Groene Lening Vergelijken

Een energielening nodig om energiebesparende verbouwingen aan de woning uit te voeren? Door online de voordeligste groene lening uit te kiezen kun je reeds besparen voordat de renovatie begint.

Bepaal de renovatieleningen simulatie criteria

Bedrag
Looptijd
Conditie
7 aanbiedingen van renovatieleningen van 15000 op 48 maanden.
Ik bespaar tot 1.025,28 dankzij deze vergelijking.
Laatste verificatie : 14/07/2024.
Aanbieder JKP Per maand
Groene energielening kbc bank
KBC Bank
Groene energielening
3,69%
€ 336,20
Ecokrediet beobank
Beobank
Ecokrediet
3,99%
€ 338,14
Ecologisch renovatielening cetelem
Cetelem
Ecologisch renovatielening
6,25%
€ 352,81
Niet beschikbaar
Loading...

Gelieve even te wachten terwijl we de resultaten opladen ...

Een energielening is geld besparen

Wil je de energie van de zon aanwenden in de woning, de oude stookketel vervangen door een ecologischer model of warmteverlies beperken door het dak en de muren extra te isoleren? Een energielening is speciaal afgestemd op verbouwingen die de maandelijkse energierekening omlaag kunnen brengen.

Een groene lening is voordelig

geldexpert.be maakt het eenvoudiger om de voordeligste groene lening uit te zoeken. Met behulp van onze functionele en supersnelle kredietsimulator kun je vooraf nazien hoe een lening zal doorwerken. Een heldere vergelijking van groene leningen van verschillende kredietaanbieders is.

Goedkoop lenen door energieleningen te vergelijken

Vergelijk groene leningen van relevante aanbieders helder met elkaar. Op geldexpert.be zijn gelijkwaardige kredietformules overzichtelijk bij elkaar geplaatst. Kies dus de energielening die het best bij je past.

Gids voor groene leningen

Ecologische verbouwingen aan de woning zoals het plaatsen van zonnecelpanelen en het isoleren van daken, vloeren en muren leveren naast een bescheiden bijdrage aan het milieu ook aanzienlijke voordelen voor jezelf op.

 • Een lagere energierekening.
 • Verhoging van het wooncomfort.
 • Verhoging van de waarde van de woning, bij verkoop of verhuur.
Groene lening

Waarom een groene lening?

Omdat het in veel gevallen financieel voordeliger is om gelijktijdig een pakket aan groene verbouwingen uit te voeren aan de woning kunnen de materiaal- en constructiekosten soms aardig oplopen. Voor de financiering van dergelijke energiebesparende renovaties bieden banken reeds een aantal jaren een speciaal krediet met een uiterst voordelige rentevoet. De formule staat algemeen bekend als een groene lening en kent doorgaans de laagste rente die wordt geboden op kredieten, zonder dat er een hypotheek op de woning wordt gelegd. De JKP op groene leningen varieert onder kredietverleners tussen 2.5% en 4.0%. Dankzij deze lage rente en de resulterende besparing op de energiefactuur verdient een groene lening zichzelf op termijn volledig terug.

Het werk dat u moet doen komt niet in aanmerking voor de Groene Lening? Vergelijk dan de tarieven voor klassieke renovatieleningen

Voor welke energiebesparende verbouwingen kun je een groene lening aanvragen?

Tot december 2011 was het de staat die middels een speciale regeling de rentekorting op groene leningen subsidieerde. Van overheidswege was er lijst vastgesteld met specifieke criteria waaraan ecologische verbouwingen moeten voldoen. Tegenwoordig bieden de banken op eigen gezag de rentekorting aan, maar voor het gemak wordt door de meeste instellingen alsnog de door de staat opgestelde criterialijst aangehouden.

Groene verbouwingen zijn:

 • de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie
 • de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie
 • de plaatsing van een groen dak
 • isolatie van daken, vloeren en muren
 • de plaatsing van hoogrendementsbeglazing (dubbele beglazing)
 • de vervanging of het onderhoud van een oude stookketel
 • de installatie van een warmtepomp
 • de plaatsing van een warmteregeling van een installatie van centrale verwarming door middel van thermostatische kranen, of door een kamerthermostaat met tijdschakeling
 • de installatie geothermische energieopwekking
 • het laten uitvoeren van een energie audit voor je woning

In de praktijk hoeft niet de gehele renovatie aan de woning een ecologisch karakter te hebben om in aanmerking te komen voor een groene lening.

Noot: Bepaalde banken beoordelen de plaatsing van een domoticasysteem ook als een groene verbouwing. Domoticasystemen zijn in de woning vaak gekoppeld aan de alarminstallatie, en zorgen er onder andere voor dat lampen en elektrische apparaten niet onnodig aan blijven staan.

