Investeren in grondstoffen

Hoewel grondstoffen niet de eerste activa zijn die door beleggers in overweging worden genomen, vormen zij toch de basis van de economie van een land en de werking ervan en kunnen zij dus een zeer rendabel spaar- of investeringsplan vormen! In welke grondstoffen investeren? Met welke factoren moet u rekening houden en welke stappen moet u volgen, of welk rendement kunt u verwachten? Zoom in op de grondstoffenhandel met GeldExpert!

Investeer in grondstoffen

Wat is een grondstof?

Een grondstof is een ruw product dat uiteindelijk kan worden gebruikt om een eindproduct te maken.
In de financiële wereld zijn alle grondstoffen activa die op de financiële markten kunnen worden verhandeld.

De prijs van grondstoffen wordt in wezen bepaald door de wet van vraag en aanbod. Een stijgende vraag naar een grondstof met een constant aanbod leidt tot een stijging van de waarde ervan. Omgekeerd zal een dalende vraag naar een goed bij een constant aanbod de waarde van het goed doen dalen.

Het is dus dit evenwicht tussen vraag en aanbod dat de marktprijs van een grondstof bepaalt.

De verschillende categorieën grondstoffen om in te beleggen

Er zijn drie grote categorieën grondstoffen: edele metalen, energie en landbouwproducten.

Edele metalen

De belangrijkste metalen om in te investeren zijn:

 • Goud
 • Zilver
 • Platina
 • Zink
 • Aluminium
 • Nikkel
 • Ijzererts
 • Koper
 • Palladium
 • Lood

Investeren in goud

Een investering in goud heeft vele voordelen:

Een veilige belegging: goud is het enige financiële en monetaire product dat nog nooit failliet is gegaan. Niet onderhevig aan beurscrashes of andere economische crisissen, is goud een veilige belegging.

Een universele waarde: goud wordt overal ter wereld erkend en is gemakkelijk inwisselbaar in alle landen. Merk op dat het niettemin onderworpen is aan een belastingstelsel dat eigen is aan elk land.

Een beschikbaar actief: als u in fysiek goud belegt (zie hieronder), steekt u uw geld in iets tastbaars dat niet in handen is van een derde en dat op elk moment beschikbaar is.

Grote toegankelijkheid: beleggen in goud is tegenwoordig voor iedereen toegankelijk. Met de opkomst van vele online platforms is goud in vele vormen beschikbaar, waarbij het vaak mogelijk is om met slechts enkele euro’s te beleggen.

Diversificatie van uw portefeuille: de veiligheid van uw beleggingen hangt af van de diversificatie van uw portefeuille. Door in goud te beleggen kunt u uw portefeuille dus in evenwicht brengen.

Het is belangrijk op te merken dat goud idealiter een langetermijnbelegging is en dat het een veilige haven en een zekerheid is.
Het is inderdaad dit aspect van veiligheid dat het fundamentele idee van een belegging in goud vertegenwoordigt.
In het kader van een belegging bestaat goud in twee hoofdvormen:

 • Beleggen in papiergoud: Papiergoud kent drie mogelijke beleggingsvormen.
  • Beleggen in aandelen van goudbedrijven
  • Beleggen in goudfondsen via spaarportefeuilles zoals FCP’s of beveks
  • Beleggen in derivaten zoals warrants of certificaten
   Met dit type belegging speculeert u op goud zoals op een beurs en bent u dus onderworpen aan de risico’s die aan dit type belegging verbonden zijn.
 • Beleggen in fysiek goud: een belegging in fysiek goud wordt in wezen gedefinieerd door de aankoop van munten en baren.

Als u in goud wilt beleggen, zijn er verschillende mogelijkheden:

 • Gespecialiseerde bedrijven: er zijn veel bedrijven die gespecialiseerd zijn in fysieke goudhandel; banken: sommige banken bieden een goudhandelsdienst aan.
 • Online handelsplatformen: u kunt zowel in fysiek als in papieren goud beleggen.
Goud kopen

Energieën

Er zijn veel energieproducten om in te beleggen. Afhankelijk van de makelaar die u kiest, zijn ze echter niet altijd allemaal beschikbaar.
De belangrijkste energieën om in te beleggen zijn de volgende:

 • Olie
 • Aardgas

Investeer in olie

Olie is de meest verhandelde grondstof ter wereld. Beleggen in olie kan vele voordelen hebben:

Hoge winstmarges: hoewel olie-exploratie een kapitaalintensieve activiteit is, kunnen de vruchten ervan inkomstenstromen opleveren over perioden tot 50 jaar! De winstmarges van een productieve oliebron zijn dus zeer hoog.

