De betekenis van het risiconiveau bij het investeren

Het is algemeen bekend dat alle beleggingen risico's inhouden. Is het nemen van risico's een noodzakelijke voorwaarde om een goed rendement op uw beleggingen te behalen? Hoe kunt u het risico van een belegging verminderen zonder het rendement ervan negatief te beïnvloeden? In dit artikel vindt u ook definities van de verschillende risico's die aan beleggingsproducten verbonden zijn.

risico's bij investeringen

Is het nemen van risico's noodzakelijk om een goed rendement te verwachten?

Het potentiële rendement van een belegging hangt nauw samen met het risiconiveau.

Een investering met weinig risico zal u niet veel opleveren. Een belegging met een hoger risico biedt immers een hoger rendement.

 

De verklaring is heel eenvoudig: een emittent die een risicoloze belegging aanbiedt, hoeft geen hoog rendement te bieden om beleggers aan te trekken. Omgekeerd zullen beleggers alleen bereid zijn risico’s te nemen in ruil voor een hoger rendement.

Hoe groot is het risico van een financiële investering

Hoe bepaalt u of een risicovolle belegging een verstandige keuze is?

Risicotolerantie: een goed punt om mee te beginnen is uw risicotolerantie vast te stellen. Sommige mensen voelen zich van nature meer op hun gemak bij het nemen van risico’s dan anderen.

Ervaring en kennis: er moet rekening worden gehouden met uw ervaring en kennis van de beleggingswereld. Een ervaren belegger zal zich waarschijnlijk beter op zijn gemak voelen bij een hoge volatiliteit.

Persoonlijke en financiële situatie: uw persoonlijke en financiële situatie is een essentiële factor, die u in staat stelt om een beleggingsstrategie uit te stippelen naar gelang van de stand van uw vermogen. Hebt u al een veilige, winstgevende en beschikbare spaarrekening opgebouwd? Is een deel van uw vermogen reeds belegd in risicovolle producten?

Doelstellingen: de doelstellingen van uw investeringsproject bepalen de behoeften waaraan deze investering moet voldoen. Wanneer wilt u het geld terugkrijgen? Welk deel van uw vermogen vertegenwoordigt deze investering?

Let wel op: hoewel uw persoonlijke voorkeuren een belangrijke rol spelen, mogen zij op zichzelf niet de logica van uw beleggingen bepalen.

In de praktijk het uw financiële instelling die, sinds de invoering van de MiFID, wettelijk verplicht is om uw beleggersprofiel op te stellen.

Lees ook:  Wat is de MiFID  en hoe wordt u erdoor beschermd?

Dit beleggersprofiel stelt ons in staat om uw kennis en ervaring te beoordelen en zo producten te kiezen met een voor u passend risiconiveau.

Is het mogelijk om het risico van een belegging te verminderen zonder het rendement ervan te beïnvloeden?

Het antwoord is ja. Kiezen voor beleggingen met een hoog risico betekent niet dat u het niet kunt beheersen.

Uw beleggingsstrategie kan u, vooral door portefeuillediversificatie, in staat stellen om het risico dat u neemt voor een bepaalde rendementsdoelstelling te optimaliseren.

Door uw portefeuille in hoge mate te diversifiëren wordt u blootgesteld aan veranderingen in vele activa. Wanneer u bijvoorbeeld in aandelenfondsen belegt, is het zo dat naarmate uw fonds meer gediversifieerd is, de kans groter is dat een daling van één aandeel door andere aandelen gecompenseerd zal worden. En dat, met weinig gevolgen voor het verwachte rendement.

Merk op dat zo’n methode het specifieke risico van

Definities van de verschillende risico's die verbonden zijn aan beleggingsproducten

Solvabiliteitsrisico van de emittent

De kwaliteit van de emittent is van cruciaal belang. Het is de emittent die verantwoordelijk is voor uw terugbetaling. Het is dus belangrijk om dit risico aandachtig te beoordelen. Hoe slechter de economische en financiële situatie van de emittent, hoe groter het risico dat hij slechts gedeeltelijk wordt terugbetaald, als dat al gebeurt. In de meeste gevallen is de interestvoet die door een emittent van lage kwaliteit wordt aangeboden, aanzienlijk hoger dan die van een soortgelijk effect dat door een debiteur van hogere kwaliteit wordt uitgegeven. U kunt dit risico ook beoordelen door te kijken naar de beoordelingen die door sommige onafhankelijke organisaties worden gegeven.

Liquiditeitsrisico

De liquiditeit van een product, of de verhandelbaarheid, hangt af van het volume van de transacties op de markt waar het verhandeld wordt. Op een kleine, of niet-liquide markt, fluctueren de prijzen meer en kan één grote transactie een grote prijsverandering tot gevolg hebben.

Andere factoren waarmee rekening moet worden gehouden zijn de kosten om de fondsen weg te krijgen en de tijd die nodig is om ze terug te krijgen.

Risico van ongunstige ontwikkelingen in de beleggingen in vreemde valuta

Als de vreemde valuta zich tijdens de looptijd van uw belegging ongunstig ontwikkelt, zal het rendement bij omrekening in euro’s minder waard worden.

Interestvoetrisico

Als u een obligatie met vaste interestvoet vóór de vervaldatum verkoopt terwijl de marktkoers hoger is dan de obligatiekoers, dan is er sprake van waardeverlies.

Volatiliteitsrisico

Dit is het risico van prijsschommelingen. Als de koers daalt, levert een effect met variabel rendement een kapitaalverlies op.

Risico op kapitaalverlies

Indien de effecten die u bezit geen kapitaalbescherming hebben, loopt u het risico dat u uw belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verliest.

Specifieke risico's van instellingen voor collectieve belegging (ICB's)

  • Marktrisico: het risico van een ineenstorting van de markt waarin uw aandelen zijn belegd.
  • Flexibiliteitsrisico: het risico waarbij men niet gemakkelijk van de ene belegging op de andere kan overschakelen.
  • Concentratierisico: als u een groot aantal van dezelfde effecten bezit, bestaat het risico van aanzienlijke verliezen in geval van crisis.
  • Inflatierisico
  • Externe risico’s: externe factoren zoals oorlogen, veranderingen in belastingregimes, natuurrampen,…

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo GeldExpert détouré h-65px