Focus op een collaboratief platform voor persoonlijke leningen

In dit nieuwe « Financiële experts aan het word” nodig ik Xavier Laoureux uit, mede-oprichter van het Belgische platform voor coöperatieve leningen Mozzeno. U vindt het hele interview in video, hieronder beschreven.
Bekijk alle producten die Mozzeno aanbiedt dankzij onze productfiches.

Vandaag heb ik de gelegenheid om Xavier Laoureux, medeoprichter van het Belgische samenwerkingsplatform voor leningen Mozzeno, te verwelkomen.   

Bedankt om een korte herinnering te doen van wie Mozzeno is?

Mozzeno, zoals u het introduceerde, is een collaboratief leenplatform. Wat betekent dat? Mozzeno is momenteel het enige platform in België dat particulieren toelaat om indirect leningen aan andere consumenten te financieren.

Hoe lang bestaat Mozzeno al?

Mozzeno werd in februari 2017 op de Belgische markt gelanceerd, we zijn dus al 4 jaar actief op de Belgische markt. En vandaag hebben we iets meer dan 21 miljoen aan persoonlijke leningen toegekend . 

Wat is de bijzonderheid die Mozzeno van een andere kredietorganisatie zal onderscheiden?

Ik kan drie belangrijke punten opnoemen:

  •  Het is een objectief prijsbepalingssysteem, een systeem waarbij geen prijs vooraf is vastgesteld, maar waarbij het werkelijk het objectieve risico van het kredietdossier is dat door ons algoritme zal worden geëvalueerd en dat zal leiden tot de vaststelling van een prijs, die dus objectief het risico weergeeft. Dit betekent dat iedereen direct het beste tarief en dus het beste aanbod van ons krijgt.
  • Het is een 100% digitale, papierloze aanpak, wat betekent dat van het begin tot het einde van de kredietaanvraag en zelfs voor de handtekening, alles op afstand en digitaal gebeurt.
  • Tenslotte is er het aspect van samenwerking. Alle leningen houden in dat u een rentevoet moet betalen. De vraag die men zich moet stellen is, zolang men een rente moet betalen, aan wie betaalt men die het liefst? Aan een onpersoonlijke organisatie of andere personen die het risico hebben genomen om indirect geld uit te lenen?

Hoe ben je op dit idee gekomen?

Het is een concept dat al veel in het buitenland bestond. In feite werd het rond 2005 en 2010 in Engeland en de Verenigde Staten gelanceerd. De grote moeilijkheid in België was de wettelijke beperking die een directe lening zoals op een klassiek peer-to-peer platform tussen één kredietnemer en een veelvoud van kredietverstrekkers verhindert en aangezien er deze beperkingen waren, hebben we ons exemplaar grondig herzien om te komen tot het indirecte model dat we vandaag hebben. Met andere woorden, Mozzeno zal niet rechtstreeks een lener en kredietverstrekkers met elkaar in contact brengen, maar zal als consumentenkredietverstrekker worden goedgekeurd en een lening toekennen na het profiel van de lener te hebben geanalyseerd en zich ervan te hebben vergewist dat de lener in staat zal zijn om de lening terug te betalen. En anderzijds zal hij de verstrekte lening “titreren”, d.w.z. deze financiële instrumenten creëren waarop beleggers kunnen intekenen.

Het is inderdaad een heel mooi alternatief voor de traditionele banken. Heeft u, voor zover u weet, concurrenten in België met dit soort model?

Er bestaan allerlei platforms voor professionele leningen of professionele projecten, dit wordt doorgaans crowdfunding of crowdlending genoemd, maar voor leningen aan particulieren is er geen alternatief. Dus dit is echt het enige samenwerkingsplatform in België tot nu toe.

Financiële experts aan het woord

De beste persoonlijke lening aanbiedingen

Vandaag verbindt u individuen en investeerders die elkaar geld gaan lenen. Betekent dit dat ik geld kan lenen van mijn buurman zonder dat ik het weet?

Wanneer u effectief een lening aanvraagt op de site, verzamelen wij een reeks gegevens die nodig zijn om uw profiel te evalueren. Dan verlenen wij u het krediet en zijn het de investeerders die indirect het geld uitlenen. Maar wij respecteren uw privacy volledig, d.w.z. de investeerder krijgt objectieve gegevens over uw risicoprofiel en uw project, maar krijgt geen informatie die u zou kunnen identificeren. Dus hij zal niet weten wie je bent en waar je woont. Bovendien heeft hij geen contact met u, daarom spreken we van een indirect systeem. Daarom noemen wij het een indirect systeem, hetgeen betekent dat op de dag dat u, helaas, moeilijkheden zou kunnen ondervinden om de lening terug te betalen, de investeerder ook dan geen contact met u zal hebben. Het is Mozzeno en daarna eventueel een Mozzeno-partner die de procedure- en geschillenfase voor zijn rekening neemt en nooit de individuele investeerder.

