De aankoop van een woning financieren met uw groepsverzekering

Wilt u werkzaamheden of de aankoop van een woning financieren? Uw groepsverzekering kan dan nuttig voor u zijn. Ontdek bij Mes-Finances.be hoe u een vastgoedaankoop kunt financieren met zijn groepsverzekering.

De aankoop van een woning financieren met uw groepsverzekering

Een nog weinig bekende financieringsoplossing

Hoewel het nog steeds een weinig bekende oplossing is, is de financiering van de aankoop van een woning met een groepsverzekering een optie die steeds meer mensen aantrekt. Bovendien gebruiken sommigen van hen het om energie-efficiëntiewerkzaamheden in hun huis te financieren. Naast een renovatielening of een klassieke hypotheek kan, onder bepaalde voorwaarden, het via de groepsverzekering opgebouwde kapitaal, ook bekend als de tweede pensioenpijler, worden gebruikt om renovatiewerkzaamheden of de aankoop van een woning te financieren. 

Wat is een groepsverzekering? 

Een groepsverzekering is een levensverzekeringscontract dat een werkgever voor zijn werknemers afsluit. Er zijn echter ook speciale pakketten voor zelfstandigen. Deze dekking vertegenwoordigt geld dat jaarlijks door een werkgever wordt gestort en vervolgens door een verzekeringsmaatschappij wordt belegd om rente te genereren. De aldus belegde middelen vormen uiteindelijk een kapitaal waarover werknemers kunnen beschikken wanneer zij met pensioen gaan.  

Helaas hebben niet alle werknemers toegang tot deze tweede pensioenpijler. Hoewel deze praktijk in sommige ondernemingen en sectoren al lang gangbaar is, is het geen automatisme. Het afsluiten van een groepsverzekering is niet verplicht. Bovendien zij opgemerkt dat de bedragen waarop werknemers die er aanspraak op kunnen maken, met name afhankelijk van wat de werkgever bereid is voor een dergelijke overeenkomst te betalen, van geval tot geval aanzienlijk kunnen verschillen. 

Hoe een vastgoedaankoop financieren met een groepsverzekering? 

Het kapitaal dat in een groepsverzekering is opgebouwd en waarvan een werknemer zal profiteren wanneer hij/zij met pensioen gaat, kan namelijk vóór de vervaldatum worden aangesproken als hij/zij een woning wil kopen of renoveren. 

Let op : de woning moet zich in een Schengenland bevinden.

Het bedrag dat de werknemer uit zijn groepsverzekering kan opnemen om zijn vastgoedproject te financieren, hangt af van de middelen die reeds in het contract zijn opgenomen. Het is dus een financieringsoplossing die vooral kan worden overwogen voor een werknemer voor wie reeds een bepaald kapitaal in de aanvullende pensioenovereenkomst is gestort. 

De meeste pensioenregelingen bepalen dat 60-70% van de reeds opgebouwde reserve kan worden opgenomen. Bovendien bepaalt dit reglement dat een minimumbedrag van 5.000 euro moet worden opgenomen. Zo kan een werknemer met een lang dienstverband of een royale collectieve verzekering met een reserve van 100.000 euro tot 75.000 euro opnemen voor zijn vastgoedproject. 

Wat zijn de voordelen van dit type financiering? 

De financiering van de aankoop van een woning met een groepsverzekering heeft verschillende voordelen boven een hypothecaire lening : 

  • Flexibele terugbetaling : om te beginnen is de terugbetaling veel flexibeler. Het geld is onmiddellijk beschikbaar en kan op elk moment worden terugbetaald. Als de verzekerde dat wenst, kan hij of zij ervoor kiezen het geld pas terug te betalen als hij of zij met pensioen gaat.
  • Minder aanverwante kosten : een ander voordeel ten opzichte van een hypothecaire lening is dat er geen notariskosten of registratiekosten zijn. Er zijn echter verwerkingskosten van ongeveer 150 euro.
  • Geen onderpand vereist : Tot slot wordt dit type lening op verzoek verstrekt, zonder dat er een onderpand nodig is. 

Hoe moet dit collectieve verzekeringsvoorschot worden terugbetaald? 

Zodra het voorschot op een groepsverzekering aan de werknemer is betaald, wordt het pensioenkapitaal vervolgens verminderd met het bedrag van het toegekende voorschot. Aangezien dit voorschot een lening is, worden er rentevoeten toegepast. Het percentage van deze rente kan per verzekeringsmaatschappij verschillen. Zo bieden sommige verzekeraars verschillende tarieven, afhankelijk van de precieze aard van de afgesloten contracten. Andere bieden een rente die gelijk is aan de rente die de verzekerde op zijn pensioenkapitaal krijgt plus 1%, met een minimum rente van in totaal 2%. Deze financieringsoplossing kan dus voordelig blijven, vooral wanneer de hypotheekrente stijgt, zoals momenteel het geval is. 

De terugbetaling van het kapitaal is ook zeer flexibel. De verzekeringnemer kan kiezen voor volledige of gedeeltelijke terugbetaling, of zelfs helemaal geen. Maar als zij het kapitaal van hun groepsvoorschot niet opbouwen, krijgen zij het uiteraard niet als zij met pensioen gaan. Begunstigden moeten daarom goed nadenken over wat voor hen het beste is. 

Let op : het ontvangen voorschot moet worden terugbetaald als de verzekerde het onroerend goed waarvoor het werd toegekend, vervreemdt. 

Ik deel het op :

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo GeldExpert détouré h-65px