Pensioensparen en de fiscale voordelen ervan

Sparen voor uw pensioen kan via levensverzekeringsproducten. Het kan gaan om tak 21, 23, 26 of 44. Vind alle informatie over levensverzekeringscontracten in België bij geldexpert.be

Inhoudsopgave

Wat is pensioensparen?

De inschrijving op een pensioenspaarplan gebeurt per definitie via de inschrijving op een levensverzekering. Het doel ervan is de uitkering van een kapitaal of een lijfrente te garanderen in geval van uw overlijden of overleven.

Een pensioenspaarplan is dus een verzekeringscontract (met uitzondering van klasse 26) waarmee u op een vooraf bepaalde datum een bepaald bedrag kunt ontvangen: wanneer u 65 jaar wordt, bij overlijden, of beide.

Deze levensverzekering kan ook een overlijdensverzekering betekenen. Maar in de strikte zin van het woord is zij bedoeld om u op lange termijn een kapitaal of een lijfrente te verschaffen.

De verschillende soorten levensverzekeringen in België

Er zijn verschillende soorten levensverzekeringen in België. Hier onderzoeken we tak 21, tak 23, tak 44 en tak 26.

De takken 21 en 23 zijn niet alleen verzekeringsproducten, maar ook pensioenspaar- en beleggingsoplossingen.
De levensverzekeringscomponent van deze takken is in grote mate identiek, aangezien ze beide kunnen worden gebruikt voor vermogensplanning.

Er zijn verschillende soorten tak 21-verzekeringen: levensverzekeringen, spaarverzekeringen, pensioenspaarverzekeringen en langetermijnspaarverzekeringen.
Een tak 21-verzekering is een beleggings- of spaaroplossing op middellange of lange termijn.

Een klasse 23 levensverzekering kan u een hoger rendement opleveren dan een klasse 21 polis. Klasse 23 biedt u echter geen garantie voor dit rendement of uw kapitaal.

Tak 44

Een verzekeringscontract van klasse 44 is een gemengde belegging die klasse 21 en klasse 23 combineert.
Wanneer u een pensioenspaarverzekering van klasse 44 afsluit, beslist u hoeveel u zonder risico wilt beleggen (klasse 21) en hoeveel u in een fonds wilt beleggen (klasse 23).

Met tak 44 kunt u dus, afhankelijk van uw profiel, een zeker evenwicht bereiken tussen de zekerheid van tak 21 en het eventueel hogere rendement van tak 23.

Tak 26

Tak 26 lijkt niet op een verzekeringscontract zoals tak 21, 23 of 44 omdat er geen verzekerde of begunstigde is.
Het is een kapitalisatie van uw spaargeld of belegging.
Tak 26 is met andere woorden een beleggingsverzekering, vergelijkbaar met een obligatie of een spaarobligatie.

Afhankelijk van de gekozen oplossing (middellange of lange termijn) biedt een tak 26-verzekering u ofwel een gewaarborgde rentevoet met winstdeelname ofwel een basisrentevoet met getrouwheidspremie.

Aangezien het niet om een verzekeringscontract gaat, is er geen premietaks verschuldigd.
Aan het einde van het contract is echter wel roerende voorheffing op de ontvangen rente verschuldigd.
Afhankelijk van de oplossing die u kiest, moet u dan 27% rente betalen op basis van het werkelijke rendement, evenals een uitstapvergoeding als u uw geld eerder dan gepland opneemt.

Met een kortetermijnoplossing kunt u op elk moment over uw geld beschikken, zonder instap- of uitstapkosten.

Is pensioensparen fiscaal aftrekbaar in België?

De premies voor een individuele levensverzekering in het kader van pensioensparen geven recht op een belastingvermindering.
De maximumbedragen van de premies die aftrekbaar zijn voor het aanslagjaar 2022 zijn de volgende

  • 990 €: belastingvoordeel van 30%
  • 1270 €: belastingvoordeel van 25%.

Let op: deze belastingvoordelen zijn alleen beschikbaar voor contracten van meer dan 10 jaar en als u maximaal 64 jaar oud bent.

Details van MyPension, de tool waarmee u het bedrag kunt schatten dat u bij pensionering zult ontvangen

Wat is de belasting op levensverzekeringen in België?

De belasting van een Belgische levensverzekering varieert naargelang het type polis dat u afsluit en meer bepaald naargelang de tak van de levensverzekering.

Belasting op een levensverzekering van tak 21

2% staatsbelasting op individuele levensverzekeringen
27% roerende voorheffing op de rente bij afkoop binnen de eerste 8 jaar van de polis

Belastingheffing op een levensverzekering klasse 23

2% staatsbelasting op individuele levensverzekeringen
Geen roerende voorheffing of meerwaardebelasting bij afkoop

Belasting op levensverzekeringen klasse 26

Geen 2% belasting
27% roerende voorheffing op rente en winstdeling

Hoe kiest u uw pensioensparen in België?

Om het juiste levensverzekeringscontract in België te kiezen, moet u rekening houden met de volgende criteria

Uw doelstelling: wilt u sparen om een kapitaal op te bouwen ten voordele van een naaste of om uw pensioen aan te vullen?

Uw risicoaversie: geeft u de voorkeur aan een veilige belegging (tak 21) of bent u bereid meer risico te nemen om een hoger rendement na te streven (tak 23)?

Contractvoorwaarden: levensverzekeringscontracten kunnen verschillen van maatschappij tot maatschappij, dus controleer zeker de clausules.

Rentevoeten: een essentieel criterium bij de keuze van uw contract, vergeet niet de rentevoeten te vergelijken met de gegarandeerde rentevoet en de historische rentevoet van de afgelopen jaren.

Een betrouwbare verzekeraar: als uw verzekeringsmaatschappij failliet gaat, kunt u uw kapitaal verliezen. Zorg er dus voor dat de maatschappij die u kiest solide en betrouwbaar is.

Beheerstijl: afhankelijk van uw prestatiedoelstellingen analyseert u de beheerstijl van uw verzekeraar om het risiconiveau en het potentiële rendement van uw investering te beoordelen.

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo GeldExpert détouré h-65px