Dus mijn buurman zal niet op mijn deur kloppen ?

Nee, nee, maar dat is juist het leuke, want de meer dan 21 miljoen leningen zijn gefinancierd door Belgen voor Belgische ingezetenen. Er is dus dit lokale effect dat zeer sterk is en het is ook de capaciteit om er uiteindelijk voor te zorgen dat de toegevoegde waarde, de toegevoegde waarde die in de operatie gegenereerd wordt, lokaal actief blijft tussen de gemeenschap van investeerders, de leners en Mozzeno.

Kernvraag: Hoeveel kan ik lenen bij Mozzeno? Zijn er grenzen?

We zullen tussen 1.250 en 50.000 euro kunnen lenen voor een persoonlijke lening en tot 70.000 euro voor een kredietconsolidatie.

Welke soorten projecten financiert u? Alleen persoonlijke lening / krediet consolidatie of als ik wil een huis te kopen, doe je hypothecaire leningen?

Mozzeno doet niet aan hypothecaire leningen. Vandaag is het samenwerkingsmodel complexer om toe te passen voor een hypothecaire lening gezien de duur van een hypothecaire lening. De leningen die wij verstrekken zijn leningen met een looptijd van 18 tot 84 maanden. We kunnen in sommige gevallen tot 120 maanden gaan voor kredietconsolidatie.  Voor de investeerder komt dit al overeen met vrij lange termijnen en daarom lanceerden we onlangs de terugbetaling van “notes” en is het dus onder bepaalde voorwaarden mogelijk voor investeerders om voortijdig uit hun investering te stappen door Mozzeno te vragen om alle of een deel van de “notes” die ze in een lening hebben, terug te betalen en tegen een kleine kostprijs hun investering voortijdig terug te krijgen.

U had het over investeerders... wat stelt u voor in termen van rendement op investering?

Het is belangrijk te onthouden dat het nooit een gegarandeerd rendement is, maar aan de andere kant, als we kijken naar het gemiddelde rendement op een portefeuille die aan 100% verzekerd is door de Protect Insurance die het in gebreke blijven van de lener dekt sinds de lancering van Mozzeno, zitten we op een gemiddeld percentage van 3.6% bruto.

Hoe wordt Mozzeno betaald in dit model

Mozzeno zal een klein deel van de interest die door de lener betaald wordt nemen en als we dus naar het diagram kijken, met een door de lener betaald JKP van 5% zal een klein deel op een vaste manier naar Mozzeno gaan en dan zal de rest gebruikt worden voor de vergoeding van de investeerder en de kredietverzekering indien het een verzekerde lening is. Als het een onverzekerde lening is, dan gaat alles naar de investeerder. Mozzeno zorgt ook voor de inning van de roerende voorheffing van 30% alvorens de investeerder een vergoeding na belasting te betalen.

Er is geen garantie voor de belegger, maar u biedt klanten met verschillende risicoprofielen, hoe werkt het precies?

Zeker, er zijn nog risico’s, zoals het faillissement van Mozzeno, maar er zijn continuïteitsmechanismen ingesteld om eventuele problemen te voorkomen. 

En inderdaad hebt u gelijk de belegger zal een selector kunnen gebruiken dank zij een hele reeks criteria om de leningen te kiezen waarin hij wil investeren. Het is een beetje zoals wanneer u een hotelkamer boekt op Booking.com of Airbnb, dan kunt u kiezen op basis van de duur, de risico’s, het doel van de lening, criteria in verband met de kredietnemer, zoals of hij al dan niet de eigenaar is. Op basis van deze criteria beschikt u over een lijst van leningen die overeenstemmen met datgene waarin u wilt investeren en kunt u kiezen hoeveel u indirect in elk van deze leningen wilt investeren.

Ik wil graag meer informatie over het investeren in Mozzeno

Zijn uw criteria voor leningen, in vergelijking met die van een traditionele bank, soepeler of strenger?

