MiFID II – beleggersbescherming

MiFID II is, sinds 3 januari 2018, de Europese richtlijn die beleggers beschermt. Wat is MiFID? Op wie heeft het betrekking en hoe wordt u erdoor beschermd? Wij beantwoorden al uw vragen in dit artikel!

Inhoudsopgave

Wat is MiFID II?

MiFID II, of Markets in Financial Instruments Directive II, is de Europese richtlijn die de regels vastlegt waaraan financiële instellingen moeten voldoen wanneer zij beleggingsproducten aanbieden of u daarover advies geven.

MiFID II is de opvolger van MiFID I, die in 2007 werd ingevoerd.

Op welke financiële diensten en producten heeft MiFID II betrekking?

MiFID II wordt toegepast op beleggingsproducten. Met andere woorden: het geldt voor aandelen, obligaties en beleggingsfondsen. Voor andere financiële producten, zoals kredieten of betalingen, gelden andere regels. Merk ook op dat er specifieke regels gelden voor fondsen die u op een spaarrekening kunt aanhouden.

 

MiFID II is ook van toepassing op alle beleggingsdiensten, zoals het plaatsen en uitvoeren van beursorders, vermogensbeheerdiensten (private banking link) en het verstrekken van advies over beleggingsproducten.

Mifid 2

Voor wie is MiFID II bedoeld?

MiFID II is van toepassing op alle instellingen die beroepsmatig beleggingsdiensten aanbieden. Dit betekent dat u van dezelfde bescherming geniet, ongeacht of u gebruikt maakt van een bank, een private bank, een effectenmakelaar of een beheerder van beleggingsfondsen voor uw beleggingen

Wie wordt door MiFID II beschermd?

MiFID II beschermt alle particuliere klanten, zonder enig onderscheid tussen klanten van private banken, traditionele banken of andere financiële instellingen.

Bovendien worden kleine en middelgrote ondernemingen, zelfs als zij de vorm van een vennootschap aannemen, op dezelfde wijze beschermd als elke particuliere klant.

Er wordt echter wel een onderscheid gemaakt tussen professionele en niet-professionele klanten. Voor professionele klanten gelden inderdaad minder strenge regels.

Hoe zorgt MiFID II voor een betere bescherming van uw beleggingen?

MiFID II voert een reeks maatregelen in die de bescherming van beleggers moeten bevorderen:

 • Strikte regels bij de verkoop van complexe producten
 • Productgovernance: strikte procedures om ervoor te zorgen dat de juiste producten aan het juiste doelpubliek worden aangeboden
 • Introductie van een nieuwe beleggingsdienst: onafhankelijk beleggingsadvies
 • Beperkingen op de provisies die financiële instellingen die beleggingsdiensten verstrekken, kunnen betalen en ontvangen
 • Aangescherpte zorgvuldigheidseisen voor financiële instellingen die beleggingsdiensten verrichten
 • Verbeterde informatieverstrekking aan klanten
 • Doorzichtigheid in de kosten
 • Opleiding voor het personeel
 • Strenge sancties en bevoegdheden voor toezichthoudende autoriteiten
 • Betere identificatie van de opdrachtgevers van financiële transacties om marktmisbruik sneller op te sporen
 • Strikte regels voor telefoongesprekken en elektronische communicatie in de context van beleggingsdiensten

Waarom werd MiFID II ingevoerd?

MiFID is niet nieuw. U bent al sinds 2007 beschermd door de regels van MiFID I. Sinds de invoering van MiFID I zijn financiële instellingen wettelijk verplicht een beleggersprofiel op te stellen.

Met dit beleggersprofiel moeten zij zich ervan kunnen vergewissen dat u voldoende kennis en ervaring hebt met de producten waarin u gaat beleggen. Met andere woorden: zodra zij uw beleggersprofiel hebben opgesteld, mogen zij u alleen producten aanbieden die rekening houden met uw kennis en ervaring.

De aangeboden producten zijn dan geschikt om uw beleggingsdoelstellingen te bereiken. Dit staat bekend als due diligence.

De basisbeginselen van MiFID I zijn gehandhaafd in de huidige MiFID II. Sommige aspecten zijn echter aangescherpt, aangezien de financiële crisis heeft aangetoond dat op een aantal gebieden extra bescherming nodig is.

Hoe draagt MiFID II bij tot een betere informatieverstrekking?

MiFID II verplicht financiële instellingen om u beter te informeren over de aard van hun diensten. Zo moeten zij u bijvoorbeeld vooraf meedelen of zij onafhankelijk beleggingsadvies verstrekken, en dus of zij een grondige analyse van de verschillende soorten financiële instrumenten uitvoeren.

Bovendien moeten zij, als zij u een bepaald product adviseren, schriftelijk bewijzen waarom dat bepaald product aan uw beleggingsdoelstellingen voldoet. Zij moeten dus nagaan of het product geschikt is voor uw beleggersprofiel.

Tenslotte moeten zij, wanneer zij u beleggingsadvies hebben gegeven, waarna u een product hebt gekocht, aangeven of en hoe zij het product zullen controleren.

Conclusie

MiFID II biedt essentiële bescherming voor zowel de klant als de financiële instelling. De regels van MiFID II zijn bedoeld om u te helpen om uw spaargeld verstandig en veilig te beheren. Dat is de reden waarom de financiële instellingen deze richtlijn steunen.

MiFID II biedt u dus een betere bescherming van uw beleggingen en zorgt tegelijk voor meer transparantie op de beleggingsmarkt.

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo GeldExpert détouré h-65px