Tak 23-levensverzekering

Tak 23 is een beleggingsproduct dat u een hoger rendement kan opleveren dan een tak 21-overeenkomst. Het is echter riskanter en biedt geen enkele garantie op uw kapitaal of het rendement ervan. Ontdek meer over de tak 23

Wat is Tak 23?

Tak 23 is een beleggingsproduct waarmee o.a. in aandelen en obligaties belegd wordt.

Met een tak 23 betaalt u een premie aan uw verzekeraar, hetzij als eenmalige premie, op regelmatige basis, of als een combinatie van beide. De verzekeraar belegt het dan in fondsen.

Het rendement van een tak 23 beleid hangt af van de marktschommelingen en kan niet gegarandeerd worden. Het hangt af van de beleggingsfondsen die u kiest volgens uw profiel, uw behoeften en uw risicogedrag.

Bovendien zijn kapitaalverliezen mogelijk. Daarom zijn tak 23 producten vooral bedoeld voor beleggers die meer risico kunnen nemen.

Er moet een belasting van 2% over de betaalde premies betaald worden. In tegenstelling tot  tak 21 is er echter geen bronbelasting verschuldigd.
Merk ook op dat een tak 23-overeenkomst niet fiscaal aftrekbaar is, behalve voor pensioensparen en lange termijn sparen.

Wat zijn de verschillen tussen Tak 21 en Tak 23?

De voornaamste verschillen tussen Tak 21 en Tak 23 hebben betrekking op kapitaal en rendement, maar ook op risico, daaraan gerelateerde kosten en bescherming.

Tak 21 of tak 23, welke moet ik kiezen?
 

Kapitaal

Rendement

Risico

Gerelateerde kosten

Bescherming

Tak 21

Gegarandeerd kapitaal

Vaste en gegarandeerde interestvoet

Zeer weinig risico

27% roerende voorheffing op rente indien terugbetaald vóór de 8ste verjaardag van het contract.

Garantiefonds in geval van faillissement van de verzekeraar

Tak 23

Geen gegarandeerd kapitaal

Geen gegarandeerd rendement

Potentieel hoger

Hogere risico’s

Geen voorheffing in geval van vervroegde aflossing.

Geen bescherming in geval van faillissement van de verzekeraar

Om te kunnen kiezen tussen een tak 21 of een tak 23, moet u beslissen in hoeverre u bereid bent om risico’s te nemen.

Merk op dat u ook kunt kiezen voor een combinatie van beide opties met een tak 44-verzekering.

Wat zijn de voor- en nadelen van tak 23- product?

Hierna volgt een overzicht van de voor- en nadelen van een tak 23-beleggingsproduct:

Voordelen :

  • Potentieel hogere rendementen
  • Mogelijkheid om met een klein bedrag te beleggen
  • Keuze uit vele beleggingsfondsen

Nadelen:

  • Risico op kapitaalverlies
  • Geen gegarandeerd rendement

Wat zijn de kosten van een tak 23-verzekering?

Er zijn verschillende kosten verbonden aan een tak 23-verzekering, waarmee rekening moet worden gehouden:

Instapkosten: deze worden berekend als een percentage van het gestorte bedrag. De instapkosten kunnen soms oplopen tot 6%. Daarom is het belangrijk dat u aanbiedingen zorgvuldig vergelijkt. Merk op dat over instapkosten bijna altijd met uw verzekeraar onderhandeld kan worden.

De premietaks van 2%: deze belasting wordt onmiddellijk van uw premie afgetrokken. Bijvoorbeeld, als u een premie van € 1000 betaalt, zal er slechts € 980 werkelijk belegd worden.

Een uitzondering is de pensioenspaarverzekering, waarvoor geen belasting verschuldigd is.

Beheerkosten, die rond de 1% schommelen, moeten gewoonlijk ook in aanmerking genomen worden.

Er worden vaak overschrijvingskosten aangerekend wanneer u geld wisselt.

Houd tenslotte rekening met eventuele uitstapkosten indien u uw contract voortijdig wilt beëindigen (meestal vóór het 5e jaar).

Is er een belastingvoordeel verbonden aan tak 23?

Er is geen belastingvoordeel verbonden aan een klassieke tak 23-verzekering.

Als u echter een tak 23-pensioenspaarverzekering of een tak 23-langetermijnspaarverzekering afsluit, kunt u profiteren van een belastingvoordeel dat kan oplopen tot 30% van het gespaarde bedrag.

Hoe kiest u de beste tak 23-verzekering?

Om de beste tak 23-spaarverzekering te kiezen, is het belangrijk om de aanbiedingen die op de Belgische markt beschikbaar zijn met elkaar te vergelijken.

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo GeldExpert détouré h-65px