Hoe werkt een groene lening?

Een groene lening is niets anders dan de groene variant van een standaard renovatiekrediet (verbouwingslening). Er is geen hypotheek aan verbonden en financieeltechnisch valt de formule onder de regelgeving voor leningen op afbetaling (LOA). Dit houdt in dat:

 • Je een vast bedrag leent voor een vooraf vastgestelde periode.
 • Je meteen het volledig bedrag ter beschikking krijgt.
 • Je een vast JKP betaalt gedurende de totale looptijd.
 • Je de schuld plus de JKP in evenredige maandelijkse aflossingen terug betaalt.

Voer een simulatie uit voor een groene lening

Op geldexpert.be kun je snel een simulatie doen van groene leningen van verschillende relevante aanbieders. Kredietverleners gebruiken graag hun eigen specifieke commerciële naam voor een groene lening. Ecokrediet, energie en verwarming krediet, energielening en energy@home zijn enkelen hiervan. De karakteristieken van deze formules zijn vrijwel gelijkwaardig.

Noot: De JKP op groene leningen is lager dan bij een standaard renovatiekrediet. Vanwege de toekomstige vermindering van de energieuitgaven wordt je beter in staat geacht om de lening terug te betalen.

Andere voordelen van een groene lening?

Energiebesparende verbouwingen worden door de overheid op verschillende manieren aangemoedigd. Een energielening afsluiten om deze aanpassingen te kunnen plegen kent ook de nodige incentives. In de meeste gevallen worden deze vanuit het provinciebestuur of het gemeentebestuur aangestuurd.

Hoeveel kan ik lenen voor energiebesparende maatregelen?

Er zijn twee hoofdfactoren die bepalen tot welk bedrag je bij een kredietverlener kan lenen middels een groene lening.

1. Tot welk bedrag verschaft de kredietverlener groene leningen.

De maximale leensom op groene leningen verschilt van bank tot bank. Er zijn terughoudende instellingen die groene leningen slechts tot een bedrag van € 15000 uitzetten en hieraan een looptijd van maximaal 5 jaar verbinden. Aan het andere eind zijn er ook banken die bereid zijn een groene lening tot een bedrag van € 100.000 te verstrekken, met een maximale looptijd van 15 jaar. Dergelijke zware leningen zijn meestal slechts beschikbaar voor cliënten waarmee een langlopende kredietband bestaat.

In het algemeen kan gesteld worden dat bij kredietverleners het maximum bedrag voor een groene lening ergens tussen € 30.000 en € 50.000 ligt. Dit bedrag zal doorgaans in maximaal 10 jaar terug moeten worden betaald. Voor hogere leensommen met langere looptijden zullen de banken geneigd zijn een hypothecaire lening aan te bieden.

2. Hoe schat de kredietverlener jouw financieel profiel in.

Ook de beoordeling van kredietaanvragen verschilt van bank tot bank. Als grondslag geldt dat een kredietverlener er graag verzekerd van wil zijn dat het uitgeleend bedrag volledig word terug betaald. Daarom wordt van elke aanvrager eerst de terugbetalingscapaciteit ingeschat, en op basis hiervan wordt vastgesteld tot welk bedrag de groene lening kan lopen (binnen het algemeen maximum dat de betreffende instelling hanteert op deze formule). De gebruikelijke beoordelingspunten voor het aanmaken van een financieel profiel zijn:

 • Het besteedbaar inkomen. Dit is het inkomen na aftrek van belastingen, inkomens- en ziektekosten verzekeringen en andere vaste inkomensoverdrachten.
 • De huidige vaste woonlasten en de besparingen die de groene verbouwingen hierin zullen opleveren (lagere energierekening).
 • De bestaande schuldenlast. De bank is wettelijk verplicht de kredietregistratielijst van de Nationale Bank van België te raadplegen voordat een lening verstrekt mag worden. Op deze lijst worden alle kredieten die alle banken aan consumenten verstrekken bijgehouden.
 • De krediethistorie. Hoe heb je eerdere leningen bij de instelling terug betaald.

Op basis van jouw financieel profiel zal de bank een risicoschatting maken. Het kan dus voorkomen dat door een verschil in benadering de ene bank bereid is jou een hoger krediet te verstrekken dan de andere bank. Bij veel kredietverleners kun je online reeds een dergelijke simulatie aanvragen. Op geldexpert.be vind je een directe link naar de juiste webpagina van relevante kredietverleners.

De beoordeling van het groene karakter van verbouwingen

Een groene lening kent een aantal voordelen ten opzichte van een standaard renovatielening (verbouwingslening).