Regelmatige dividenden: als u op inkomsten bent gericht, kunnen de dividendstromen die olieaandelen genereren een aantrekkelijke investering zijn. Sommige grote oliemaatschappijen betalen immers dividenden tot meer dan 5%.

Aantrekkelijke fiscale behandeling: er zijn veel beleggingsinstrumenten in de energiesector die u fiscale voordelen bieden.

Een oplossing voor de economische recessie: de economie van een land kan langzamer groeien wanneer de olieprijzen stijgen. Dat komt door de hogere kosten om transport, woningen en bedrijven te laten draaien. Een belegging in olieaandelen is dus een goede oplossing tegen een eventuele economische vertraging.

Merk op dat beleggen in olie ook enkele nadelen heeft:

Hoge volatiliteit: de olieprijzen schommelen sterk door een schommeling van de prijs onder invloed van vele economische en macro-economische factoren. De dynamiek van deze markt kan het dus moeilijk maken om de olieprijs te voorspellen.

Olie-exploratie is een riskante onderneming: een veelbelovend veronderstelde reserve kan een droog gat blijken te zijn. Omgekeerd kan te veel succes bij de oliewinning leiden tot recordhoogten en dus tot lagere olieprijzen.

 
Extraction de matiere premiere le petrole

Als u in olie wilt beleggen, is de eenvoudigste manier om dat te doen via een online handelsplatform.
Er zijn een aantal manieren om in olie te beleggen:

CFD-handel: CFD’s, of contracts for difference, zijn een van de populairste manieren om met beperkte middelen in olie te beleggen. Hier speculeert u op het verschil in de olieprijs tussen de opening en sluiting van de handel. U koopt geen fysieke olie.

Olie-aandelen kopen: u kunt in ruwe olie beleggen door aandelen in de olie-industrie te kopen.

Futures: Futures, die u via een makelaar kunt kopen, worden beschouwd als een van de meest directe manieren om in olie te handelen zonder dat u daadwerkelijk vaten hoeft te kopen.

ETF’s kopen: ETF’s zijn exchange-traded funds en zijn een andere manier om in olie te beleggen.

Olie MLP’s: Een MLP, of master limited partnership, is een entiteit die op een beurs is genoteerd. Het profiteert van de liquiditeit van aandelen die op de beurs zijn genoteerd, terwijl het de fiscale voordelen van een partnerschap geniet. Investeren in een MLP betekent een commanditaire vennoot worden en een deel van de winst ontvangen.

Les produits agricoles

Er zijn ook veel landbouwproducten om in te investeren. De belangrijkste zijn:

 • Koffie
 • Cacao
 • Suiker
 • Katoen
 • Maïs
 • Koolzaad
 • Rijst
 • Soja
 • Sinaasappelsap
 • Tarwe
 • Haver
 • Vee

Investeren in landbouwproducten

Landbouwgrondstoffen zijn afhankelijk van vele factoren en daarom zijn het uiterst volatiele producten.
De markt van de landbouwgrondstoffen biedt dus interessante beleggingsmogelijkheden. Bovendien kunt u er uw portefeuille mee diversifiëren en tegelijkertijd profiteren van het grote marktpotentieel.

Er zijn verschillende manieren om in landbouwgrondstoffen te beleggen:

Futures: dit is de meest traditionele methode om in landbouwgrondstoffen te beleggen. Dit type contract biedt een zeer hoog winstpotentieel, maar vereist ook een groot kapitaal.
CFD’s: CFD’s zijn een eenvoudigere manier om in landbouwgrondstoffen te handelen. Ze bieden u dezelfde blootstelling, maar met een kleinere initiële investering.

Welke factoren beïnvloeden de prijs van grondstoffen?

Vraag en aanbod

Zoals bij alle andere activa worden de grondstoffenprijzen hoofdzakelijk beïnvloed door de wet van vraag en aanbod.
Daarom moeten deze twee parameters worden geanalyseerd om te begrijpen hoe zij op hun beurt kunnen worden beïnvloed.

