De onroerende voorheffing: berekening en betalingstermijn

Alles wat u moet weten over de berekening van de onroerende voorheffing en de betalingstermijn.

De onroerende voorheffing is een algemene belasting in het Belgische belastingstelsel die van toepassing is op alle onroerende goederen, ongeacht of zij gebouwd of onbebouwd zijn. Het is een belasting die elk jaar verschuldigd is. Het wordt berekend op basis van het kadastraal inkomen (KI). Het moet betaald worden vóór 31 december van elk jaar.

Wij zullen de specifieke kenmerken van deze belasting voor het Brusselse, het Waalse en het Vlaamse Gewest in detail bekijken.

Onroerende voorheffing

Wat is de onroerende voorheffing?

De onroerende voorheffing is een lokale belasting die elke eigenaar of vruchtgebruiker van een eigendom jaarlijks moet betalen. Het wordt berekend op basis van het kadastraal inkomen (KI).

Merk op dat het kadastraal inkomen het gemiddelde is van de gewone netto-inkomsten die het eigendom in 1 jaar aan de eigenaar zou kunnen opbrengen. Deze berekening is gebaseerd op de situatie van de huurmarkt op 1 januari 1975. De Federale Overheidsdienst Financiën (Administratie van het Kadaster, de Registratie en de Domeinen) is verantwoordelijk voor deze berekening.

Het percentage van de voorheffing varieert ook naar gelang de streek waar u woont. Het is 1,25% van het KI als uw eigendom in Wallonië of Brussel-Hoofdstad ligt en 2,5% van uw KI voor eigendom in Vlaanderen. Er zij ook op gewezen dat de provincies en de gemeenten de mogelijkheid hebben om extra opcentiemen op de onroerende voorheffing in te stellen.

Wanneer moet u onroerende voorheffing betalen?

Als u eigenaar bent van een eigendom of een huurpand en het u inkomsten oplevert, dat inkomsten voor u genereert, of als u een persoon bent die een huurcontract van 27 tot 99 jaar bezit, dan bent u een opstalhouder of vruchtgebruiker. U bent dan verplicht om onroerende voorheffing te betalen.

Merk op dat in geval van verkoop of aankoop van een woning, dar het de persoon die op 1 januari eigenaar is die verantwoordelijk is voor de betaling van de onroerende voorheffing, , en het bedrag pro rata zal eisen van de koper.

Hoe moet deze onroerende voorheffing betaald worden?

Om deze belasting te kunnen betalen, moet u eerst in de tweede helft van het jaar het aanslagbiljet ontvangen.

Vandaag heeft het Brussels Gewest een website www.mytax.brussels om online betaling voor haar burgers te vergemakkelijken. Daarop kunnen zij ook het adres van het onroerend goed vinden. Het Waalse en het Vlaamse Gewest blijven daarentegen vasthouden aan het oude systeem: per post en per bankoverschrijving.

Als u geen aanslagbiljet ontvangt, dan moet u spontaan een verzoek indienen bij het belastingkantoor waar het eigendom zich bevindt.

Hoe wordt de onroerende voorheffing berekend?

De onroerende voorheffing wordt berekend op basis van de indexeringscoëfficiënt. Voor het jaar 2021 bedraagt de indexeringscoëfficiënt voor het kadastraal inkomen 1,863. Dit komt overeen met een stijging van 0,74% ten opzichte van 2020.

Sinds 1 januari 1975 is er geen egalisatie meer. Een andere manier was dus om het kadastraal inkomen elk jaar aan te passen. Zo wordt het KI vermenigvuldigd met de indexeringscoëfficiënt van het jaar in kwestie.

De formule voor de berekening van de onroerende voorheffing is als volgt:

Bruto onroerende voorheffing = “geïndexeerde KI na afronding” x “algemeen tarief van de voorheffing + bijkomende opcentiemen”.

De bruto-voorheffing wordt verminderd met eventuele verminderingen voor kinderen ten laste, invaliditeit of een bescheiden woning.

Verlagingen van de bruto onroerende voorheffing zijn gebaseerd op de geïndexeerde KI.

Hoe kunt u de kosten voor uw gebouw verminderen?

Een groene lening aanvragen voor een energiebesparende renovatie

Als u van plan bent om in een toekomstgerichte, milieuvriendelijke, veilige en energiebesparende woning te gaan wonen, dan kan u beroep doen op een groene lening. Deze lening is veel goedkoper dan een gewone renovatielening.  

Maar om voor de lening in aanmerking te komen, moeten de renovaties aan uw huis een investering van ten minste 50% in energiebesparing of veiligheidsverbetering opleveren.

Energiebesparende werkzaamheden omvatten: verwarming, isolatie en beglazing, ventilatie en verluchting, water, elektriciteit en verlichting.

De vermindering voor kinderen die ten laste zijn

Deze vermindering op de berekening van uw onroerende voorheffing wordt toegepast naar gelang het aantal kinderen dat u ten laste hebt. Verhuurt u de woning? Dan geniet u van dezelfde voorwaarden en procedures voor de berekening van de voorheffing.

Heronderhandelen van de rentevoet van de hypothecaire lening

Een hypotheek is een lening die wordt aangegaan in ruil voor een eigendom. Dit betekent dat u nog steeds eigenaar bent van het eigendom, maar wanneer u uw lening niet terugbetaalt, kan de leninggever er beslag op leggen.

U moet altijd de evolutie van de tarieven volgen om van een voordelige heronderhandeling te kunnen profiteren. Het herfinancieren van een hypothecaire lening gebeurt echter niet zonder kosten. Daarom is het belangrijk dat u goed geïnformeerd blijft.

Mensen met een handicap en oorlogsveteranen

De volgende personen worden gehandicapt verklaard en kunnen een vermindering van de onroerende voorheffing aanvragen:

  • Alle personen met een lichamelijke of psychische ziekte die hun verdiencapaciteit hebben zien verminderen.
  • Personen die bij een administratieve of gerechtelijke beslissing voor minstens 66% lichamelijk of geestelijk invalide of blijvend arbeidsongeschikt zijn verklaard.
  • Elke persoon wiens gezondheidstoestand een totaal of gedeeltelijk gebrek aan autonomie van ten minste 9 punten veroorzaakt.
  • Een kind dat lichamelijk of psychisch een capaciteitsvermindering van ten minste 66% ondergaat.

De volgende personen worden beschouwd als zwaar gehandicapt door oorlogshandelingen en kunnen ook een vermindering aanvragen:

  • Burgerslachtoffers die een amputatie- of invaliditeitsuitkering of een pensioen ontvangen dat berekend is op basis van een invaliditeitspercentage van 100%
  • Impotente militaire slachtoffers met een vergoeding van ten minste 100% voor een op zichzelf beschouwd letsel of invaliditeit, die volgens de Officiële Belgische Schaal ter bepaling van de graad van invaliditeit (OBSI) tegen dit tarief wordt beoordeeld.

Ik deel het op :

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo GeldExpert détouré h-65px