OMBUDSFIN - Een bemiddelingsdienst

OMBUDSFIN is een bemiddelingsdienst voor financiële diensten van particulieren naar bedrijven en omgekeerd. Ombudsfin is een vereniging zonder winstoogmerk. Haar adviseurs, gespecialiseerd in de financiële en bancaire sector, hebben samen met de Ombudsman de taak om consumentengeschillen in financiële zaken buitengerechtelijk te regelen.

OMBUDSFIN voor particulieren

Ombudsfin kan u helpen bij het oplossen van conflicten met uw bank, uw vermogensbeheerder, uw beursvennootschap, uw kredietbemiddelaar, uw beleggingsadviseur of uw kredietmaatschappij, maar ook met uw betalingsinstelling of uw instelling voor elektronisch geld.

Als u klant bent bij een van deze diensten en als particulier handelt voor uw eigen privébelangen, kunt u een beroep doen op Ombudsfin als u niet tevreden bent over uw financiële instelling.

Naast de individuele behandeling van uw klacht helpt Ombudsfin een ruimte te creëren voor dialoog tussen u en uw financiële instelling.

De diensten van Ombudsfin zijn gratis voor particulieren.

Ombudsfin

OMBUDSFIN voor bedrijven

Ombudsfin behandelt klachten van ondernemingen en zelfstandigen over de basisbankdienst voor instellingen, kredieten, grensoverschrijdende overschrijvingen en MIFS (afwikkelingsvergoedingen die aan de handelaar worden aangerekend in verband met betaalkaarttransacties).

Ombudsfin kan klachten van ondernemingen en zelfstandigen behandelen over de volgende verrichtingen

Uitvoering van een kredietovereenkomst.
Grensoverschrijdende betalingen tot maximaal 50.000 euro.
MIFS of andere afwikkelingsvergoedingen die een handelaar worden aangerekend in verband met kaartbetalingstransacties.
Basisbankdienst voor instellingen.

De procedure verloopt volledig schriftelijk. De klacht moet eerst worden ingediend bij de bevoegde afdeling van de financiële instelling. Als er geen oplossing wordt gevonden, kan de klacht vervolgens worden voorgelegd aan Ombudsfin.

De diensten van Ombudsfin zijn gratis voor bedrijven.

DE OMBUDSMAN

De Ombudsman, benoemd door de Raad van Bestuur, neemt een bijzondere plaats in tussen de verschillende alternatieve geschillenbeslechtingsmethoden. Zijn taken zijn als volgt:

Een oplossing vinden voor uw conflict

Het is de taak van de Ombudsman om een oplossing te vinden die in het belang is van beide partijen. Daartoe beschikt hij over eigen bevoegdheden om alle informatie in aanmerking te nemen die nuttig kan zijn voor de oplossing van het conflict.

  • Bemiddeling
    De opdracht bestaat er eerst in te proberen een gemeenschappelijke basis te vinden tussen de partijen, zodat zij hun geschil zelf kunnen oplossen. Dit is de bemiddelingsfase.
  • Een standpunt innemen
    Als er geen overeenstemming wordt bereikt, neemt de Ombudsman een standpunt in. Dit kan in het voordeel van één van de partijen zijn, of het kan wijzen op een gedeelde verantwoordelijkheid.

Er zij op gewezen dat haar adviezen niet bindend zijn en dat de partijen vrij blijven om te kiezen of zij deze al dan niet naleven.

Aanbevelingen doen

Indien hij het nodig acht, kan de Ombudsman individuele aanbevelingen doen aan een bepaalde financiële onderneming om een procedure aan te passen of een onduidelijk geachte contractuele bepaling te herzien.

Elk jaar publiceert de Ombudsman ook een jaarverslag waarin hij algemene aanbevelingen doet. Sommige daarvan zijn bedoeld om consumenten erop te wijzen dat ze zich op een bepaalde manier moeten gedragen. Andere zijn gericht tot de financiële sector om de kwaliteit van zijn diensten te verbeteren.

De organen van OMBUDSFIN

Om bij te dragen tot de goede werking ervan voorzien de statuten van OMBUDSFIN in de volgende organen

  • Een raad van bestuur
  • Een algemene vergadering
  • Een Ombudsman
  • Een raad van toezicht

Bij OMBUDSFIN aangesloten instellingen en leden

Alle instellingen die lid zijn van Febelfin (Belgische Federatie van de Financiële Sector) en die hun diensten aanbieden aan particulieren zijn automatisch aangesloten bij OMBUDSFIN.

Om de ledenlijst van Febelfin te raadplegen, klik hier.

Andere financiële dienstverleners kunnen lid worden van OMBUDSFIN.
Voor sommige categorieën dienstverleners is het zelfs een verplichting. Dit is het geval voor beleggingsdiensten en bankbemiddelaars en voor alle kredietbemiddelaars en kredietverstrekkers.

Word lid van OMBUDSFIN

Financiële ondernemingen die lid zijn van de Belgische Federatie van de Financiële Sector zijn automatisch aangesloten.

Voor kredietbemiddelaars en kredietverstrekkers heeft de nieuwe procedure voor het aanvragen van een vergunning van de FSMA ook betrekking op het lidmaatschap van OMBUDSFIN.
Zo wordt sinds november 2015 de kredietbemiddelaar of kredietverstrekker die de FSMA-vergunning verkrijgt, automatisch lid van OMBUDSFIN.

Voor meer informatie over FSMA

Voor meer informatie over hoe u het lidmaatschap van OMBUDSFIN kunt aanvragen, kunt u het hier beschikbare document downloaden.

 

Neem contact met hen op

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met OMBUDSFIN per telefoon op 02 545 77 70 of per e-mail op ombudsman@ombudsfin.be.

OMBUDSFIN
Noordelijke poort II
Koning Albert II-laan, nummer 8 bus 2
1000 – Brussel

Telefoon : +32 2 545 77 70
E-mail : Ombudsman@Ombudsfin.be
Website : https://www.ombudsfin.be

 

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo GeldExpert détouré h-65px