De Brusselse sociale hypotheek

Het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest biedt onder bepaalde voorwaarden hypothecaire leningen aan tegen voordelige rentevoeten. Bij Mes-Finances komt u alles te weten over het sociaal hypothecair krediet in Brussel.

De Brusselse sociale hypotheek

Wat is het Brussels sociaal hypothecair krediet?

Het Brussels Woningfonds biedt een hypothecaire lening aan tegen een verlaagde rentevoet voor mensen die hun eerste woning willen kopen. Deze lening is vooral bedoeld voor de realisatie van vastgoedprojecten die erop gericht zijn om aanvragers van adequate huisvesting te voorzien. Het kan dus worden gebruikt om de aankoop van een onroerend goed te financieren, maar ook de bouw, wederopbouw, renovatie, verbouwing, verbetering of aanpassing ervan. 

Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om er gebruik van te kunnen maken? 

Om van de sociale woonlening van het Brussels Gewest te kunnen genieten, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 • U bent meerderjarig en woont permanent in België.
 • U bezit geen andere woning in België of in het buitenland.
 • De woning die u wenst te verwerven is gelegen in één van de 19 gemeenten van Brussel. 
 • Uw huishouden zal de woning waarvoor de lening wordt verstrekt volledig bewonen.
 • U wordt volledig eigenaar van het pand en bewoont het gedurende de looptijd van de lening. 
 • U verbindt zich ertoe de woning in overeenstemming te brengen en te houden met de eisen inzake veiligheid, bewoonbaarheid en gezondheid. 

 

Bovendien moet aan inkomensvereisten worden voldaan. Om van dit sociale krediet te kunnen profiteren, mag uw inkomen namelijk niet hoger zijn dan een bepaalde drempel die is vastgesteld op basis van uw gezinssituatie: 

Aantal personen ten laste

Maximuminkomen voor een alleenstaande ouder of alleenstaande

Maximuminkomen voor elk ander huishouden

0

61.049 €

77.699 €

1

66.049 €

82.699 €

2

71.049 €

87.699 €

3

76.049 €

92.699 €

4

81.049 €*

97.699 €*

*Deze bedragen worden vervolgens verhoogd met 5.000 euro per extra persoon ten laste. 

Hoeveel kan ik lenen? 

Het maximumbedrag dat u kunt lenen voor een sociale woonlening in Brussel hangt af van uw terugbetalingsvermogen. Naast de aankoopprijs of de bouwkosten van de woning kan de door het Fonds du Logement aangeboden lening ook bepaalde aanverwante kosten dekken, zoals juridische kosten of renovatiewerkzaamheden. In bepaalde gevallen, en als het Fonds du Logement het verantwoord acht, kan de sociale lening oplopen tot 120% van de waarde van het onroerend goed. 

Wat is de rentevoet van de sociale lening in Brussel? 

De door het Fonds du Logement verstrekte leningen worden verstrekt tegen een vaste rentevoet in constante of progressieve maandelijkse betalingen.

Goed om te weten: een progressieve maandelijkse betaling is een maandelijkse betaling die elk jaar met een bepaald percentage stijgt, gewoonlijk minder dan het inflatiepercentage. 

De rentevoet voor een sociale hypotheek ligt altijd tussen 3 en 4,50% en varieert volgens verschillende factoren. De rentevoet wordt berekend op basis van uw financiële situatie, maar ook van uw leeftijd en uw gezinssituatie. Daarnaast hangt het ook af van uw belastbaar inkomen. Dit laatste zal in aanmerking worden genomen afhankelijk van de datum waarop u uw aanvraag indient. 

Gezinssituatie

Minimumtarief dec 2022

Maximumtarief dec 2022

Geen personen ten laste

3,60 %

4,50 %

1 afhankelijke

3,40 %

4,50 %

2 afhankelijken*.

3,20 %

4,50 %

3 afhankelijken of meer.

3 %

4,50 %

*Of indien alle leners jonger zijn dan 40 jaar. 

Wat zijn de mogelijke aflossingstermijnen?

De sociale hypothecaire lening van het Brussels Gewest heeft in principe een maximale looptijd van 30 jaar. Bovendien moet het op de 70ste verjaardag van de jongste lener volledig zijn terugbetaald. 

Wat zijn de te verwachten notariskosten? 

De notariskosten omvatten met name 

De kosten van de leningsakte, die worden berekend op basis van het bedrag dat u leent, 
De kosten van de koopakte, die afhankelijk zijn van de aankoopprijs van uw woning. 
Wanneer u in België een onroerend goed koopt, zijn er altijd registratierechten verschuldigd. In Brussel bedragen deze rechten 12,5% van de aankoopprijs van het onroerend goed. Onder bepaalde voorwaarden kunt u echter profiteren van een uitkering van 175.000 euro. Met andere woorden, het is mogelijk dat u over deze eerste tranche geen registratierechten hoeft te betalen, waardoor u € 21.875 bespaart. 

Hoe vraag ik een sociale hypothecaire lening aan? 

Als u wilt profiteren van het sociaal hypothecair krediet van het Brussels Gewestelijk Woningfonds, kunt u de volgende stappen volgen: 

 • Begin met het simuleren van uw sociale lening om uw leencapaciteit en de voorwaarden van de lening (rentevoet, looptijd, enz.) te kennen.
 • Vul het formulier Aanvraag afspraak kredietaanvraag in. Daartoe moeten de volgende documenten worden overgelegd
  • Een kopie van uw identiteitskaart,
  • Een aanbod tot aankoop of een ondertekende koopovereenkomst voor het onroerend goed in PNG- of JPG-formaat,
  • Indien u een online kredietsimulatie heeft uitgevoerd, de samenvatting en het referentienummer van deze simulatie. 
 • Een dossierbeheerder van het Fonds du Logement ontvangt u binnen 10 werkdagen.
 • Een door het Fonds aangestelde deskundige zal het onroerend goed bezoeken en er zal een tweede afspraak worden gemaakt om de inhoud van deze expertise en de gevraagde documenten te analyseren.
 • Als uw leningaanvraag wordt aanvaard, ontvangt u een brief waarin de toekenning van de lening wordt bevestigd.
 • U tekent de kredietofferte bij het Fonds du Logement.
 • U ondertekent de kredietakte bij een notaris.
 • De kredietakte wordt ondertekend en de geleende middelen worden ter beschikking gesteld binnen de in de verkoopovereenkomst vastgestelde termijn.

Ik deel het op :

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo GeldExpert détouré h-65px