Hoe berekent u uw schuldratio ?

De berekening van uw schuldratio is een essentiële stap voordat u een financieringsaanvraag indient. Uitgedrukt in een percentage, vertegenwoordigt de schuldratio het deel van uw inkomen dat u gebruikt om uw schulden terug te betalen. Ontdek op geldexpert.be hoe u uw schuldratio berekent om uw kansen op een krediet te optimaliseren !

Hoe berekent u uw schuldratio ?

De schuldratio : wat is dat ?

De schuldratio verwijst naar het deel van uw maandelijkse inkomen dat naar de aflossing van uw schulden gaat, met inbegrip van uw maandelijkse betalingen voor consumentenkrediet. Ze wordt door kredietverstrekkers gebruikt om te beoordelen of u in staat bent een lening terug te betalen en of u een extra financiële last kunt dragen. In België wordt de schuldratio meestal uitgedrukt in een percentage.

Wat is de wettelijke maximale schuldratio ?

De Belgische wet schrijft geen maximale schuldgraad voor. Over het algemeen gaan kredietverstrekkers ervan uit dat een kredietnemer een schuldgraad van 33% niet mag overschrijden. Dit betekent dat de totale maandelijkse betalingen van al uw schulden, met inbegrip van het consumentenkrediet dat u aanvraagt, niet meer dan een derde van uw maandelijkse inkomsten mogen bedragen.

Als u bijvoorbeeld een maandelijks inkomen hebt van € 2.000, mogen uw totale maandelijkse aflossingen, inclusief de maandelijkse betalingen voor uw nieuwe consumentenkrediet, niet meer bedragen dan € 660 (33% van € 2.000).

Let op : de maximale schuldratio van 33% is een algemene regel die enigszins kan worden versoepeld. Dit komt omdat elke kredietaanvraag individueel door de kredietverstrekker wordt beoordeeld. Bij de beoordeling van uw aanvraag voor consumentenkrediet kan ook rekening worden gehouden met andere factoren, zoals uw kredietverleden, aflossingscapaciteit en andere financiële verplichtingen. Zo kan soms, afhankelijk van de situatie van de aanvrager, een hogere of restrictievere maximale schuldlimiet worden toegekend.

Waarom is het belangrijk uw schuldratio te kennen?

De berekening van uw schuldratio is zeer belangrijk. Voordat u een lening toekent, beoordeelt uw bankier of makelaar uw schuldratio om na te gaan of u de in België toegestane limiet niet overschrijdt. Een hoge schuldratio bemoeilijkt de aanvaarding van uw kredietaanvraag, omdat dit voor de kredietgever een aanzienlijk risico op wanbetaling inhoudt.

Door uw schuldratio te kennen, kunt u dus bepalen hoeveel u kunt vragen om uw aanvraag te aanvaarden. Het is ook relevant vanuit persoonlijk oogpunt: als uw schuldratio te hoog is, kan het moeilijk zijn om uw huidige levensstandaard te handhaven en komt u in een overmatige schuldenlast terecht. Een overmatige schuldenlast is een situatie die u ten allen tijde moet vermijden, want dit kan ernstige gevolgen hebben voor uw leven. Het doel van het berekenen van uw schuldratio is om u te helpen uw financiën onder controle te houden en deze problematische situatie te voorkomen.

Een te hoge schuldenlast is een situatie die niemand wil meemaken. Verlies van werk, echtscheiding of langdurige ziekte kunnen echter verschillende oorzaken hebben en overmatige schuldenlast kan zelfs de meest voorzichtige onder ons treffen. Ontdek hoe u met overmatige schuldenlast kunt omgaan en welke hulp u kunt krijgen.

Hoe berekent u uw schuldratio ?

De formule om uw schuldratio te berekenen is relatief eenvoudig. U hoeft enkel het percentage van uw inkomen te berekenen dat naar de terugbetaling van uw schulden gaat.

Schuldratio = (schulden / inkomen) x 100

Goed om te weten : de formule voor de berekening van de schuldratio is dezelfde voor zowel het consumentenkrediet als het hypothecair krediet. En ook de maximaal toegestane schuldgraad is dezelfde voor alle soorten kredieten. Ongeacht de aard van uw project of het geleende bedrag moet u uw lening kunnen terugbetalen met behoud van een behoorlijke levensstandaard.

Met welke schulden moet rekening worden gehouden ?

Bij de berekening van uw schuldratio zijn de in aanmerking te nemen schulden al uw lopende leningen waarvoor u maandelijkse aflossingen betaalt. Het bedrag dat in uw berekening moet worden gebruikt is dus de som van al uw maandelijkse aflossingen (consumptieve kredieten, hypotheek, enz.).

Met welke inkomsten moet rekening worden gehouden ?

De inkomsten waarmee rekening moet worden gehouden bij de berekening van uw schuldratio zijn de volgende :

  • Uw salaris,
  • Uw 13e maandsalaris,
  • Uw inkomen uit vermogen,
  • Uw vaste sociale uitkeringen (invaliditeit, pensioen, enz.),
  • Uw eventuele onderhoudsuitkeringen.

Andere variabele inkomsten en uitzonderlijke bonussen zijn niet regelmatig genoeg en worden doorgaans niet in aanmerking genomen bij de berekening van de schuldgraad. In de formule voor de schuldgraad wordt het inkomen op maandbasis berekend.

Goed om te weten : als u een gezamenlijke lening afsluit, wordt ook rekening gehouden met alle inkomsten van uw medekredietnemer.

Bereken uw schuldratio om uw leencapaciteit te kennen

De schuldratio is een essentiële maatstaf om uw leencapaciteit te berekenen. Hiermee kunt u bepalen hoeveel u kunt lenen op basis van uw inkomen. Om deze schatting te verkrijgen, moet u rekening houden met uw schuldratio en andere belangrijke elementen van uw financiële situatie.

Ik deel het op :

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo GeldExpert détouré h-65px