Hoe kunt u uw persoonlijke lening terugbetalen zonder te werken?

Het verlies van een baan of een inkomensdaling zijn allemaal oorzaken van het niet terugbetalen van een lening. Maar een lening is een verplichting en moet worden terugbetaald. Dus wat kun je doen? Wij stellen oplossingen voor om u te helpen uw maandelijkse krediettermijnen te blijven betalen in geval van werkloosheid.

Vraag uw bankier om advies

Om een bankverbod wegens wanbetaling te voorkomen, legt u uw situatie uit aan uw bankier of een makelaar. Een vertegenwoordiger van de kredietorganisatie zal proberen een overeenkomst te vinden die beide partijen bevalt. In plaats van u voor de rechter te dagen, zal hun eerste instinct zijn u de kans te geven het geld terug te geven, zelfs als dat betekent dat de einddatum van uw lening wordt uitgesteld.

Zodra u problemen krijgt om uw schuld terug te betalen, stuurt u uw schuldeiser een aangetekende brief waarin u uw financiële problemen uitlegt. De kredietinstelling heeft één maand de tijd om passende maatregelen te nemen. Zij kan bijvoorbeeld voorstellen

  • de terugbetalingstermijn van de lening te verlengen door de maandelijkse aflossingen te verminderen
  • schorsing van de maandelijkse betalingen voor een bepaalde periode
  • het krediet herfinancieren.
Persoonlijke lening terugbetalen zonder te werken

Een krediet terugkopen

Als u verschillende schulden hebt opgebouwd, is het tijd om een kredietherschikking te overwegen om de terugbetaling ervan te vergemakkelijken. Een kredietterugkoop is een procedure die erop gericht is uw lopende leningen door een bank te laten terugbetalen in ruil voor het aangaan van één lening bij de bank. Dit maakt het mogelijk uw leningen in één enkele kredietorganisatie onder te brengen en de aflossing te vereenvoudigen dankzij één enkele vervaldag met één enkel maandelijks te betalen bedrag en één vaste rentevoet voor de gehele looptijd van het contract. Terugkoop van kredieten is vooral voordelig wanneer de rente op de nieuwe lening lager is dan op de bestaande schuld en de aflossingstermijn nog ver weg is. Maar als het renteverschil klein is en het leningscontract bijna afloopt, kunnen de kosten van het terugkopen deze optie onaantrekkelijk maken.

De Beste rente
(20.000€ / 60 maanden)

Het afsluiten van een inkomensverliesverzekering waarmee de persoonlijke lening zonder werk kan worden betaald

Toelichting: de verzekering moet worden afgesloten voordat u uw baan verliest om het gebrek aan inkomen dat het moeilijk maakt een lening terug te betalen, op te vangen. Het afsluiten van een inkomensverliesverzekering is een preventieve maatregel die moet worden genomen voordat u stopt met werken om ervoor te zorgen dat uw schuld wordt betaald in geval van inkomensverlies. Als u dus uw baan verliest door ziekte, ongeval, faillissement of ontslag, neemt de verzekeraar de terugbetaling van uw lening geheel of gedeeltelijk over gedurende een vooraf bepaalde periode. Een verzekering tegen baanverlies wordt vaak aangeboden bij een hypotheek om de terugbetaling ervan te garanderen. Voor zelfstandigen is er de verzekering “gewaarborgd inkomen” die dekking biedt bij arbeidsongeschiktheid. Als geen van de bovenstaande aflossingsmogelijkheden werkt, moet u naar het arbeidsgerecht om uw schulden te regelen door middel van een “collectieve schuldregeling”.

Ik deel het op :

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo GeldExpert détouré h-65px