BITCOIN - Alles over de eerste cryptocurrency

Als eerste virtuele munt ooit, is Bitcoin niet alleen de bekendste cryptovaluta, maar ook de meest waardevolle vandaag.

Bitcoin prijs

Alles over Bitcoin

Wat is Bitcoin?

Bitcoin, in 2008 gecreëerd door Satoshi Nakamoto, presenteert een eenvoudig en aantrekkelijk concept: een puur digitale munt voor veilige peer-to-peer transacties via het internet.

In tegenstelling tot diensten als Venmo of Paypal, die afhankelijk zijn van een traditioneel financieel systeem om de nodige vergunningen te verkrijgen om geld over te maken, is Bitcoin gedecentraliseerd. Dit betekent dat twee mensen, waar ook ter wereld, Bitcoins naar elkaar kunnen sturen zonder tussenkomst van een bank, overheid of een andere instelling.
Het wegvallen van deze tussenpersonen heeft een nieuwe wereld van mogelijkheden geopend, waaronder de mogelijkheid om via internet snel en goedkoop geld over de hele wereld te verplaatsen.
Bovendien kan iedereen met Bitcoin maximale controle uitoefenen over zijn eigen vermogen.

Elke transactie met Bitcoin wordt vastgelegd in de Blockchain. De Blockchain is dus als een groot register van alle transacties.
In tegenstelling tot het grootboek van een bank is de Blockchain voor iedereen toegankelijk en heeft geen enkel land of bedrijf er controle over.

Sinds het ontstaan van Bitcoin zijn er duizenden nieuwe cryptocurrencies ontstaan.
Bitcoin blijft echter de belangrijkste in termen van marktkapitalisatie en handelsvolume.

Waar kunnen Bitcoins voor gebruikt worden?

Afhankelijk van uw doelstellingen kan Bitcoin verschillende doelen dienen:

 • Een investeringsoplossing
 • Een oplossing om waarde op te slaan zoals goud
 • Een oplossing voor wereldwijde waardeoverdracht
 • Een betaalmiddel
 • Toegang tot een nieuwe technologie

Cryptocurrencies en traditionele munten hebben dus bepaalde kenmerken gemeen (betalingswijze, overdraagbaarheid, enz.), maar ze zijn ook in verschillende opzichten zeer verschillend:

Cryptocurrency Traditionele valuta
Administratie Gedecentraliseerd systeem
Computernetwerk
De regering die de munt uitgeeft

Vaststelling van de waarde
Hoofdzakelijk gebaseerd op vraag en aanbod Vooral gebaseerd op vertrouwen in de overheid die het uitgeeft.
Beveiliging van
Via een netwerk van computers die elke transactie verifiëren. Iedereen met een internetverbinding kan deelnemen. Door derden, zoals banken of overheden. Slechts enkele personen kunnen deelnemen.
Fysieke vorm (biljetten of munten) Nee Ja
Wijze van betaling
Ja, maar alleen als de detailhandel het accepteert Ja, maar meestal alleen in het land van afgifte.

De creatie van Bitcoin

Om beter te begrijpen hoe Bitcoin werkt, is het de moeite waard terug te gaan naar het begin.

Het verhaal van het ontstaan van Bitcoin is op zijn minst fascinerend, omdat zelfs vandaag de dag, ondanks talloze onderzoeken, de echte identiteit van de maker onbekend blijft.
Satoshi Nakamoto is in feite slechts een pseudoniem en zou een persoon of een groep personen kunnen voorstellen.

Het document waarin Bitcoin voor het eerst verscheen, verwees naar reeds bestaande concepten van digitale valuta met behulp van cryptografie en computerwetenschap.
Het presenteerde echter een nieuwe en unieke oplossing voor het probleem van vertrouwen tussen verschillende entiteiten online. Hierdoor kon iedereen die het gebruikte anoniem blijven, maar zich ook overal op de planeet bevinden.

Satoshi Nakamoto ontwierp twee nauw verwante concepten: de Bitcoin-privésleutel en het Blockchain-grootboek.
Wanneer u Bitcoin bezit, hebt u er toegang toe door middel van een privésleutel: een reeks willekeurige letters en cijfers die een virtuele kluis met uw Bitcoin opent.

Toen Bitcoin voor het eerst werd geïntroduceerd, was het een belangrijke doorbraak in de informatica. Het loste een fundamenteel probleem in de internethandel op: de overdracht van waarde tussen twee mensen zonder de noodzaak van een vertrouwde tussenpersoon (zoals een bank).

