Een persoonlijke lening herfinancieren om wanbetaling te voorkomen

Kosten kredietopeningNet als een hypothecaire lening kan ook een persoonlijke leningen worden geherfinancierd. Het is echter niet gebruikelijk dat banken dit toelaten zodat de consument van een lagere marktrente kan genieten. Herstructurering van een persoonlijk lening komt pas in beeld wanneer er problemen met de aflossing zijn, of dreigen te ontstaan. De bestaande overeenkomst wordt hierbij opengebroken en vervangen door een nieuwe persoonlijke lening met een lager maandelijks aflossingsbedrag. Om de aflossing omlaag te krijgen wordt meestal de resterende looptijd van het krediet verlengt.

Is er behoefte aan herfinanciering van persoonlijke leningen?

In het november verslag meldt de centrale voor kredieten aan particulieren (CKP) dat tussen oktober 2015 en oktober 2016 er in totaal 28.272 leningen op afbetaling zijn toegevoegd aan het negatief bestand (zwarte lijst). Dit is een stijging van 5,6% in vergelijking met de 2014 – 2015 registratie. Meer Belgen zijn de afgelopen 12 maanden dus in problemen geraakt bij het aflossen van een lening op afbetaling. Vermeld moet worden dat indien alle type leningen worden beschouwd er in het lopende jaar een lichte afname is in het aantal nieuwe probleemkredieten.

Aantal nieuwe contracten met een achterstand (kerncijfers CKP)

Type Lening Okt. 2014 – Okt. 2015 Okt. 2015 – Okt. 2016

Lening op Afbeteling* 26.777 => 28.272= +5,6%

Hypothecair krediet 10.048 => 10.358 = +3,1%

Kredietopening** 86.538 => 83.050 = -4,0%
Verkoop op afbetaling 8.272 =>7.399 = -10,6%

Totaal 131.635 => 129.079 = -1,9%

* persoonlijke lening, autolening, renovatielening, groene lening, e.a.
** geldreserve, doorlopend krediet, kredietkaarten, e.a.

Onder de leningen op afbetaling met een betalingsachterstand (drie of meer maandaflossingen gemist) vormen persoonlijke leningen de grootste categorie. Deze simpele formule wordt nog té snel goedgekeurd door banken.

Liever eerder dan later herfinancieren

Problemen met de aflossing van een persoonlijke lening kunnen op verschillende manier ontstaan. Als gevolg van een structurele of tijdelijke afname van het inkomen, of juist vanwege een wezenlijke toename van de vaste maandelijkse lasten. De meeste banken zullen hun cliënt aanmanen indien meer dan één maandelijkse betaling wordt gemist, of bij veelvuldig verlaat aflossen. Als kredietnemer kunt u beter niet wachten totdat het zover komt. Zodra u zelf aanvoelt dat de aflossing van een persoonlijke lening een verzwaarde druk legt op u budget, kunt u beroep doen op herfinanciering. Banken zullen geneigd zijn om samen met u te bekijken wat de mogelijkheden hiertoe zijn. In de volgende gevallen wordt herfinanciering vaak toegekend:

  • Als reeds een aanzienlijk deel van de persoonlijke lening is afgelost
  • Als gedocumenteerd kan worden aangetoond dat de financiële omstandigheden gewijzigd zijn, vergeleken met het moment dat de lening werd toegewezen

Kosten voor herfinanciering van een persoonlijke lening

Een nieuwe kredietovereenkomst levert automatisch nieuwe administratiekosten op. Omdat het risico voor de bank is toegenomen (u had problemen met terugbetalen) zal in de meeste gevallen een hoger rentepercentage op de lening worden geplaatst. Banken verbinden ook kosten aan het openbreken (vervroegd terugbetalen) van de oorspronkelijke persoonlijke lening. Bij wet is vastgesteld dat dit maximaal 1% van het uitstaande saldo mag zijn. Het is gebruik dat alle kosten worden meegenomen in de nieuwe lening, zodat u bij een herfinanciering geen directe uitgaven hebt.

Ik deel het op :

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo GeldExpert détouré h-65px