worden genomen over de voogdij over het kind, en over eventuele uitgaven. Over het algemeen is men van mening dat de kinderen zo weinig mogelijk moeten lijden onder de gevolgen van de echtscheiding.
  • Gemeenschapseigendom of gemeenschappelijk bezit: de rechter of het echtpaar moet beslissingen nemen over de verdeling van de goederen.
  • Economisch onevenwicht tussen het echtpaar: het kan gebeuren dat een van de leden van het echtpaar een tijdlang een pensioen aan de ander moet betalen, totdat hij of zij erin slaagt zijn of haar baan en economische situatie te stabiliseren.
l e1590178898767

De prijs van een echtscheiding: nefast voor beide partijen

Het uiteenvallen van een huwelijk betekent op lange termijn onvermijdelijk een verlies aan koopkracht voor beide partijen. Niet alleen moet u de kosten van een advocaat dragen om u door het echtscheidingsproces heen te helpen, maar een echtscheiding gaat vaak gepaard met een levensverandering die ook economische gevolgen heeft.

EZij zullen nu elk hun eigen huis hebben, en zij kunnen nog te maken krijgen met de hypotheek die tijdens het huwelijk is afgesloten. Bovendien zal een van beiden in sommige gevallen onderhoudsgeld, en zelfs compenserende onderhoudsgelden, aan de ander moeten betalen. Tenslotte is er het feit dat de basisuitgaven voor voedsel, benodigdheden en ontspanning nu individueel zullen zijn.

Hoeveel kost een echtscheiding door onderlinge toesteming?

De kosten van een echtscheiding van dit type variëren van 400 tot 1000 euro, afhankelijk van de gekozen advocaat en de ingewikkeldheid van de zaak. Zij rekenen gewoonlijk rond de 750 euro. Als u een notaris gebruikt en al een overeenkomst hebt, kan de prijs omlaag. Over het algemeen kost een echtscheiding door onderlinge toestemming cicra €1000. Als u een lening nodig hebt om uw kosten te dekken, kunt u een leningvergelijkingsinstrument gebruiken om online het beste tarief te vinden.

Echtscheiding door onderlinge toestemming is een van de eenvoudigste en goedkoopste procedures. Om de procedure uit te voeren, moet u het verzoekschrift en de door beide echtgenoten ondertekende en door de familierechtbank bekrachtigde statutaire overeenkomst indienen. Deze vorm van echtscheiding leidt over het algemeen tot een vermindering van de kosten, zolang u beiden advies neemt van dezelfde advocaat.

En hoeveel voor een betwiste echtscheiding?

Een van de duurste manieren om te scheiden, vanwege de complexiteit ervan, is een betwiste echtscheiding. Het vereist een rechtszaak waaraan elk van de partijen moet deelnemen, vergezeld van hun eigen advocaat. Totdat de echtscheidingsbeschikking is verkregen, moeten beide partijen kosten betalen, die kunnen worden opgestapeld tot het einde van het geschil. 

Voor deze echtscheiding stelt de advocaat over het algemeen een prijs vast van tussen de 800 en 1600 euro. Voor de advocaat ligt dat tussen de 200 en 400 euro.

Soms kunnen de kosten oplopen tot 15.000 euro. Dit gebeurt in het geval van echtparen die ondernemingen of gemeenschappelijke bezittingen hebben. Het is bijzonder moeilijk om te beslissen over de voogdij over minderjarige kinderen, en alles wat daarbij samenhangt (bezoek enz.). Bovendien is het soms nodig om de hulp van een kinderpsycholoog in te roepen, waarvoor 1000 euro extra moet worden betaald.

Maar laten we eerlijk zijn, een betwiste echtscheiding kan op elk moment een onderlinge overeenkomst worden, en dat is waar wij voor u op hopen.

De stappen van een echtscheiding – de verschillende kosten die ermee verbonden zijn

De procedure opstarten

Om de echtscheiding te starten, moet een van de echtgenoten een advocaat inhuren, die een verzoekschrift opstelt (ook wel “rechtszaak” genoemd). In dit juridische document wordt uitgelegd waarom de echtgenoot wil scheiden. Daarin staat ook hoe de echtgenoot een akkoord hoopt te bereiken over onder meer financiële en voogdijvraagstukken. De advocaat dient het verzoekschrift of de rechtszaak in bij de rechtbank. Hij of zij zorgt ervoor dat het verzoekschrift/verzoekschrift aan de andere echtgenoot is betekend met een dagvaarding waarop moet worden geantwoord.

De in kennis gestelde echtgenoot moet binnen een bepaalde termijn (gewoonlijk drie weken) antwoorden. In het antwoord wordt vastgesteld of de in kennis gestelde echtgenoot al dan niet instemt met het verzoekschrift/geding. Het geeft aan hoe de gemelde echtgenoot de echtscheidingsbeslissingen bij voorkeur zal behandelen. Indien hij/zij niet op het verzoekschrift/geding reageert, gaat de rechter ervan uit dat hij/zij instemt met de door de verzoekende echtgenoot gestelde voorwaarden. 

De uitwisseling tussen de twee partijen

Het echtpaar wisselt documenten en informatie uit over zaken als vermogen en inkomen. Door deze informatie te analyseren kunnen het echtpaar en de rechtbank besluiten de goederen te verdelen en onderhoudsgeld voor kinderen en voor het leven toe te wijzen.

