Hoe worden crypto belast in België?

De meeste landen in de wereld hebben geen specifieke belastingheffing voor cryptocurrencies en België is geen uitzondering, er is geen regelgevend kader gewijd aan de belasting van cryptocurrencies.

Bijgevolg redeneert de Belgische belastingregeling naar analogie van andere bestaande belastingwetten om belastingplichtigen toe te staan hun verschillende crypto-inkomsten aan te geven.

De basis van deze regeling is een ruling die in 2017 werd gepubliceerd door de SDA, de advance ruling service van de belastingdienst, waarmee elke belastingplichtige een ruling kan verkrijgen over de fiscale gevolgen van een toekomstige transactie of situatie.

Hoe worden crypto belast in belgië

Wat zijn de fiscale verplichtingen voor houders van crypto-activa in België?

Niet alle beleggers zullen in België aan dezelfde fiscale verplichtingen onderworpen zijn! Het kernpunt zal het begrip “bon père de famille” zijn, d.w.z. de persoon die handelt in het kader van normaal portefeuillebeheer.
Normaal beheer wordt gedefinieerd aan de hand van verschillende criteria, zoals een laag risico of een beleggingshorizon op lange termijn.

Praktisch gezien, als u handelt als een goede vader, hoeft u geen belasting te betalen op meerwaarden in cryptocurrencies! Dat is goed nieuws, toch?

Er zijn echter twee soorten belastingen in België:

  • Een vermogenswinstbelasting, van toepassing op het moment van overdracht – Diverse inkomsten;
  • Een belasting op passieve winsten (inkomsten uit staken, landbouw), van toepassing bij ontvangst van de winst – Inkomsten uit roerende goederen.


Belasting op passieve winsten zal altijd verschuldigd zijn, ook al gedraagt u zich als een goed huisvader…

Zoals u zult hebben begrepen, is het profiel van de belegger cruciaal voor het bepalen van uw vermogenswinstbelasting op crypto-activa.

Waltio geeft u een gratis en snelle schatting van uw beleggersprofiel in termen van uw belastingplicht. U kunt er ook al uw transacties mee volgen, uw belastbare verkopen analyseren, uw meer- of minderwaarden berekenen en u begeleiden bij uw belastingaangifte.

Nu u uw beleggersprofiel kent, laten we eens kijken naar de fiscale verplichtingen van elk profiel.

Welke cryptocurrency-beleggersprofielen hebben welke fiscale verplichtingen?
Om te weten of ze belastbaar zullen zijn of niet, moeten individuele Belgische belastingplichtigen een vragenlijst invullen, aangeboden door de fiscus, om hun beleggersprofiel te bepalen.

Goed huisvader:

Dit is het profiel van de persoon die zijn portefeuille passief en normaal beheert, niet te veel risico’s neemt en zijn vermogen wil beschermen. Een klein deel van hun vermogen is belegd in de activaklasse cryptocurrency en hun beleggingshorizon is op lange termijn.

Wat zijn de fiscale verplichtingen van een goede huisvader?

Goede huisvaders zijn niet onderworpen aan vermogenswinstbelasting op de aankoop en doorverkoop van cryptocurrencies. Het is dus niet nodig om een belastingaangifte in te dienen voor diverse inkomsten.

Voor belastingplichtigen die passieve inkomsten genereren door middel van staking of farming, is er echter een verplichting om de winsten aan te geven als inkomsten uit roerende zaken tegen het geldende tarief van 30%.

Voorbeeld:
Ik ontvang 0,10 ETH uit staking voor een waarde van 150 euro. Ik geef 150 euro aan als inkomsten uit roerende goederen.
Ik zal worden belast tegen 30% op deze waarde.

Speculantenprofiel

Dit is het profiel van iemand die op zoek is naar rendement en zijn portefeuille actief beheert. Er wordt meer risico genomen en het belegde vermogen is groot in verhouding tot het totale vermogen van de belastingbetaler. Dit profiel weerspiegelt de wens om de portefeuille aanzienlijk te laten groeien in plaats van deze te beschermen.