 • Een lager JKP (gemiddeld 1.2% lager).
 • De leensom mag vaak wat hoger zijn.
 • De toewijzing is soepeler.

Om in aanmerking te komen voor een groene lening moet minimaal een bepaald percentage van de voorgenomen renovaties gericht zijn op besparing van energie. Het vereist percentage verschilt van bank tot bank en varieerd tussen 50% en 80% van de totale verbouwingskosten. Kredietverleners zullen naar facturen en offertes vragen om het groene karakter van de aanpassingen aan de woning te beoordelen.

Noot: Groene leningen worden door kredietverleners flexibeler beoordeeld omdat de energiebesparende maatregelen leiden tot verlaging van de woonlasten. Er blijft in theorie dus meer geld over binnen het budget om de lening terug te betalen. Normale verbouwingen, zoals het uitbreiden van de keuken of de badruimte leiden meestal juist tot verhoging van de woonlasten (elektriciteit, water, onderhoud).

De goedkoopste groene lening vinden

Evenals bij andere typen leningen op afbetaling is ook bij een groene lening het JKP de enige kostenpost op het krediet. In dit jaarlijks kosten percentage zijn naast de bankrente ook de kosten voor administratie, provisies e.d. opgenomen. Om de goedkoopste groene lening te vinden zul je dus op zoek moeten gaan naar het laagste JKP. Op deze site vind je van relevante kredietverleners de minimumpercentages die deze instellingen aanbieden op groene leningen.

De relatie tussen risico en rente (JKP)

Financiële instellingen koppelen in de regel hun rentebeleid aan het risico van een krediet. De percentages die online op de websites worden aangegeven zijn slechts de minimumpercentages die de instelling hanteert op groene leningen. Indien je een uiterst positief kredietprofiel hebt zul je zeker hiervoor in aanmerking komen. Maar bij een hoger ingeschat risico zal de JKP op de groene lening bij de betreffende instelling waarschijnlijk wat hoger uitvallen.

Is een groene lening fiscaal aftrekbaar?

Er bestaat een scala van premies en fiscale aftrekposten die gekoppeld zijn aan het uitvoeren van energiebesparende maatregelen aan de woning en/of de daarvoor bestemde lening. Deze worden in toenemende mate vanuit lokale gemeentebesturen en provinciebesturen geïnitieerd.

Noot: De groene lening is van origine een ‘haute nouveauté’ van de federale overheid als onderdeel van de economische herstelwet van 2009. De regeling voorzag in tweedelig voordeel op de rente (JKP) bij leningen voor energiebesparende maatregelen. Naast een direct gesubsidieerde rentekorting van 1.5% mocht ook 40% van de resterende interest jaarlijks van de belastingen worden afgetrokken. De regeling had een looptijd van 3 jaar en is per 1 januari 2012 niet langer van kracht. De directe rentekorting op groene leningen wordt nu door de banken zelf aangeboden en bedraagt gemiddeld 1.2%.

De huidige fiscale voordelen.

De lokale premies en fiscale voordelen verschillen in zowel de vorm, de omvang als de looptijd per gemeente. Ook zijn ze doorgaans gekoppeld aan een specifieke energiebesparende maatregel, bijvoorbeeld dakisolatie of stookketel vervanging. In enkele gevallen zijn de fiscale voordelen rechtstreeks aan de totale groene lening verbonden. Het Vlaams Energieagentschap (VEA) houdt op haar website energiesparen.be een actuele lijst bij van de verschillende opties die binnen de diverse gemeenten in Vlaanderen van kracht zijn.

Kunnen premies en fiscale voordelen bij elkaar worden opgeteld?

Op een specifieke energiebesparende verbouwing kunnen er diverse typen premies of fiscale voordelen bestaan vanuit verschillende instanties. Vanuit de Federale overheid, vanuit het stadsbestuur, vanuit het gemeentebestuur en vanuit de elektriciteitsnetbebeerder. In de meeste gevallen staan deze premies en fiscale voordelen volledig los van elkaar en moeten individueel bij de betreffende instantie worden aangevraagd. De resulterende besparingen staan derhalve ook los van elkaar.

Een praktisch voorbeeld.
Voor het isoleren van het dak in een bestaande woning in Antwerpen geldt dat:

 • Vanuit de Federale overheid 30% van de totale uitgaven aan het eind van het jaar van de belastingen mag worden afgetrokken.
 • Vanuit de Vlaamse overheid de dakisolatie onder de algemene verbeteringsregeling van 1992 valt, en in aanmerking komt voor een premie (afhankelijk van de investering en het inkomen).
 • Vanuit het stadsbestuur van Antwerpen een premie van 4 euro per m² wordt verstrekt indien de dakisolatie door een aannemer wordt uitgevoerd.
 • Vanuit de netbeheerder een premie van 3 euro per m² wordt verstrekt indien van het nieuw geplaatste materiaal voor dakisolatie de RD-waarde (warmteweerstand) minimaal 3.5 m²K/W bedraagt.