Soms kan het echtpaar alle problemen vrijwillig oplossen door bemiddeling of via een overeenkomst. In sommige staten moeten echtscheidende paren dit proces doorlopen. Als er een overeenkomst wordt bereikt, moet het echtpaar de vaststellingsovereenkomst tijdens een informele hoorzitting aan een rechter voorleggen. De rechter stelt een paar feitelijke vragen, en gaat na of elke partij het begrijpt en er vrijwillig voor kiest het te ondertekenen. Als hij de regeling goedkeurt, geeft hij het echtpaar een echtscheidingsvonnis waarin staat wat zij zijn overeengekomen. Als een van de echtelieden het er niet mee eens is, komt de zaak voor de rechter.

De mogelijkheid van betwisting

Eén of beide echtgenoten kunnen tegen de beslissing van de rechter in beroep gaan bij een hogere rechtbank. Merk echter op dat het hof van beroep de beslissing van de rechter zeer zelden vernietigt. Bovendien is, indien beide echtgenoten met hun voorwaarden instemmen, een beroep niet mogelijk.

Hoe zit het met de uitgaven na de scheiding?

Soms blijven de uitgaven doorgaan nadat de scheiding voorbij is. Als u bijvoorbeeld kinderen hebt, moet u voor elk van hen onderhoudsgeld betalen. Afhankelijk van uw inkomen en het aantal kinderen schommelt het bedrag, maar het zakt zelden onder de €200/maand per kind.

Bovendien, als u een huis had: wie er blijft wonen, betaalt de onderhoudskosten. Als u daarentegen een hypotheek hebt die nog actief is: die blijft een halve uitgave. 

Als u het huis houdt, moet u, vaak na een expertise, het aandeel van de andere partij terugkopen. En vaak zult u een lening moeten afsluiten om de helft van het bedrag te betalen. Daarvoor kunt u een hypotheekrentevergelijker gebruiken.

De beste optie voor een echtscheiding is dus om met uw ex-partner tot een overeenkomst te komen, zodat het in onderling overleg gaat. Deze vorm van echtscheiding is minder pijnlijk voor u en uw kinderen, sneller en kost minder geld.

Voogdij en samenleving met kinderen

Als u minderjarige kinderen hebt, zal het echtscheidingsproces bepalen bij welke ouder zij zullen wonen en een omgangs- en samenlevingsregeling vaststellen. Als beide partijen het ermee eens zijn, kunnen zij de procedure aanzienlijk vergemakkelijken en tijd besparen door een echtscheidingsregeling in te dienen.

De rechter zal het volgende bepalen:

  • De aanwijzing van de persoon die de voogdij zal hebben over minderjarige kinderen of kinderen die niet in staat zijn om beslissingen te nemen.
  • Sommige veiligheidsmaatregelen en/of therapieën voor de kinderen, indien nodig.
  • Het recht op toegang tot de kinderen tijdens de maaltijden, de rusttijden en de studietijden, waaraan de niet-verzorgde ouder moet voldoen.
  • Onderhoudsgeld.

Wat de onderhoudsgeldregeling betreft :

In het geval dat de vader of de moeder de zorg voor het huis als voornaamste bezigheid heeft, en niet voldoende inkomsten ontvangt om van te leven: zou de persoon aanspraak kunnen maken op onderhoudsgeld.

Goed om weten: onderhoud omvat verschillende aspecten, zoals onderwijs, voedsel, kleding, schoenen, medische zaken, enz. De rechter stelt dus een maandelijks bedrag vast dat al deze behoeften dekt. Meer details over echtscheiding hier

Huwelijksvermogen

De verdeling van de goederen in geval van echtscheiding hangt af van het regime waaronder u gehuwd bent. Of het nu gaat om een huwelijksgemeenschap ( gemeenschappelijk vermogen) of om een scheiding van goederen.  Indien u gekozen hebt voor een echtelijk partnerschap (gezamenlijk vermogen): alle tijdens het huwelijk verworven goederen worden beschouwd als uw beider eigendom en zullen gelijk verdeeld worden. Bij scheiding van goederen: elke echtgenoot krijgt wat hij of zij aan het huwelijk heeft bijgedragen.

Welke maatregelen kunnen worden genomen om de kosten van een echtscheiding zo laag mogelijk te houden?

Eerst en vooral hebt u de mogelijkheid om bij verschillende advocaten een offerte aan te vragen. Zo kunt u de interessantste optie voor uw specifieke geval vinden. Men moet er ook van uitgaan dat de economische inspanning onherstelbaar is, zodat onnodige uitgaven geschrapt moeten worden. Bijvoorbeeld: als u kiest voor gedeelde voogdij, hoeft geen van beide ouders onderhoudsgeld voor het kind te betalen en wordt 50% van de kosten gedekt door elke partij. 

De kosten van een echtscheiding variëren dus sterk, afhankelijk van de procedure die u gebruikt. Het hele proces kan van een paar maanden tot verscheidene jaren duren. Over het algemeen is het zo dat hoe meer het echtpaar samenwerkt en de partijen redelijke compromissen sluiten, hoe gemakkelijker en sneller het echtscheidingsproces verloopt. 

Net als de “echtscheidingslening”, dekt de persoonlijke lening ook:

Ik deel het op :

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo GeldExpert détouré h-65px