De roerende voorheffing: een belasting waarover veel misverstanden bestaan

In België moet u op de meeste interesten en dividenden die u ontvangt 30% roerende voorheffing betalen. Wat is de roerende voorheffing? Door wie wordt deze heffing opgelegd, en wanneer en hoe wordt deze betaald? Wat is het verschil met de onroerende voorheffing in België? geldexpert.be beantwoordt al uw vragen in dit artikel!

Inhoudsopgave

Wat is de roerende voorheffing?

De roerende voorheffing is een Belgische belasting op de inkomsten die gegenereerd worden door het roerend vermogen, zoals uw spaarrekening of door de obligaties en/of aandelen die u bezit.

De roerende voorheffing is dus een belasting op de interesten en de dividenden die u ontvangt.

Door wie wordt deze heffing opgelegd, en wanneer en hoe wordt deze betaald?

De bank of andere financiële instelling die u de interesten of dividenden uitbetaalt, houdt de roerende voorheffing zelf in aan de bron van de transactie. Daarna draagt zij deze af aan de belastingdienst.

Het nettobedrag dat u ontvangt wordt op deze manier berekend:

Ontvangen bedrag = bruto interesten of dividenden – bronbelasting

De roerende voorheffing op uw interesten en dividenden wordt “eindheffing” genoemd. Dit betekent dat zij aan geen enkele andere belasting onderworpen is. U hoeft deze dus niet in uw belastingaangifte op te nemen.

Opgelet! Alle inkomsten uit roerende goederen, behalve interesten of dividenden, moeten worden aangegeven. Dit is ook het geval wanneer een bronbelasting werd ingehouden. De voorheffing is dus geen volledige kwijting.


Merk op dat u in de meeste gevallen een belastingformulier zult ontvangen waarmee u uw belastingaangifte correct kunt invullen. Dit is bijvoorbeeld het geval voor auteursrechten of interesse die voortvloeit uit verzekeringen.

Levensverzekering in België: welk contract moet u kiezen? Welk rendement kunt u verwachten? Vind alle informatie en vergelijk aanbiedingen voor pensioensparen.

 

Welk tarief wordt voor roerende voorheffing toegepast?

Het gemiddelde tarief van de toegepaste roerende voorheffing bedraagt 30%.

Roerende voorheffing en meerwaarde op obligatiefondsen

Er wordt door uw bank aan de bron een roerende voorheffing van 30% geheven op de vermogenswinst die voortvloeit uit het obligatie- (en/of contanten-) gedeelte van kapitalisatieaandelen, gemengde fondsen, contantenfondsen of obligatie trackers.

De belastingdienst is van mening dat een fonds of tracker verplicht is als het voor 10% in obligaties belegd wordt.

Voor trackers of fondsen die vóór 1 januari 2018 gekocht zijn, is deze limiet echter 25%.

Aandelen, obligaties, trackers en ETF’s of warrants: ontdek alle producten waarmee u op de beurs kunt beleggen!

Deze vermogenswinstbelasting is alleen van toepassing op het contante en/of obligatiegedeelte van uw fonds.

Maar er zijn uitzonderingen:

Een roerende voorheffing van 15% wordt toegepast op de volgende inkomsten

  • Op een gereglementeerde spaarrekening. Het deel van de interesten dat in 2022 de schijf van € 980 aan bronbelastingvrije interesten overschrijdt (zie hieronder).
  • Dividenden van gereglementeerde vastgoedvennootschappen (GVV) die voor minstens 80% belegd zijn in onroerend goed voor aangepaste huisvesting of gezondheidszorg. Meer informatie over de vastgoedbeleggingen van SICAFI
  • Auteursrecht tot een maximumbedrag van € 64.070. Boven dit bedrag worden royalty’s niet langer beschouwd als inkomsten uit roerende goederen, maar als beroepsinkomsten. Er wordt dan ook als zodanig belasting over geheven, tegen een progressief tarief dat tot 50% kan oplopen. In dat geval moet de belastingdienst kunnen bewijzen dat de inkomsten in het kader van een beroepsactiviteit zijn verkregen. Als dat het geval is, blijven de inkomsten beschouwd worden als inkomsten uit roerende goederen, maar tegen een belastingtarief van 30%.

U bent vrijgesteld van roerende voorheffing op de volgende inkomsten:

De interesten op uw gereglementeerde spaarrekeningen zijn in het algemeen niet aan deze belasting onderworpen.

De belasting wordt alleen toegepast als u in één jaar meer dan € 980 aan rente op uw spaarrekeningen genereert.

Er wordt dan een bronbelasting van 15% geheven op het gedeelte boven de € 980.

De eerste € 800 van de dividenden op uw aandelen die u vanaf 1 januari 2022 ontvangt, zijn vrijgesteld van roerende voorheffing.

Merk op dat, aangezien deze belasting door uw bank aan de bron wordt ingehouden, u het overbetaalde bedrag zelf zult moeten terugvorderen via uw belastingaangifte onder de rubriek Roerende inkomsten dat zich in het onderdeel Belastbare roerende voorheffing bevindt.

In 2022 is de eerste schijf van 15.630 euro voor interesten op leningen aan startende bedrijven vrijgesteld van roerende voorheffing.

In hetzelfde jaar is ook de eerste schijf van 200 euro vrijgesteld voor interest op leningen aan sociale ondernemingen.

Wat is het verschil met de onroerende voorheffing in België?

De roerende voorheffing is een algemene belasting in het Belgische belastingstelsel. Het geldt voor alle vastgoedprojecten, ongeacht of ze al dan niet gebouwd zijn.

Als u vastgoed bezit in België, bent u jaarlijks de roerende voorheffing verschuldigd. Dit geldt ongeacht of uw vastgoed als investering werd aangekocht of niet.

Meer weten over de roerende voorheffing

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo GeldExpert détouré h-65px