De sociale hypothecaire lening van het Waals Gewest: Accesspack maar voor wie?

Onder bepaalde voorwaarden kunt u profiteren van een sociaal hypothecair krediet tegen een voordelig tarief om de aankoop, de renovatie en/of de bouw van uw woning te financieren.

Ontdek bij Mes-Finances het Accesspack, het sociale hypothecaire krediet van het Waalse Gewest. 

De sociale hypothecaire lening van het waals gewest

Wat is het Accesspack?

Het Accesspack is een hypothecaire lening tegen een voordelig tarief aangeboden door SWCS, de Waalse Maatschappij voor Sociaal Krediet. Het kan onder bepaalde voorwaarden worden verkregen om de aankoop, renovatie en/of bouw van uw huis te financieren. Als u een alleenstaande of een koppel bent, met of zonder kinderen, en u wenst eigenaar te worden van een woning in Wallonië, maar u beschikt niet over de nodige middelen, dan kunt u misschien genieten van deze sociale lening tegen een vaste rentevoet en met een looptijd van 5 tot 30 jaar. 

Voor wie is het Accesspack bedoeld? 

De SWCS-hypotheeklening is bedoeld voor huishoudens die in het Waalse Gewest wonen en maximaal 2 kinderen ten laste hebben. Bovendien mag het belastbaar inkomen van het huishouden niet hoger zijn dan 65.000 euro. 

Opgelet: als u meer dan twee kinderen ten laste hebt, moet u een aanvraag indienen bij het FLW, het Waalse Woningfonds voor Grote Gezinnen. 

Om van het Accesspack te kunnen profiteren, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 • Je moet minstens 18 jaar oud zijn en de lening die je hebt aangevraagd vóór je 76ste hebben terugbetaald. 

Goed om te weten: als u 35 jaar of jonger bent, kunt u profiteren van een extra tariefverlaging. 

 • U hebt uw woonplaats in België en bent geen volle eigenaar of vruchtgebruiker van een andere woning.

 • U leent alleen of als koppel, zonder kinderen of met maximaal 2 kinderen ten laste.

 • U moet een levensverzekering van het type Outstanding Balance afsluiten voor ten minste 100% van het geleende kapitaal. Deze polis moet worden afgesloten bij een door de FSMA erkende maatschappij. 

 • U moet een brandverzekering afsluiten bij een door de FSMA erkende maatschappij. 

 • Uw inkomen mag niet hoger zijn dan 65.000 euro.

 • U heeft een stabiel inkomen en voldoende financiële draagkracht om de lening terug te betalen.

 • U moet het overdraagbare deel van uw bezoldiging overdragen indien u uw verplichtingen tot terugbetaling van de lening niet nakomt. 

Bovendien mag u niet: 

 • Een beroepsactiviteit uitoefenen in de woning waarvoor de lening is aangegaan zonder voorafgaande toestemming van SWCS. Indien schriftelijk overeengekomen mag maximaal 50% van het woonoppervlak van het pand voor bedrijfsdoeleinden worden gebruikt.
 • U moet eigenaar zijn van een andere woning op het moment van ondertekening van de leningsovereenkomst bij de notaris. 

Wat zijn de voorwaarden met betrekking tot het betrokken onroerend goed?

Naast de voorwaarden die betrekking hebben op uw situatie, moet aan de voorwaarden met betrekking tot het onroerend goed waarvoor de lening wordt aangegaan, worden voldaan om van het Accesspack te kunnen genieten: 

 • De woning is gelegen in het Waalse Gewest.
 • U bewoont het pand persoonlijk gedurende de gehele looptijd van de lening, die maximaal 30 jaar bedraagt.
 • Het pand heeft een marktwaarde van minder dan 260.000 €. Voor eigendommen in een vastgoeddrukgebied bedraagt dit plafond 351 000 euro. 

Goed om te weten: de marktwaarde van een pand is de geschatte waarde ervan door een SWCS-deskundige. Daarbij wordt onder meer rekening gehouden met de staat van onderhoud, de ouderdom van het pand, de omgeving en vergelijkingspunten zoals de prijs van soortgelijke panden die in de omgeving zijn verkocht.

 • Het onroerend goed moet worden getaxeerd door een deskundige van het SWCS of het loket.

 • Het pand wordt gedekt door een eerste hypotheek. 

Bovendien mag u niet: 

 • De woning te huur aanbieden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SWCS.
 • Begin met alle werkzaamheden voordat de leningsakte bij de notaris is getekend.

Hoe genieten van de sociale hypothecaire lening van het Waals Gewest? 

Als u van het Accesspack wilt genieten, moet u eerst een afspraak maken in een van de erkende sociale kredietkantoren van het Waals Gewest. Zorg ervoor dat u op de dag van uw afspraak de volgende zaken bij u heeft: 

 • Uw identiteitskaart,
 • Uw gezinssamenstelling,
 • Uw laatste 3 bankafschriften of salarisstroken,
 • Uw laatste aanslagbiljet.

 

Er wordt eerst een simulatie uitgevoerd en vervolgens, als u aan alle voorwaarden voor toekenning van een lening voldoet, bereidt het loket uw aanvraag voor om deze aan de kredietcommissie voor te leggen.  

Ik deel het op :

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo GeldExpert détouré h-65px