Investeren in onroerend goed

Kopen, renoveren en verkopen, maar ook huren, vastgoedontwikkeling, seizoensverhuur, SICAFI ou crowdlending, er is geen gebrek aan investeringsoplossingen in de vastgoedsector in België! Ontdek de beleggingsmogelijkheden in vastgoed voor u!

Investeer in baksteen

Wat betekent investeren in vastgoed?

Een investering in vastgoed wordt meestal gedefinieerd als de aankoop van een eigendom zoals een flat of een huis met de bedoeling het door te verkopen of te verhuren.
Investeren in vastgoed kan een zeer rendabele investering zijn die u een lange termijnrendement of een mogelijke meerwaarde kan opleveren.

Merk op dat een vastgoedinvestering ook indirect kan gebeuren via vastgoedbevaks. We vertellen u er hieronder meer over!

Aankoop, renovatie en wederverkoop

Het principe is heel eenvoudig: u koopt een pand en renoveert het om het tegen een hogere prijs te verkopen en een meerwaarde te genereren. Dit gebeurt over een korte periode, meestal enkele maanden.

 • Belastingstelsel: in België moet u, als u een onroerend goed minder dan 5 jaar na aankoop verkoopt, 16,5% van de door de verkoop gegenereerde meerwaarde belasten. Deze belasting wordt verhoogd met 25% als u binnen het eerste jaar na uw investering doorverkoopt.
  Indien u een meerwaarde realiseert als gevolg van speculatie, wordt op de meerwaarde een belasting van 33% geheven. De aankoop en wederverkoop van een onroerend goed wordt als speculatief beschouwd wanneer de gemaakte winst geacht wordt het resultaat te zijn van riskant beheer buiten een beroepsactiviteit. In dat geval houdt de administratie rekening met verschillende criteria om te bewijzen dat er sprake is van speculatie. Neem contact op met uw notaris of belastingadviseur, die u een antwoord kan geven op basis van uw precieze situatie.
  Als u het onroerend goed meer dan 5 jaar na aankoop verkoopt of als het uw hoofdverblijfplaats is, bent u vrijgesteld van elke belasting op een eventuele meerwaarde (dit gaat tot 7 jaar voor onbebouwde grond).


Met een geoptimaliseerde investering in de aankoop-renovatie-verkoop van een onroerend goed kunt u snel een aanzienlijke meerwaarde realiseren.

Overweegt u een woning te kopen of te verkopen in Brussel? Vind de beste beschikbare aanbiedingen en alle informatie over onroerend goed te koop in Brussel op ImmoBrussels.be !

Verhuur investering

Onder een huurinvestering wordt verstaan het kopen, renoveren en vervolgens verhuren van een pand.

In de huidige omstandigheden op de Belgische vastgoedmarkt kan het plannen van een huurinvestering een zeer interessant rendement opleveren. In sommige sectoren kan een dergelijke investering een nettorendement van 10% opleveren.

Het is echter belangrijk om de huurinvesteringen in twee categorieën te verdelen: gemeubileerde en ongemeubileerde huurwoningen. Afhankelijk van de inrichting van uw woning kan de potentiële rentabiliteit namelijk variëren van eenvoudig tot dubbel.

Om de rentabiliteit van een toekomstige woning te berekenen, moet u uiteraard rekening houden met de verhouding tussen de potentiële huur en de aankoopprijs van de woning, maar ook met de prijs van de eerste renovaties en de werkzaamheden op middellange termijn, de registratierechten, de notariskosten, de voorheffing en de beheerskosten.
Als u een rendement van meer dan 4,5% netto behaalt, kunt u de investering als uitstekend beschouwen.

