Eigendom en persoonlijke bewindvoering

Ben je door een handicap of ziekte niet meer in staat om voor je woning of jezelf te zorgen? Heb je moeite met het nemen van beslissingen over je verblijfplaats, medische procedures of het onderhoud en de reparatie van je huis? Ben je overweldigd door financiële zaken? Als dat zo is, of het nu tijdelijk of permanent is, kan eigendom en persoonlijke bewindvoering de juiste oplossing voor je zijn.

Eigendom en persoonlijke bewindvoering

Wat is eigendom en persoonlijke bewindvoering?

De onderbewindstelling houdt in dat een vrederechter een curator benoemt, die de opdracht heeft om de nodige maatregelen te nemen voor de bescherming van je persoon en/of eigendom. Elk jaar moet de bewindvoerder een verslag van zijn of haar acties voorleggen aan de vrederechter en aan je ondersteunende persoon.

Goed om te weten: eigendom en persoonlijke bewindvoering kan tijdelijk of permanent zijn.

Wie kan je beheerder zijn en wat is hun rol ?

De vrederechter heeft verschillende mogelijkheden om je vermogen te beheren. Hij of zij kan iemand aanwijzen die dicht bij je staat, zoals je vader, moeder, broer, zus of partner. Een andere optie is om een advocaat of een vrijwilliger van de non-profitorganisatie Similes, die gespecialiseerd is in geestelijke gezondheid, aan te wijzen als beheerder van je eigendom. Je kunt ook zelf iemand benoemen. Merk echter op dat het altijd de vrederechter zal zijn die de uiteindelijke beslissing neemt.

De bewindvoerder zorgt voor je persoonlijk welzijn en neemt, in samenwerking met de vrederechter, de nodige beslissingen in dit verband. Deze beslissingen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op uw keuze van woonplaats of bepaalde gezondheidszorgdiensten. De bewindvoerder zal ook verantwoordelijk zijn voor het beheren van je geld en andere bezittingen, het betalen van je rekeningen en het beslissen welke reparaties aan je huis moeten worden uitgevoerd.

Je kunt ervoor kiezen om alle beslissingen in overleg met de bewindvoerder te nemen, of om alles aan hem of haar over te laten.

Wie kan je vertrouwenspersoon zijn ?

Op uw voorstel of met uw instemming kan de vrederechter een vertrouwenspersoon aanwijzen om toezicht te houden op het beheer van uw vermogen. In bepaalde situaties kan de rechter deze benoeming opleggen. De rol van de vertrouwenspersoon zal zijn om ervoor te zorgen dat de beheerder van uw vermogen zijn of haar verantwoordelijkheden naar behoren vervult.

Deze vertrouwenspersoon moet iemand zijn bij wie je je op je gemak voelt, zoals een vriend of familielid. Zij zal je ook helpen als je vragen of problemen hebt met betrekking tot je eigendom. Indien nodig zal zij een ontmoeting met de Vrederechter faciliteren.

Wie kan eigendom en persoonlijke bewindvoering aanvragen?

Elke persoon die de persoon die bescherming nodig heeft kent en zich zorgen maakt, heeft het recht om onderbewindstelling aan te vragen. Dit kan de persoon zelf zijn, maar ook een familielid of een andere persoon in zijn omgeving die betrokken is, zoals een buurman, een maatschappelijk werker of een verzorger.

Hoe vraag je eigendom en persoonlijke bewindvoering aan?

Als je een procedure voor onderbewindstelling wilt starten, kun je de onderstaande stappen volgen :

  1. Neem eerst contact op met je mutualiteit, het OCMW van je gemeente, een advocaat, een notaris of de vzw Similes. Dit zal je de eerste informatie geven die je nodig hebt.
  2. Dien vervolgens je aanvraag online in via de website van het Centraal Register voor de Bescherming van Personen. In de meeste gevallen zal je gevraagd worden om een recent medisch attest bij je aanvraag te voegen.
  3. Een vrederechter zal contact met je opnemen nadat je je aanvraag online hebt ingediend.
  4. Nadat de vrederechter met jou en eventueel met iemand die je goed kent heeft gesproken, zal hij of zij een bewindvoerder benoemen. Als de vrederechter het nodig vindt, zal hij of zij ook een huisbezoek afleggen om je situatie beter te kunnen beoordelen.

Goed om te weten: als je moeite hebt om je aanvraag online in te dienen, kan iemand anders dat voor je doen.

Hoeveel kost een eigendom en persoonlijke bewindvoering ?

De kosten van een eigendom en persoonlijke bewindvoering zijn afhankelijk van de persoon die als bewindvoerder wordt aangesteld:

  • Als je bewindvoerder een niet-professionele persoon is, zoals een familielid, is deze procedure gratis.
  • Als uw bewindvoerder een professioneel persoon is, zoals een advocaat of een procureur, kan deze een vergoeding vragen van maximaal 3% van uw netto jaarinkomen. U kunt ook gevraagd worden om bepaalde diverse kosten te vergoeden.

Ik deel het op :

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo GeldExpert détouré h-65px