ANALYSE EN VERGELIJKING VAN 'VEILIGE' BELEGGINGEN

Je zou kunnen zeggen dat we appels met peren vergelijken, maar het idee hier is om verschillende beleggingsproducten te vergelijken die één ding gemeen hebben: “Kapitaalzekerheid wordt gegarandeerd door verschillende mechanismen”.

De vergelijking toegelicht: zekerheid en een maximale termijn van 3 jaar.

Naar aanleiding van het overdonderend succes van de Staatsbon, wilde we bij GeldExpert nader onderzoek doen naar beleggingen met ‘gegarandeerd rendement’.

Om de financiële producten en beleggingsbanken te identificeren die eruit springen, hebben we ons onderzoeksbereik uitgebreid met als belangrijkste voorwaarde financiële producten waarbij je je geld 1 tot 3 jaar investeert en sterke garanties bieden om het basiskapitaal terug te verdienen:

Klik op de naam van een product om toegang te krijgen tot de beschrijving ervan: emittent, inschrijvingsvoorwaarden, belasting op rente, liquiditeit/toegankelijkheid van fondsen + een lijst met het laatste nieuws over het product in kwestie.

Vergelijking van 'veilige' beleggingen - NETTO-opbrengsten

Instelling

Type

Roer.
Vrh.

Garantie

Liquiditeit

Minimum
bedrag

% netto
1 jaar

% netto
2 jaar

% netto
3 jaar

Voorwaarden om te investeren

Logo-look-fin. Png
"Verzekerd" Crowdlending

Roerende voorheffing:

30%

Garantie:

Verzekering

Liquiditei:

Laag
Zien geen

Minimum bedrag:

100€

1 jaar:

3.15%

2 jaar:

3.33%

3 jaar:

3.50%
Open een (gratis) rekening bij Look&Fin
Bezoek de website van LookAndFin
Deutsche-bank-logo-fr-belgique. Png
Termijnrekening

Roerende voorheffing:

30%

Garantie:

Garantiefonds

Liquiditei:

Gemiddeld
Met kosten

Minimum bedrag:

100.000€

1 jaar:

2.87%

2 jaar:

/

3 jaar:

2.33%
Heb een rekening bij Deutsche bank
Bezoek de website van Deutsche Bank
Staatsbon
Staatsbon

Roerende voorheffing:

15%

Garantie:

Belgische Staat

Liquiditei:

Hoog
Zonder kosten

Minimum bedrag:

100€

1 jaar:

2.81%

2 jaar:

/

3 jaar:

/
15% roerende voorheffing op de Belgische staatsobligatie 2023/09. Via bepaalde banken
Bezoek de website van de Debt Agency
Argenta-logo
Termijnrekening

Roerende voorheffing:

30%

Garantie:

Garantiefonds

Liquiditei:

Gemiddeld
Met kosten

Minimum bedrag:

250€

1 jaar:

2.81%

2 jaar:

/

3 jaar:

1.86%
Heb een rekening bij Argenta
Bezoek de website van Argenta
Medirect-new-logo-2022. Png
Spaarrekening

Roerende voorheffing:

15%*

Garantie:

Garantiefonds

Liquiditei:

Gemiddeld
Verlies van premie

Minimum bedrag:

1€

1 jaar:

2.17%

2 jaar:

2.21%

3 jaar:

2.22%
De getrouwheidspremie is gebonden aan een blokkering van fondsen
Bezoek de website van MeDirect
Santander
Spaarrekening

Roerende voorheffing:

15%*

Garantie:

Gedeeltelijk

Liquiditei:

Laag
Verlies van premie

Minimum bedrag:

125.000€

1 jaar:

2.13%

2 jaar:

2.16%

3 jaar:

2.16%
Je moet tussen 125k en 200k hebben om van deze tarieven te kunnen profiteren
Bezoek de website van Santander
Cph banque logo
Kasbons

Roerende voorheffing:

30%

Garantie:

Garantiefonds

Liquiditei:

Gemiddeld
Met kosten

Minimum bedrag:

250€

1 jaar:

1.75%

2 jaar:

/

3 jaar:

1.575%
Heb een rekening bij CPH Bank
Bezoek de website van CPH Bank
Desposito- en consignatiekas
Desposito- en consignatiekas

Roerende voorheffing:

30%

Garantie:

Belgische Staat

Liquiditei:

Laag
Verlies van interesten

Minimum bedrag:

1 jaar:

1.75%

2 jaar:

/

3 jaar:

/
Online een e-DEPO rekening openen. De rentevoet wordt maandelijks berekend
Bezoek de website van Desposito- en consignatiekas
Crelan-logo
Kasbons

Roerende voorheffing:

30%

Garantie:

Garantiefonds

Liquiditei:

Gemiddeld
Met kosten

Minimum bedrag:

0€

1 jaar:

0.007%

2 jaar:

0.007%

3 jaar:

/
Heb een rekening bij Crelan
Bezoek de website van CPH Bank
Logos van 4 grote belgische banques
Termijnrekening

Roerende voorheffing:

30%

Garantie:

Garantiefonds

Liquiditei:

Gemiddeld
Met kosten

Minimum bedrag:

n.m.

1 jaar:

n.m.

2 jaar:

n.m.

3 jaar:

n.m.
Geen informatie beschikbaar over de termijnrekeningen aangeboden door de 4 grootste Belgische banken

Laatste rentecontrole 15/09/2023

 • We hebben geen financiële producten zoals Tak 21 levensverzekeringen omdat de beleggingshorizon langer dan 3 jaar zou duren.
 • We hebben ons beperkt tot de beste aanbiedingen van het moment voor spaarrekeningen, termijnrekeningen en spaarobligaties, omdat we deze elders op GeldExpert in detail vergelijken.
 • Oorspronkelijk was het de bedoeling, maar we hebben geen bedrijfsobligaties opgenomen omdat de beoordelingen relatief zijn en de intrede tot deze financiële producten complex is.
 • Het valt op dat naarmate de looptijd langer is, de rentetarieven minder gunstig zijn, met uitzondering van de “verzekerde” crowdlendingproducten.
 • De informatie over termijnrekeningen verstrekt door de “grote banken” (BNP, ING, Belfius, KBC/CBC) is vrijwel onvindbaar voor het publiek.
 • *Voor spaarrekeningen hebben we het nettopercentage berekend zonder rekening te houden met de vrijstelling voor de eerste 980 euro.

Overzicht en beschrijving van 'veilige' beleggingsproducten

Staatsbon

GARANTIE: De Belgische staat

Voordelen +
Nadelen -
Uitgever

De Belgische Staat. Staatsbons kunnen worden gekocht :

 • Door de dienst van de Grootboeken van het Federaal Agentschap van de Schuld,
 • Via een groep verzekeraars die voor een periode van 2 jaar zijn aangesteld door de minister van Financiën.
Inschrijvingsvoorwaarden

Beschikbaar voor alle particuliere beleggers met de Belgische nationaliteit of woonachtig in België.

Belasting op de rente

30% roerende voorheffing. Voor uitgiften van Staatsbons die binnen een jaar vervallen en gepland zijn voor de tweede helft van 2023, bedraagt het tarief van de bronbelasting 15%.

Liquiditeit - Toegankelijkheid van de fondsen

Staatsbons kunnen vóór de vervaldag op de beurs worden verkocht. Het doorverkoopbedrag kan echter verschillen van het oorspronkelijk betaalde bedrag, rekening houdend met kosten en beursbelasting.

Recente nieuwsberichten over staatsbons:

Bedrijfsobligaties

GARANTIE: de drie belangrijkste ratingbureaus (Moody’s, S&P, Fitch) geven ratings af variërend van de beste AAA-garantie (triple A) tot C/D.

Voordelen +
Nadelen -
Uitgever

Bedrijven. Bedrijfsobligaties kunnen worden gekocht :

 • Op de primaire markt wanneer een bedrijf besluit aandelen uit te geven,
 • Op de secundaire markt worden obligaties gekocht die al enige tijd zijn uitgegeven. In dit geval worden de obligaties niet langer gekocht van de emittent (het bedrijf), maar van een belegger die zijn obligaties wil verkopen.
Inschrijvingsvoorwaarden

Beschikbaar voor alle beleggers.

Belasting op de rente

30% roerende voorheffing.

Liquiditeit - Toegankelijkheid van de fondsen

Vervroegde verkoop van obligaties mogelijk. Het terugvorderen van het depositobedrag kan echter niet worden gegarandeerd.