Het aanbod van grondstoffen kan door vele factoren worden beïnvloed;

 • Weersomstandigheden: weersomstandigheden zijn een belangrijke factor, vooral in de context van landbouwgrondstoffen.
  Weersomstandigheden zijn een belangrijke factor, vooral in het geval van landbouwgrondstoffen, aangezien zij een directe en aanzienlijke invloed op de productie kunnen hebben. Overstromingen, hittegolven en hagelbuien zijn allemaal gebeurtenissen die het wereldwijde aanbod van een landbouwproduct kunnen verminderen en daardoor de waarde ervan kunnen verhogen.
 • Overheidsingrijpen: ook het opleggen van nieuwe regelgeving door overheden kan het aanbod van grondstoffen beïnvloeden. Zo zal de invoering van een nieuwe import/exportbelasting op een basisproduct een rechtstreekse invloed hebben op het aanbod en dus op de waarde ervan.
 • Perioden van crisis: perioden van crisis, zoals de recente gezondheidscrisis bij Covid, kunnen het aanbod van grondstoffen sterk beïnvloeden. Daarnaast kunnen ook geopolitieke spanningen en oorlogen een grote invloed hebben op het aanbod van bepaalde grondstoffen. Dit geldt met name voor de olievoorziening, die vaak als pressiemiddel tussen staten wordt gebruikt.


Ook de vraag naar grondstoffen kan door verschillende factoren worden beïnvloed:

 • Veranderingen in consumptiepatronen: een verandering in het consumptiepatroon van de eindverbruikers kan de prijzen van bepaalde grondstoffen aanzienlijk veranderen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er substituten voor een van deze grondstoffen ontstaan.
 • Perioden van crisis: zoals we zojuist hebben gezien, kunnen perioden van crisis het aanbod van grondstoffen beïnvloeden. Maar ze kunnen ook de vraag ernaar veranderen. Dit geldt eens te meer in het bijzonder voor olie of gas, die in tijden van crisis tussen verschillende landen een voorwerp van onderhandeling kunnen worden. We zien dit vandaag in het kader van het conflict met Rusland. Veel landen hebben immers, om economische sancties op te leggen, de invoer van olie uit Rusland verboden.
 • Ontwikkeling van de wisselkoersen: de ontwikkeling van de wisselkoersen is een factor in de kortetermijnschommeling van de vraag naar grondstoffen. Deze worden voornamelijk in dollars genoteerd. Wanneer de dollar stijgt, daalt de prijs van grondstoffen dus meestal, wat op zijn beurt leidt tot een stijging van de vraag.

Welk rendement kunt u verwachten van het handelen in grondstoffen?

Het rendement van een belegging hangt uiteraard af van het belegde bedrag en de gekozen beleggingsproducten.

Laten we als voorbeeld eens kijken wat een investering van €1000 tussen 2017 en 2022 in verschillende grondstoffen u zou hebben opgeleverd:

Grondstof Inflatie Prestaties
Goud + 64,6% 1646 €
Koper + 30,8% 1308 €
Katoen + 4,1% 1041 €
Maïs - 1,2% 988 €
Tarwe + 17,9% 1118 €
Soja + 10,3% 1103 €
Koffie + 10,1% 1101 €
Cacao - 16,2% 823 €
Suiker + 14,4% 1144 €
Aardgas + 0,1% 1001 €

Zoals u kunt zien, zijn de prijzen van 8 van deze 10 grondstoffen in 5 jaar tijd gestegen.

Hoe beleggen in grondstoffen?

De factoren begrijpen die de waarde van de grondstof waarin u wilt beleggen beïnvloeden: zoals u zult hebben begrepen, is het voor een intelligente belegging in bepaalde grondstoffen van essentieel belang dat u de markt begrijpt en met name de factoren die van invloed zijn op vraag en aanbod.

Uw beleggingen diversifiëren: u kunt desgewenst uitsluitend in grondstoffen beleggen. Maar dat kan, en zou idealiter moeten, gebeuren met een diversificatiestrategie. U moet activa selecteren waarvan de prijzen niet onderling afhankelijk zijn. Speculeren op alleen sojabonen en vee is bijvoorbeeld een riskante gok, omdat beide grondstoffen nauw met elkaar verbonden zijn. Investeren in goud en sojabonen kan daarentegen een verstandige zet zijn en u het voordeel bieden van een gediversifieerde investering.

Pas op voor hefboomwerking: hefboomwerking is een algemene term voor een techniek die bedoeld is om winsten, maar ook verliezen te vermenigvuldigen. Met andere woorden, met hefboomwerking kunt u sneller veel geld verdienen, maar het kan er ook voor zorgen dat u sneller geld verliest. Op de Markt hebben de meeste grondstoffen een hefboom van maximaal 20 voor sommige ervan. Wees voorzichtig met deze hefboom, vooral als u nieuw bent in de handel.

Het beheersen van Take Profit en Stop Loss niveaus: Het begrijpen van de relevante Take Profit en Stop Loss niveaus is een van de belangrijkste criteria voor succesvol handelen. Een take profit order wordt gesloten wanneer de prijs van het actief een bepaald niveau overschrijdt. Omgekeerd wordt bij een Stop Loss order de verkooppositie gesloten wanneer de prijs van het activum onder een bepaald niveau daalt.
Met andere woorden, dit zijn uw automatische maximale en minimale verkoopdrempels.
Een analyse van uw posities volgens steun- en weerstandsniveaus zal u helpen deze drempels te plaatsen.