Onder gunstige omstandigheden kun je bij een totale investering van € 5000 voor het isoleren van het dak meer dan de helft van dit bedrag terug krijgen middels premies en fiscale aftrekposten.

Het voordeel van lenen voor groene verbouwingen

Een groene lening is een van de weinige kredieten die actief door de overheid wordt aangemoedigd. De ecologische verbouwingen die hiermee gefinancierd worden leveren naast voordelen voor het milieu en de nationale energierekening ook voordelen voor de persoonlijke energierekening en het woongenot van de Belg.

Vanwege de lage rente (JKP) en de relatief lange looptijd heeft het krediet bovendien minimale impact op het besteedbaar inkomen van de leningnemer en kan deze gemakkelijk worden terug betaald. Een duidelijke win-win situatie voor alle betrokken partijen.

Het was daarom de overheid die deze kredietformule in 2009 introduceerde en tot eind 2011 een rentekorting van 1.5% subsidieerde. Inmiddels hebben banken en andere kredietverleners de groene lening omarmd en koppelen op eigen initiatief een lagere rentevoet aan de formule.

Lange looptijd + bescheiden rente = lage maandelijkse aflossing

Lange looptijd: Voor energiebesparende maatregelen aan de woning zijn banken bereid een relatief lange looptijd aan het krediet te verbinden zonder dat er een hypotheek op de woning wordt gelegd of een reeds lopende hypotheek wordt verzwaard. De banken gaan er vanuit dat een verlaging van de energierekening een positief effect zal hebben op de terugbetalingscapaciteit van de kredietnemer. Aan een groene lening van € 25.000 kan bij de meeste instellingen met gemak een looptijd van 10 jaar gekoppeld worden.

Bescheiden rente: De JKP op groene leningen schommelt tussen de 2.5% en 4.0% bij de diverse kredietverleners. Dit is ook het laagste JKP die financiële instellingen bieden zonder dat er sprake is van een onderpand. Het JKP op groene leningen ligt gemiddeld 1.2% lager dan de JKP op standaard renovatiekredieten.

Lage maandelijkse aflossingen: Een groene lening van € 25.000 met een looptijd van 10 jaar en een JKP van 3.4% resulteert in een vaste maandelijkse aflossing van € 246.-

Energiebesparing

Voor het gemiddeld Belgisch huishouden beslaat de energierekening (elektriciteit + gas) ongeveer 30% van de woonlasten. Voor een doorsnee woning met een woonoppervlakte van rond de 200m² kan een investering van € 25.000 aan energiebesparende maatregelen tenminste een halvering van de energierekening betekenen. Dit kan in de praktijk een maandelijkse besparing van € 150.- opleveren.

In onderstaande tabel zijn mogelijke ecologische investeringen en de resulterende besparingen in een voorbeeld samengebracht. De bedragen zijn gebaseerd op reële schattingen, maar voor de beeldvorming afgerond.


MaatregelEenmalige KostenBesparing op jaarbasis
Dakisolatie€5000€600
Muurisolatie€1500€250
Vloerisolatie€3500€150
Zonnecelpanelen voor elektriciteit€4000€150
Zonneboiler voor verwarming€4500€150
Hoog rendement verwarming ketel€3000€150
Hoog rendement glas€3500€350
Totaal€25000€1800

Per saldo zijn de directe maandelijkse kosten voor de groene lening dus minder dan €100 (de maandelijse aflossingen aan de bank verminderd met de maandelijkse besparing op de energiefactuur). Hier tegenover staat dat de verschillende energie- en warmte regulerende maatregelen een directe verhoging van het woongenot opleveren.

Als bijkomend voordeel bestaan er vanuit de Federale overheid en lokale besturen een aantal financiele incentives op energiebesparende ingrepen aan de woning. Bij een investering van € 25.000 kunnen deze premies en fiscale voordelen al gauw een restitutie van enkele duizenden euros opleveren.

Lange termijn voordelen van een groene lening

 • De besparingen op de energierekening blijven doorlopen, ook nadat de lening reeds lang volledig is terug betaald.
 • De marktwaarde van de woning wordt vanwege de investering van € 25.000 theoretisch met hetzelfde bedrag verhoogd.

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo GeldExpert détouré h-65px