De aankoop van studiejaren ter aanvulling van het pensioen

Koop je studiejaren terug en krijg een beter pensioen. Het is mogelijk in België.

Catherine en Michel staan aan de microfoon van deze Financial Talk om al uw vragen te beantwoorden.

Resume et chiffres racheter ses annees detudes

(E) Wij verwelkomen twee nieuwe deskundigen, Catherine & Michel! Beiden zijn al vele jaren actief in de financiële wereld. Kunt u ons meer vertellen over uw achtergrond?

(C) Ja natuurlijk! Ik ben econoom van opleiding en heb na mijn studie direct in de banksector gewerkt. Daardoor kon ik de andere kant van de medaille ontdekken: bijvoorbeeld hoe trading rooms werken, maar ook hoe kredietrisico’s worden berekend. Ik ben nu al meer dan 20 jaar trainer in de financiële sector. Dit aspect van de overdracht is voor mij heel belangrijk.

(Mijn achtergrond is een beetje atypisch. Ik ben inderdaad wetenschapper van opleiding. Maar ik voelde me geen laboratoriumrat. Ik wilde menselijk contact. Dus werkte ik als adviseur in verschillende bankfilialen, dicht bij de mensen, om hen te helpen met hun projecten. En sinds 20 jaar ben ik ook trainer.

 

(E) Dus jullie hebben allebei een gedegen ervaring op financieel gebied! En ook in opleiding! Wat is het dat u vandaag draagt?

(C) Wel, nu, met onze ervaring, willen we graag onze kennis delen en sommige vragen beantwoorden voordat mensen ze stellen.

(M) Of we het nu leuk vinden of niet, voor de meeste sleutelmomenten in een leven is geld nodig: een huis kopen, een sabbatical year nemen om naar de andere kant van de wereld te gaan, met pensioen gaan, … dit alles vereist een financiële voorbereiding.

(C) We gaan hier elke maand een thema voorstellen en het heel concreet benaderen.

 

(E) Heel goed! En welk thema hebben jullie voor vandaag gekozen?

(M) We gaan het hebben over de mogelijkheid om bepaalde studiejaren terug te kopen, d.w.z. deze jaren te waarderen voor de berekening van het pensioen.

(E) Heel goed! Allereerst, wat betekent het terugkopen van je studiejaren en welke voordelen kun je daarmee behalen?

(M) Het doel van het terugkopen van studiejaren is om deze periode optimaal te benutten en zo een hoger pensioen te verkrijgen.

Alle jaren van universitair en niet-universitair hoger onderwijs, alsook technisch en professioneel hoger onderwijs in volle werking. Deze studiejaren moeten tot een diploma hebben geleid en mislukte jaren worden niet in aanmerking genomen. Ook jaren van doctoraalstudies zijn beperkt tot twee jaar. Ook buitenlandse diploma’s kunnen tot een waardering leiden, op voorwaarde dat de gelijkwaardigheid in België wordt erkend.

Het is niet verplicht om alle studiejaren te valoriseren; je kunt heel goed vandaag twee jaar valoriseren en dan de overige jaren valoriseren. Er kunnen maximaal twee aanvragen worden ingediend.

Zelfstandigen zullen hun aanvraag indienen via hun sociaal verzekeringsfonds en werknemers en ambtenaren via de federale pensioenwebsite of natuurlijk per post bij het federaal pensioenbureau.

(E) Betekent dit ook dat ik vroeger met pensioen kan gaan?

(M) Neen, helaas laat …. geen vroegere pensionering toe, de brugpensioenleeftijd blijft 63 jaar met 42 dienstjaren. Met uitzonderingen voor bepaalde sectoren of voor lange loopbanen.

(E) Is het systeem hetzelfde voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren?

(M) Voor werknemers en zelfstandigen hetzelfde systeem. Voor deze laatsten wordt een teruggekocht studiejaar geteld als een arbeidsjaar voor de berekening van het pensioen.

(E) Ik kan me voorstellen dat deze inkoop een financiële kost heeft! Wat zijn die? En vooral, wat levert het de toekomstige gepensioneerde op?

