Hoe creditcardfraude te voorkomen?

Een creditcard is, vanwege het gebruiksgemak en de vele andere voordelen die hij biedt, een doelwit voor cybercriminelen. Zo kan een houder van een kredietkaart bijvoorbeeld vaststellen dat hij kosten heeft aangerekend die hij zich niet herinnert. Hij is net het slachtoffer geworden van creditcardfraude, en hij zal die schulden nog moeten betalen. Hij had dit ongemak echter kunnen vermijden indien hij op de hoogte was geweest van de hieronder vermelde beschermingsmaatregelen.

Met wat voor soort oplichterij worden houders van kredietkaarten geconfronteerd?

Kaartfraude is schering en inslag, vooral met de komst van het internet en online winkelen. Er zijn echter verschillende manieren om ze te vermijden, maar je moet ze wel op tijd kunnen herkennen. Hier volgen enkele van de belangrijkste oplichtingspraktijken waarmee kredietkaarthouders te maken krijgen:

Diefstal van de kredietkaart bij de geldautomaat:

Deze zwendel, ook bekend als de “Marseilles snare technique”, impliceert een wijziging van de uitrusting. Er wordt een apparaatje in de gleuf van de apparatuur gestoken, dat elke kaart die wordt ingestoken, opvangt. Het slachtoffer denkt dat dit een interne storing is en laat de kaart erin.

Credicardfraude

Diefstal van vertrouwelijke kredietkaartgegevens

Oplichters gebruiken verschillende manieren om informatie te verkrijgen, zoals het nummer, de PIN-code, het cryptogram. Een van deze methoden is zich voor te doen als de provider van uw bank of uw internetprovider. Weer anderen eigenen zich de prerogatieven van het openbaar bestuur toe. Hun communicatiekanalen zijn telefoongesprekken en e-mails.

"Skimming", een zeer modieuze zwendel

De naam van deze zwendel komt van het Engelse woord “skim”. Het bestaat uit het inbrengen van een apparaatje in de geldautomaat, dat automatisch de informatie van de magneetstrip van de kaart kopieert. De informatie wordt dan gekopieerd op een blanco kaart om een valse kaart te maken.

Naast deze drie vormen van zwendel zijn er nog andere soorten zwendel, zoals zwendel via handelaars en zwendel bij aankoop op internet.

Wat zijn de tips om u te beschermen tegen fraude met kredietkaarten?

De afgelopen jaren heeft fraude met creditcards recordhoogten bereikt. Er zijn echter enkele dingen die je kunt doen om het te stoppen als je ze dagelijks in de praktijk brengt. Deze zijn :

De informatie die wordt gebruikt om betalingen te verrichten, geheim houden

Dit betekent dat wanneer u op het punt staat uw kaartcode in te typen, u ervoor moet zorgen dat deze niet wordt gelezen. Ook is er de contactloze betaalmethode, wat betekent dat u niet telkens de code hoeft in te tikken wanneer u met uw kaart betaalt. Bovendien is de code niet het enige element dat vertrouwelijk moet blijven, maar alle gegevens op de kaart.

Zo moeten het kaartnummer, de naam van de kaarthouder, de vervaldatum en de verificatiecode cvv verborgen worden. Zelfs als de eerste drie elementen niet permanent kunnen worden verborgen, mag de CVV-verificatiecode niet over het hoofd worden gezien.

Vermijd het registreren van een kaart op een handelaars site

Voor eventuele toekomstige aankopen bieden de meeste sites van handelaars nu de mogelijkheid om een kredietkaart te registreren. Houders van een kredietkaart mogen nooit een kredietkaart aanvaarden en moeten dat ook telkens doen wanneer zij hun kaart gebruiken.

Arnaque a la carte de credit

Vermijd het invoeren van bankgegevens op dubieuze sites

Om fraude met betaalkaarten te voorkomen, is het van essentieel belang dat u zich ervan vergewist dat de site waar u gaat kopen in orde is. De in aanmerking te nemen aspecten zijn derhalve: de vestigingsplaats van het hoofdkantoor, de AV. Ook is het raadzaam dat de site een beveiligde site is, een URL-adres met “HTTPS” is het bewijs dat de site beveiligd is.

De 3D beveiligt een argument om voorrang te krijgen op de sites

Het 3D-beveiligingssysteem garandeert dat de kaarthouder de initiatiefnemer is van een kaarttransactie. Alleen deze laatsten kunnen dus betalingen verrichten met de kredietkaart. In zijn verschijningsvorm zal dit systeem ofwel een persoonlijke vraag stellen, ofwel via SMS een code sturen naar het persoonlijke nummer van de kaarteigenaar. Lees meer in onze gids over de beveiliging van kredietkaarten.

Regelmatige controle van rekeningafschriften

Op die manier kan de eigenaar van de kredietkaart eventuele onregelmatigheden in een vroeg stadium opsporen.

Welke bescherming bieden MasterCard en Visa voor uw kredietkaart?

De grootste uitgevers van kredietkaarten, die in vele landen actief zijn, zijn MasterCard en Visa. Zij zijn daar niet bij toeval gekomen, het geheim van hun succes is dat zij een revolutionair veiligheidsbeleid voeren.

In het geval van Visa heeft de onderneming verschillende veiligheidsniveaus ingevoerd om fraude op te sporen en te voorkomen. Het “zero liability”-systeem van de emittent beschermt tegen ongeoorloofd gebruik van de kaart of enige rekeninginformatie. Dit betekent dat u niet zal worden aangerekend voor aankopen die zonder voorafgaande toestemming van Visa werden verricht.

Bovendien heeft Visa het “geverifieerd door Visa”-systeem ingevoerd, dat bedoeld is om de werkelijke kaarthouder legitimiteit te verlenen. Bovendien zorgen de neurale netwerken van Visa voor een 24/7-verificatie van de kaarttransacties. Zij detecteren bijvoorbeeld verdachte bewegingen, zoals het gebruik van een kaart op hetzelfde tijdstip op twee diametraal tegenovergestelde locaties.

Naast deze voornaamste Visa-beschermingssystemen zijn er nog andere manieren om kredietkaartfraude te voorkomen en aan te pakken. Deze omvatten:

  • EMV chip beveiliging;
  • Adres verificatie;
  • De driecijferige code;


MasterCard van zijn kant heeft zich niet onbetuigd gelaten en biedt manieren aan om zijn klanten te beschermen tegen mogelijke kaartfraude. Daartoe behoren het contactloze betaalsysteem en de nulcompensatie. Deze laatste stelt kaarthouders vrij van het betalen van een eigen risico als hun kaart frauduleus wordt gebruikt.

Wat moet u doen als u fraude met uw kredietkaart vaststelt?

Wanneer een kredietkaarthouder ondanks alle genomen maatregelen toch het slachtoffer wordt van fraude, moet hij of zij snel handelen. Het eerste wat zij dus moeten doen nadat zij verdachte activiteiten hebben opgemerkt, is contact opnemen met hun bank, het probleem melden en de transactie stopzetten door Card Stop te bellen.

Vervolgens kan hij een geschillenprocedure inleiden door de nodige stappen te volgen die hij van zijn bank zal ontvangen.

Ik deel het op :

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo GeldExpert détouré h-65px