Observatorium krediet en schuldenlast

Het Observatorium krediet en schuldenlast, dat sinds 1994 actief is, is een Belgische vereniging zonder winstoogmerk. Haar belangrijkste taken zijn de analyse van de financiële diensten die aan particulieren worden aangeboden en van overmatige schuldenlast, alsmede het voorkomen van overmatige schuldenlast, zonder territoriale beperkingen.

De status van het Waarnemingscentrum voor krediet en schuld

Het Observatorium voor krediet en schuldenlast is een Belgische vereniging zonder winstoogmerk. Deze organisatie zonder winstoogmerk is sinds 1994 actief zonder territoriale beperkingen.

Het Observatorium voor krediet en schuldenlast is erkend als :

 • Een wetenschappelijke instelling van de Belgische Staat sinds 2008,
 • Een centrum voor onderzoek, opleiding, preventie, informatie en evaluatie van het Waals Gewest sinds 1994

De opdrachten van het Observatorium voor krediet en schuldenlast

Het observatorium voor krediet en schuldenlast heeft tot doel de financiële diensten, en met name het krediet, die aan particulieren worden aangeboden, te analyseren. De vereniging bestudeert ook overmatige schuldenlast in België en voert talrijke preventieacties uit in het kader van het consumentenkrediet in België.
Observatorium krediet en schuldenlast

Door het Observatorium voor krediet en schulden behandelde onderwerpen

Het Observatorium voor kredieten en schulden behandelt de volgende onderwerpen:

 • Financiële diensten aan particulieren (hypothecaire leningen voor roerende en onroerende goederen, consumentenkredieten, enz,)
  Schuld,
 • Te hoge schuldenlast,
 • Minnelijke en gedwongen incasso,
 • Insolventieprocedures,
 • Huishoudelijke budgettering,
 • Buitengerechtelijke schuldbemiddeling,
 • Collectieve schuldregeling,
 • Consumptie in verhouding tot de belangrijkste posten van het huishoudbudget.

Activiteiten van het Waarnemingscentrum voor krediet en schuld

Voor de uitvoering van zijn taken heeft het Observatorium 7 hoofdactiviteiten:

 1. Het produceert en publiceert sociaal-economische, juridische en statistische analyses en studies over de financiële dienstverlening aan particulieren, alsook over de consumptie, de schuldenlast en de overmatige schuldenlast van huishoudens in België.
 2. Zij oefent een juridische controle uit op alle aangelegenheden in verband met krediet, schulden, insolventieprocedures en schuldinvordering. Zij verspreidt ook alle informatie die nuttig kan zijn voor de beroepsbeoefenaren in alle sectoren die bij deze problematiek betrokken zijn.
 3. Zij organiseert opleidingsprogramma’s voor schuldbemiddelaars (advocaten, maatschappelijk werkers) over de relationele en technische aspecten van schuldbemiddeling.
 4. Het verstrekt juridisch advies per e-mail en telefoon aan particulieren en professionals in schuldbemiddeling en maatschappelijk werk.
 5. Zij organiseert campagnes en acties om overmatige schuldenlast te voorkomen (zie hieronder).
 6. Zij biedt haar expertise aan verschillende instanties aan en draagt bij tot de uitvoering van het beleid op de gebieden die zij bestrijkt, alsook tot de evaluatie ervan.
 7. Met het persagentschap Alter heeft zij een overeenkomst gesloten voor de uitgave van het kwartaalblad Echos van de Krediet en Schuldenlast.

Het observatorium voor krediet en schuldenlast organiseert ook jaarlijks een colloquium met een federale reikwijdte. Daarnaast organiseert zij in samenwerking met de referentiecentra voor schuldbemiddeling thematische rondetafelgesprekken met diverse actoren in het veld.

De preventieve acties van het Observatorium voor krediet en schuld

Zoals hierboven vermeld, organiseert het Observatorium voor krediet en schuld campagnes en acties om overmatige schuldenlast te voorkomen. Deze acties zijn gericht op een gevarieerd publiek dat onder meer bestaat uit jongeren, bruggers en Belgische huishoudens die het kwetsbaarst zijn voor het risico van een te hoge schuldenlast.

Deze preventie neemt verschillende vormen aan:

 • Ontwerp van instrumenten ter voorkoming van overmatige schuldenlast,
 • Voeden en beheren van het elektronisch portaal van het Waals Gewest over overmatige schuldenlast.
 • Juridisch overleg per telefoon of e-mail voor mensen die financiële moeilijkheden ondervinden of zich in een situatie van overmatige schuldenlast bevinden.

Organisatie van het Waarnemingscentrum voor krediet en schuld

Met betrekking tot de organisatie van het Observatorium voor krediet en schuld dienen twee bijzonderheden te worden benadrukt:

 • De samenstelling van de Raad van Bestuur van deze VZW is erop gericht de objectiviteit van zijn studies en acties te waarborgen. De sector van de schuldbemiddeling, de kredietverleners, het Waals Gewest en de consumentenverenigingen zijn immers vertegenwoordigd.
 • Het team van het Observatorium De door het Waarnemingscentrum verrichte studies zijn dan ook het onderwerp van kruisanalyses in sectoren die elders vaak verkokerd worden behandeld.

Neemt u als consument contact op met het Observatorium voor krediet en schulden?

U kunt per post of telefonisch contact opnemen met het Waarnemingscentrum voor krediet en schulden.

Postadres:
VZW Observatoire du Crédit et de l’Endettement
Château de Cartier
38, Place du Perron
6030 Marchienne-au-Pont
België

Algemene mail: info@observatoire-credit.be
Tel : 071 33 12 59
Fax : 071 32 25 00

Bedrijfsnummer : 0452.320.403 – RPM Henegouwen (div.Charleroi)

U kunt het Credit and Debt Observatory ook volgen en contacteren via hun website

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo GeldExpert détouré h-65px