(M) Laten we het eerst over de financiële voordelen hebben: een jaar pensioen levert 282 euro bruto en geïndexeerd op voor een alleenstaande en 353 euro bruto en geïndexeerd voor een gezinspensioen.

Vervolgens kijken we naar de kosten: een jaar pensioen tijdens de 10 jaar die volgen op het afstuderen kost momenteel 1.591 euro, rekening houdend met het feit dat dit bedrag fiscaal aftrekbaar is als sociale bijdragen. De belastingplichtige zal dus een aanzienlijk bedrag kunnen terugvorderen; dit is een terugvordering tegen het marginale belastingtarief, dat kan oplopen tot 50%.

Als de waardering na deze periode van 10 jaar plaatsvindt, wordt een actuariële berekening gemaakt, waarbij rekening wordt gehouden met de leeftijd van de persoon, sterftetabellen, enz.

 

(E) Dus vanuit financieel oogpunt is het interessant?

(C) Het is iets ingewikkelder dan dat. In feite hangt het voordeel af van een hele reeks gegevens: de leeftijd van de persoon, zijn of haar salaris, het aantal jaren dat wordt teruggekocht, enz. Voor sommige mensen zal het nauwelijks voordelig zijn.

Bovendien, zoals Michel ons vertelde, zijn de kosten van het terugkopen van studies na de eerste 10 jaar veel hoger. Van 1.591 euro per jaar als je net klaar bent met je studie, ga je gemakkelijk naar 2.000 euro per jaar, 3.000 euro per jaar en het kan oplopen tot 6.000 euro!

Als je dat vermenigvuldigt met 4 of 5 jaar studie of zelfs meer, is dat een behoorlijke investering!

Temeer daar het een beroemde gok op de toekomst is. We weten niet hoe het pensioenstelsel er over 10 jaar, 20 jaar of 40 jaar zal uitzien. We hebben al veel hervormingen meegemaakt en dit is zeker nog niet voorbij.

En een andere onbekende is de persoon zelf. Wat als hij overlijdt voor of in de eerste jaren van zijn pensioen? In dat geval is het geïnvesteerde geld verloren!

(E) Heeft u nog andere oplossingen voor ons?

(C) Natuurlijk, Erwin! Als we een aflossing overwegen in de eerste 10 jaar na de studies van een klassieke looptijd van 5 jaar, hebben we het over een bedrag van bijna 8.000 €. Goed belegd over een periode van ongeveer 30 jaar, ik heb het niet over het laten staan van dit bedrag op een spaarrekening gezien de huidige rentestand. Maar belegd in een belegging met een goede verhouding tussen rendement en risico, zal dit bedrag profiteren van het exponentiële effect van kapitalisatie. Dit betekent dat u bij uw pensionering over een interessant kapitaal zult beschikken, in de orde van grootte van 25-30.000 euro, en dus over een lijfrente die potentieel gelijk is aan de verhoging van het wettelijk pensioen dankzij de waarde van uw studiejaren!

En het voordeel van deze oplossing is dat bij overlijden de erfgenamen dit kapitaal kunnen recupereren.

Maar natuurlijk heeft niet iedereen € 8.000 om te investeren voor zijn pensioen wanneer hij begint te werken.

Automatisch sparen is de oplossing. Ik denk dat iedereen bekend is met fiscaal pensioensparen, hetzij in de vorm van fondsen, hetzij in de vorm van een levensverzekering. Zo niet, dan kunnen we daar een andere keer dieper op ingaan. Maar kort gezegd bestaat het systeem erin dat men regelmatig een bedrag stort in een fonds of een levensverzekering en zo over een kapitaal beschikt waaruit men een lijfrente kan opnemen. En in het kader van dit pensioensparen zal de belastingplichtige elk jaar een belastingvermindering genieten.

(E) Bedankt Catherine & Michel voor al deze details. We zien jullie volgende maand met een nieuw onderwerp. Kunt u ons al vertellen waar we het over zullen hebben?

(M) We zullen het hebben over een onderwerp dat de meeste van onze medeburgers na aan het hart ligt: de voorbereiding van de aflossing van een hypotheek!

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht op regularisatie van de studieperioden

Quelques exemples en terme de duree pour racheter ses etudes

Ik deel het op :

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo GeldExpert détouré h-65px