FOD Economie

De FOD Economie ondersteunt de economische groei van België door de hefbomen aan te reiken voor een concurrerende, efficiënte en duurzame economie.

Opdrachten van de FOD Economie

De FOD Economie draagt bij tot de totstandbrenging van een modern juridisch kader voor de Belgische economie en neemt deel aan het economisch beleid van de Staat.
Bij de uitvoering van zijn taken houdt hij rekening met de Europese, internationale en institutionele context.

De FOD Economie verleent diensten van algemeen belang, met als voornaamste taak de bescherming van consumenten en ondernemingen. Hij besteedt bijzondere aandacht aan de KMO’s.

Het toezicht op de nationale markt is een andere strategische opdracht van de FOD Economie.

Tot slot heeft de FOD Economie de taak toezicht te houden op de markt voor diensten en goederen.

Contactcentrum van de FOD Economie

Het Contact Center is het enige contactpunt voor de FOD Economie.
Deze dienst is elke werkdag bereikbaar van 9 tot 17 uur;

Per telefoon: 0800 120 33 (gratis)
Per fax: 0800 120 57 (gratis nummer)
Per e-mail: info.eco@economie.fgov.be
Via hun online contactformulier.

Fod economie

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo GeldExpert détouré h-65px