Mozzeno heeft een ander model. Simpelweg omdat de rentevoet van een krediet dat aan een kredietnemer wordt verleend, hoofdzakelijk gebaseerd is op de kosten van het risico. Dus als een bank u een rentevoet van 3% voorschrijft, zal zij u dit krediet weigeren, als u, in termen van risicokosten, meer vertegenwoordigt dan 3%.  Misschien zal een kredietorganisatie die hogere tarieven hanteert en een hogere risicokost aanvaardt, u aanvaarden. Op dezelfde manier, als u 3% kunt hebben, zult u, als uw risicokosten lager zijn dan 3%, niet gaan voor voorstellen met een JKP van 7 of 8%.

Mozzeno, die zich bewust is van de manier waarop de dingen werken, heeft besloten met een dynamisch tariefsysteem te werken. Dit is het “objectieve” systeem, d.w.z. in plaats van vooraf een tarief vast te leggen en te zeggen dat iedereen die een hogere risicokost vertegenwoordigt geweigerd zal worden, gaat Mozzeno van het beste tarief op de markt tot 8.9% en zullen we dynamisch over een schuifbalk beschikken die het tarief zal bepalen volgens het objectieve risico en dus het risico van de lener.

De magie van het systeem is dat een klant die bij zijn bank een goede rentevoet kan krijgen, bij Mozzeno een zeer goede rentevoet zal krijgen en dat een klant die bij een ander type kredietverstrekker een iets lagere rentevoet kan krijgen, deze rentevoet ook zal krijgen met steeds de interessante wortel van de beloning voor perfecte terugbetaling die toelaat om, als de lener zijn lening gedurende de hele looptijd correct terugbetaalt, een kleine kostenverlaging te zien en zelfs de looptijd van de lening te verkorten.

Mist Mozzeno momenteel meer investeerders of kredietaanvragen?

Mozzeno mist geen van beide, maar moet te allen tijde waken over het evenwicht tussen beide partijen. Als u te veel leners hebt, kunt u niet alles financieren en zijn zij niet gelukkig. En als je te veel investeerders hebt, dan weten ze niet hoe ze hun geld moeten laten groeien en dus zijn ze ook niet gelukkig. Wat wij hebben gedaan, en dat is de moeilijkheid van ons model in vergelijking met dat van een traditionele kredietverstrekker, is dat wij voortdurend het evenwicht tussen de twee kanten moeten bewaren.

Wat zijn de gevolgen van de gezondheidscrisis die wij doormaken voor uw vakgebied?

Er zijn drie gevolgen:

  • Het is duidelijk dat er een hele reeks verzoeken is die niet langer typisch worden gedaan als verzoeken om financiering van grotere reizen.
  • In de eerste golf waren er maatregelen die kredietnemers die door de crisis waren getroffen, in staat stelden hun aflossing een aantal maanden uit te stellen. Er is momenteel sprake van om dezelfde maatregelen opnieuw in te voeren.
  • Wij hebben ook kredietnemers die in moeilijkheden kunnen komen door het ontbreken of de vermindering van hun inkomen.

Dit zijn drie gevolgen die wij dagelijks in het oog houden om de evolutie van onze portefeuille te zien, in de wetenschap dat het merendeel van onze leningen tegen wanbetaling verzekerd is door een kredietverzekeraar.

U had het over een maximumtarief van 8.9%, wat is het beste tarief dat ik bij Mozzeno kan krijgen?

Het hangt allemaal af van het project, maar we kunnen tarieven krijgen van 2,4 – 2,5% als u een renovatielening wilt afsluiten en dan gaan we omhoog als u een lening afsluit van 1.500 euro, dan kunt u tot een maximum gaan, afhankelijk van uw risicocategorie, dat iets meer dan 12% is.

Hoe kunnen we u vinden?

Het is heel simpel, alles is digitaal, de aanvraag wordt heel eenvoudig online gedaan vanaf onze website www.mozzeno.com. Dan krijg je een normaal onmiddellijk antwoord op het verzoek. In geval van voorafgaande aanvaarding zullen wij via de website of smartphone een reeks documenten meedelen zoals identiteitskaart en ander bewijs van inkomen. Dit kan via Itsme en een rechtstreekse verbinding met de bank van de kredietnemer om het bewijs van inkomen te verstrekken zonder dat deze documenten moeten worden gescand en vervolgens opnieuw met Itsme of ID-kaart om het contract te ondertekenen. Dit systeem maakt het mogelijk dat, indien de kredietnemer over alle nodige documenten beschikt, het geld op de dag van de leningaanvraag wordt betaald.

Ik deel het op :

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo GeldExpert détouré h-65px