Bijvoorbeeld het vermenigvuldigen van koop- en verkooporders, het hebben van een kortetermijnhorizon (minder dan een jaar), het hebben van verschillende specifieke handelsplatforms. Het uitvoeren van speculatieve transacties, zoals derivaten, en het gebruik van een hefboom.

Wat zijn de fiscale verplichtingen van de speculant?

In tegenstelling tot brave huisvaders zijn speculanten belastingplichtig wanneer zij cryptocurrencies verkopen voor een goed/dienst of voor een wettig betaalmiddel zoals de euro. Er zijn ook interpretaties volgens welke crypto-/cryptotransacties belastbaar zijn.

Eventuele vermogenswinsten worden belast tegen 33% als diverse inkomsten.
Met betrekking tot staken verandert dit niet; ontvangen inkomsten worden belast tegen het tarief van 30% als inkomsten uit roerende zaken.

Professioneel profiel

Dit is de belastingplichtige die van de handel in cryptocurrency zijn beroep en zijn voornaamste bron van inkomsten maakt. Een methodologische en zorgvuldige organisatie met vaste processen legt dit specifieke type profiel vast. Bepaalde criteria bepalen rechtstreeks de professional, zoals de activiteit van het delven van cryptocurrencies of het veelvuldig gebruik van complexe financiële producten zoals futures, termijncontracten of CFD’s.

Wat zijn de fiscale verplichtingen van de beroepsbeoefenaar?

Beroepsbeoefenaars van cryptocurrencies zullen worden belast op de winsten van cryptocurrencies tegen het progressieve tarief van de vennootschapsbelasting dat is vastgesteld op 25 tot 50% in de categorie industriële en commerciële winsten of landbouwwinsten.

Hoe bereken ik mijn meer- of minderwaarden?

Winsten gemaakt op de doorverkoop van uw cryptocurrencies staan bekend als vermogenswinsten en zullen worden belast als diverse inkomsten, tenzij ze worden gemaakt als onderdeel van het normale beheer van uw vermogen, zoals we eerder zagen.

Belastbare transacties zijn als volgt:

  • Overdracht van cryptocurrency naar fiatvaluta
  • Overdracht van een cryptocurrency voor de aankoop van een goed/dienst
  • Overdracht van een crypto-currency naar een andere crypto-currency: Dit is het onderwerp van veel discussie omdat de wettelijke regels onduidelijk zijn.

Met Waltio kunt u beide berekeningsmethoden gebruiken om uw kapitaalwinst of -verlies op uw crypto te berekenen.

Voor elke belastbare transactie moet de meerwaarde of het verlies worden berekend volgens de FIFO-berekeningsmethode.

Zodra deze berekening is gemaakt voor alle transacties die tijdens het jaar als belastbaar worden beschouwd, wordt een balans opgemaakt tussen de transacties die aanleiding hebben gegeven tot meerwaarden en die welke aanleiding hebben gegeven tot minderwaarden.
Als het totaal positief is, hebt u een meerwaarde gerealiseerd die tegen 33% zal worden belast.

Als het totaal negatief is, hebt u een kapitaalverlies geleden en hoeft u geen belasting te betalen.

Wanneer moet u uw cryptocurrencies aangeven bij de Belgische fiscus?

De openingsdatum van de belastingaangifte in België is bij het schrijven van dit artikel nog niet gespecificeerd. Vorig jaar, in 2022 voor het belastingjaar 2021, was de openingsdatum 27 april.

Wat de sluitingsdata voor dit jaar betreft, zijn de termijnen voor het invullen van de belastingaangifte gespecificeerd.
U kunt uw belastingaangifte zelf op papier indienen tot en met 30 juni 2023.
Voor online aangifte, op de speciale Myfin website, is de deadline 15 juli 2023.

Ik deel het op :

Eén reactie

  1. Dag Erwin,

    Ik vraag me af hoe makkelijk het is om geld af te halen van een crypto exchange? Hoe kan ik aan de bank bewijzen dat hier niets illegaals mee is gebeurd? Volstaat een screenshot van mijn transacties bvb? En wat als ik de munten naar een aparte wallet heb gestuurd van de exchange om mijn munten te staken? Ik heb begrepen dat de bank nog al is moeilijk durft te doen als je geld wilt afhalen.

    Vriendelijke groet

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo GeldExpert détouré h-65px