CROWDLENDING gedekt door een "Verzekeringspolis"

GARANTIE: Crowdfundingplatforms bieden “veilige” financiële producten aan die gedekt worden door een verzekering in geval van wanbetaling door de lener. Dit betekent dat zodra de lener twee maandelijkse termijnen niet heeft betaald, het uitstaande kapitaal meteen aan de investeerder wordt terugbetaald. De focus ligt uitsluitend op de ‘verzekerde’ fincanciële producten van LookAndFin.

Voordelen +
Nadelen -
Uitgever

Online platformen voor crowdlending. Let goed op welke platforms over de nodige vergunningen beschikken. Voor je eigen veiligheid vermeldt GeldExpert alleen goedgekeurde platformen. Zie ook de website van FSMA

Inschrijvingsvoorwaarden

De voorwaarden om te investeren in een crowdlending project kunnen per platform verschillen. In de meeste gevallen moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: 

 • Volwassene zijn.
 • Een natuurlijk persoon of een rechtspersoon met rechtsbevoegdheid zijn.
 • Het minimum investeringsbedrag is zelden hoog, vanaf €100.
Belasting op de rente

30% roerende voorheffing

Liquiditeit - Toegankelijkheid van de fondsen

Geen vervroegde uittreding mogelijk

Recente nieuwsberichten over crowdlending:

Termijnrekening

GARANTIE: net als bij spaarrekeningen springt het Garantiefonds bij als een bank niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen, tot een maximum van 100 000€ per persoon en per instelling.

Voordelen +
Nadelen -
Uitgever

Bankinstellingen.

Inschrijvingsvoorwaarden

De voorwaarden voor het afsluiten van een termijnrekening in België kunnen per financiële instelling verschillen. De meest voorkomende voorwaarden zijn de volgende:

 • Volwassene en inwoner van België zijn.
 • Minimumbedrag: banken kunnen een minimumbedrag vragen om een termijnrekening te openen. Dit minimumbedrag varieert van bank tot bank en kan afhangen van de looptijd van de termijnrekening. Soms kan het minimumbedrag tot wel 100 000€ oplopen!
 • Een zichtrekening bij dezelfde bank hebben.
Belasting op de rente

30% roerende voorheffing.

Liquiditeit - Toegankelijkheid van de fondsen

Het voortijdig sluiten van een termijnrekening gaat meestal gepaard met een beëindigingsvergoeding die invloed kan hebben op het oorspronkelijke kapitaal.

De kasbon lijkt in alle opzichten op een termijnrekening, met als enige verschil dat de termijnrekening een geopende rekening is, terwijl de kasbon een waardepapier is dat op een effectenrekening wordt geplaatst, wat soms bewaarkosten met zich meebrengt.

Recente nieuwsberichten over termijnrekeningen:

spaarrekening

GARANTIE: Het Garantiefonds dekt de geplaatste fondsen tot maximaal 100 000€ per persoon en per instelling. Alle informatie over het garantiefonds.

Voordelen +
Nadelen -
Uitgever

Financiële instellingen.

Inschrijvingsvoorwaarden

De inschrijvingsvoorwaarden voor een spaarrekening in België kunnen verschillen van de ene financiële instelling tot de andere. De meest voorkomende inschrijvingsvoorwaarden zijn als volgt:

 • Volwassene en inwoner van België zijn.
 • Minimumbedrag: soms kunnen banken een minimumbedrag vereisen om een spaarrekening te openen.
 • Een zichtrekening bij dezelfde bank hebben.
Belasting op de rente

Het eerste deel van de rente tot 980 euro is vrijgesteld van roerende voorheffing. Voor rentebedragen boven dit bedrag is 15% roerende voorheffing verschuldigd.

Liquiditeit - Toegankelijkheid van de fondsen

De fondsen zijn op elk moment beschikbaar. De getrouwheidspremie kan echter alleen worden verkregen voor bedragen die gedurende een minimumperiode van 12 opeenvolgende maanden op de spaarrekening blijven staan.

De Deposito- en Consignatiekas (DCK) kan worden samengevat als een spaarrekening die wordt aangeboden en beheerd door de staat. Het grote verschil zit in de bepaling van de rentevoet, die elke maand wordt berekend op basis van het rendement van OLO’s met een resterende looptijd van één jaar

Als voorbeeld schommelden de bruto rentetarieven tussen september 2022 en september 2023 tussen 0,6% en 3,1%. Bovendien bedroeg de rentevoet 0% van augustus 2021 tot juni 2022.

Recente nieuwsberichten over spaarrekeningen:

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo GeldExpert détouré h-65px