Financieel forum

Het in 1992 opgerichte Financieel Forum bevordert de wetenschappelijke studie en reflectie over financiële vraagstukken. Daartoe organiseert het activiteiten, symposia en conferenties en publiceert het twee tijdschriften.

Opdrachten van het Financieel Forum

Het financieel forum heeft de volgende doelstellingen :

  • Verspreiding, in de ruimste zin, van kennis over financiële en economische vraagstukken, om bij te dragen tot permanente vorming.
    Daartoe organiseert het Financieel Forum onder meer conferenties, debatten en colloquia. Het geeft ook tijdschriften en digitale publicaties uit.
  • Het debat en de gedachtewisseling over financiële en economische vraagstukken stimuleren.
  • Voorstel voor een ontmoetingsplaats voor de financiële en aanverwante sectoren, de academische wereld, de overheid en het bedrijfsleven.

De activiteiten van het Financieel Forum zijn met name gericht op een breed publiek van professionals die geïnteresseerd zijn in financiële en economische vraagstukken.
Dit publiek bestaat hoofdzakelijk uit commerciële en industriële ondernemingen, managers en werknemers van financiële instellingen, winkeliers en accountants, overheidsinstanties, financiële tussenpersonen en academici.

Deze activiteiten vinden plaats in Brussel of in een van de 15 regionale comités van het Financieel Forum.

Grondwet van het financieel forum

Het Financieel Forum werd opgericht onder de bijzondere impuls van (wat voorheen) de Belgische Vereniging van Banken (ABB) en de Nationale Bank van België (NBB).

In 2013 werd een nieuw protocol over de organisatie van het Financieel Forum afgesloten tussen Febelfin, de federatie van de financiële sector in België, en de NBB.

Sinds 1 januari 2017 wordt het Financial Forum breder ondersteund door zowel Assuralia als FSMA.

In Brussel wordt het secretariaat van het Financieel Forum verzorgd door Febelfin voor de tijdschriften en door de NBB voor de conferenties en symposia.

De regionale fora worden beheerd door regionale comités. Deze comités hebben een aanzienlijke bevoegdheid om de activiteiten, de werking en de financiering van hun forums te verzekeren.
Hun secretariaat wordt verzorgd door de Nationale Bank van België.

Contact opnemen met het Financieel Forum

Contact Centraal Financieel Forum Brussel :

Per post :

Nationale Bank van België – Dienst Communicatie
Marc de Geyter / Marie-Christine Cailliau
Berlaimontlaan 14
1000 – Brussel
Per telefoon : 02 221 29 55 / 02 221 31 70
Per e-mail : financialforum@nbb.be

Financial forum

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo GeldExpert détouré h-65px