Beheersing van technische analyse-instrumenten: met deze instrumenten kunt u bepaalde tendensen in de prijzen van verschillende grondstoffen of vele andere activa vaststellen. Deze instrumenten zijn talrijk en het gebruik ervan kan contraproductief zijn. Daarom is het verstandiger er slechts 3 of 4 te gebruiken.

Hoe werkt de handel in grondstoffen?

Zoals we in het kader van het beleggen in goud hebben gezien, zijn er twee manieren om in grondstoffen te beleggen:

Een investering in het fysieke actief

Als u in het fysieke activum handelt, is uw rendement rechtstreeks gekoppeld aan de prijsontwikkeling van de grondstof in kwestie.
Merk op dat u in dit geval de activa moet kunnen opslaan. Er zijn natuurlijk verschillende opslagdiensten, afhankelijk van de grondstof, beschikbaar, maar u moet rekening houden met de kosten daarvan.

Een investering in CFD of een ander type contract

Bij dit type belegging wedt u erop of een onderliggende waarde zal dalen of stijgen, zonder deze daadwerkelijk te bezitten. U handelt dus in een derivaat.
Dit type belegging kan alleen via een makelaar worden gedaan.
Laten we de verschillende stappen bekijken.

De stadia van een investering in grondstoffen

Om in grondstoffen te beleggen is de eerste stap het kiezen van een makelaar. Tegenwoordig is de makelaardij sterk verschoven naar online diensten. Er worden veel handelsplatforms aangeboden en het is van essentieel belang dat u de tijd neemt om ze zorgvuldig te vergelijken.

Zodra u uw platform hebt gekozen, kunt u een rekening openen door een registratieformulier in te vullen.

Verificatie van uw gegevens en storting van fondsen

Alle gelicentieerde makelaars zijn verplicht om de accountgegevens van hun gebruikers te verifiëren.
Om uw gegevens te verifiëren, wordt u gevraagd twee officiële documenten te overleggen:

 • Een officieel identiteitsbewijs (identiteitskaart, paspoort, enz.)
 • Een bewijs van adres

Zodra uw gegevens zijn geverifieerd, kunt u vervolgens geld overmaken naar uw handelsrekening.
De meest voorkomende stortingsmethoden zijn

 • Debet- of kredietkaart
 • Paypal
 • Snelle overschrijving
 • Skrill
 • Overschrijving
 • Neteller

Stel een grondstoffeninvesteringsstrategie op

Voor de handel in grondstoffen zijn verschillende beleggingsstrategieën mogelijk. Deze strategieën hebben een min of meer lange looptijd, en u moet dus de strategie kiezen die het best bij uw beleggersprofiel past.

De meest bekende beleggingsstrategieën zijn de volgende:

 • Commodity Day Trading: Met deze actieve handelstechniek kunt u profiteren van marktbewegingen gedurende een periode van 24 uur.
 • Swing Trading: Met deze beleggingsstrategie kunt u profiteren van marktbewegingen over een periode van enkele dagen tot enkele weken.
 • Scalping Trading: Met deze offensieve handelsstrategie neemt u posities in voor zeer korte periodes (minuten of zelfs seconden).
 • Robot Trading: steeds vaker aanwezig op de Markt, Robot Trading is een geautomatiseerde software die het kopen en verkopen van aandelen voor u regelt.

Aankoop van grondstoffen

De laatste stap is natuurlijk het kopen van de gewenste activa.

U kunt gewoon de naam van de grondstof die u wilt kopen invoeren in de zoekbalk van uw handelsplatform.
Nadat u erop hebt geklikt, voert u het bedrag in dat u wilt investeren, uw take profit en stop loss. Het enige wat u moet doen is de transactie bevestigen!

Ten slotte

Beleggen in grondstoffen is vaak een verstandige investering. Dit geldt vooral in perioden van inflatie of economisch herstel.
Door te handelen in grondstoffen met CFD’s kunt u profiteren van zowel prijsstijgingen als -dalingen.

De grootste zorg bij beleggen in grondstoffen zijn waarschijnlijk de kosten. Deze kosten, inclusief transactiekosten, verschillen aanzienlijk per handelsplatform.
Neem dus de tijd om het aanbod op de markt te vergelijken om uw rendement te maximaliseren.

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo GeldExpert détouré h-65px