 • Belastingstelsel: in België zijn uw belastbare huurinkomsten gebaseerd op de geïndexeerde kadastrale inkomsten van het onroerend goed, vermeerderd met 40%.
  Als uw eigendom gemeubileerd is, worden de inkomsten uit de verhuur van het meubilair belast tegen 30%. De fiscus trekt 50% van deze inkomsten van het meubilair af als bedrijfskosten, zodat u op dit deel van de inkomsten slechts tegen 15% wordt belast.


Met een investering in verhuur kunt u uw vermogen op lange termijn vergroten en tegelijkertijd extra en regelmatige inkomsten ontvangen.

Houd er rekening mee dat huurinkomsten uit commerciële huurcontracten zwaarder worden belast.

Seizoensverhuur

Een seizoensgebonden huurbelegging wordt gedefinieerd als de aankoop, eventuele renovatie en vervolgens de verhuur van een onroerend goed voor een korte periode.

 • Belastingstelsel: in België zijn uw belastbare huurinkomsten gebaseerd op de geïndexeerde kadastrale inkomsten van het onroerend goed, vermeerderd met 40%.
  In het geval van een seizoensverhuur is uw eigendom altijd gemeubileerd en worden de inkomsten uit de verhuur van het meubilair belast tegen 30%. De fiscus trekt 50% van deze inkomsten van het meubilair af als bedrijfskosten, zodat u op dit deel van de inkomsten slechts tegen 15% wordt belast. Als u aanvullende diensten aanbiedt (ontbijt, enz.), worden deze beschouwd als diverse inkomsten, die worden belast tegen 33%. Er moet ook rekening worden gehouden met de onroerende voorheffing.
  Als uw woning in het Brussels Gewest ligt en als toeristische accommodatie is geregistreerd, moet u ook een gewestelijke belasting betalen. Deze is gebaseerd op het aantal dagen dat u uw woning verhuurt.
  Ten slotte heffen sommige gemeenten in de Ardennen en aan de Kust een gemeentebelasting op tweede woningen. Afhankelijk van de gemeente en soms zelfs van de exacte ligging van de woning daarin, kan deze variëren van € 300 tot € 1000.


Met een investering in seizoensverhuur kunt u het huurrendement van uw investering optimaliseren in vergelijking met een traditionele verhuur op lange termijn. De rentabiliteit van een seizoensverhuur is over het algemeen hoger.
Bovendien profiteert u van de bezetting van de woning tijdens bepaalde periodes die u zelf bepaalt.

SICAFI

Real estate investment trusts, of sicafis, zijn een andere vastgoedbeleggingsoplossing die u een aantrekkelijk rendement kan opleveren.
Deze in 1995 opgerichte vastgoedaandelen hebben tot doel collectieve beleggingen in vastgoed te bevorderen en vastgoedontwikkelingen te financieren.

Kom meer te weten over Sicafis en vergelijk alle Belgische Gereglementeerde Vastgoedvennootschappen om in te investeren!

Crowdlending in vastgoed

Vastgoed crowdfunding is een participatieve financieringsoptie voor vastgoedprojecten, die individuele investeerders kansen biedt op rendementen die vaak zeer aantrekkelijk zijn. Door gebruik te maken van een online crowdfundingplatform is het mogelijk om bouwprojecten te ondersteunen of collectief te participeren in vastgoedinvesteringen.

Wanneer een crowdfundingcampagne wordt gelanceerd en volgens plan verloopt, kunnen investeerders een bruto rendement van tussen de 3% en 12% verwachten op een initiële investering van tussen de €50 en €5.000, afhankelijk van het project. De investeringsperiode kan variëren van 12 tot 60 maanden.

Naast deze aantrekkelijke rendementen biedt vastgoedcrowlending een investeringsoplossing die toegankelijk is voor kleine portefeuilles. Het geeft je ook toegang tot projecten die zorgvuldig zijn geanalyseerd en voorgeselecteerd door professionals, terwijl je investeert in de reële economie en de ontwikkeling van lokale bedrijven en gemeenschapsprojecten bevordert.

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo GeldExpert détouré h-65px