Bitcoin is een munteenheid voor het internet en maakt financiële transacties over alle grenzen heen mogelijk. En dat zonder tussenkomst van banken, overheden of geldschieters.
Door twee mensen overal ter wereld in staat te stellen betalingen naar elkaar te sturen zonder zich te hoeven onderwerpen aan controles, heeft Bitcoin het potentieel gecreëerd voor een innovatief en open financieel systeem dat ook vrijer en efficiënter is.

Waar komt Bitcoin vandaan?

Zoals we hierboven hebben gezien, is een van de belangrijkste elementen van Bitcoin de blockchain. Het is de blockchain die alle transacties bijhoudt, net zoals een bank activa bijhoudt. Bitcoin is onlosmakelijk verbonden met de blockchain. Elke nieuwe Bitcoin en elke transactie wordt erop vastgelegd. Nieuwe informatie wordt periodiek verzameld in een “blok”, dat wordt toegevoegd aan alle voorgaande blokken.
In tegenstelling tot het grootboek van een bank is de blockchain gedecentraliseerd. Dit betekent dat iedereen er toegang toe heeft en het kan bekijken, en dat geen enkele entiteit het controleert.

Hier zijn enkele details over hoe het allemaal werkt:

Gespecialiseerde computers, “mining platforms” genoemd, voeren de berekeningen uit die nodig zijn om elke nieuwe transactie te verifiëren en te registreren.

Merk op dat aanvankelijk een eenvoudige desktop PC krachtig genoeg was om deel te nemen, zodat bijna iedereen het kon proberen.
Tegenwoordig moeten deze computers massaal en gespecialiseerd zijn. Daarom zijn ze vaak eigendom van bedrijven of een groot aantal individuen die hun middelen bundelen.
Om u een idee te geven van de evolutie: in oktober 2019 was er 12 miljard keer meer rekenkracht nodig om één Bitcoin te delven dan toen Satoshi Nakamoto in januari 2009 de eerste blokken minde!

De collectieve rekenkracht van de miners wordt gebruikt om de nauwkeurigheid van de steeds groter wordende blockchain te garanderen.

Om ervoor te zorgen dat de miners deelnemen aan het essentiële en constante werk om de blockchain te onderhouden, organiseert het Bitcoin-netwerk een soort doorlopende loterij. Alle mijnmachines van de wereld nemen het tegen elkaar op in een wedstrijd om een wiskundig probleem op te lossen. Ongeveer elke 10 minuten wordt een winnaar gekozen, die vervolgens de blockchain kan bijwerken met nieuwe geldige transacties.
De prijs voor deze loterij verandert met de tijd, maar begin 2020 kreeg elke getrokken winnaar 12,5 Bitcoins.

Hoeveel Bitcoins zijn er op de markt?

Satoshi Nakamoto zette het netwerk zo op dat het aantal Bitcoins nooit meer dan 21 miljoen bedroeg, waardoor hun schaarste en dus hun waarde werd gegarandeerd.
Momenteel zijn er nog ongeveer 2 miljoen Bitcoins te delven. Dit delven zal steeds langzamer gaan en de laatste blokken zullen, in theorie, in 2140 worden gedolven.

Evolutie van de waarde van Bitcoin

Toen de Bitcoin in 2009 werd gecreëerd, was hij technisch waardeloos. Tien jaar later werd hij verhandeld tegen 6.900 euro.
Vandaag, in maart 2023, is de prijs van een Bitcoin 24.719,32 euro.

Naarmate de waarde van de Bitcoin is gestegen, is zijn gemakkelijke deelbaarheid een van zijn belangrijkste kenmerken geworden. Het is mogelijk geworden om slechts een klein deel van een Bitcoin te kopen.
Op dit moment is een Bitcoin deelbaar tot acht cijfers achter de komma, oftewel een 100 miljoenste van een Bitcoin. De Bitcoin-gemeenschap geeft deze minimale eenheid die kan worden gekocht de bijnaam “Satoshi”.

Evolutie tussen 2008 en vandaag

Evolution du bitcoin entre 2008 et aujourdhui

Wat zijn de drijvende krachten achter de Bitcoinprijs?

De waarde van Bitcoin wordt niet bepaald door een instelling, maar vooral door de wet van vraag en aanbod. Zoals we zojuist hebben uitgelegd, is het aantal Bitcoins dat ooit zal worden uitgegeven beperkt, en het delven van nieuwe eenheden gebeurt in een afnemend tempo. Als de vraag naar Bitcoin toeneemt, stijgt de waarde ervan, en omgekeerd.

Naast dit principe van vraag en aanbod zijn er nog verschillende andere factoren die de koersschommelingen van de Bitcoin kunnen beïnvloeden:

 • Energieverbruik: het beveiligingssysteem van de Blockchain genereert een elektriciteitsverbruik dat gelijk is aan dat van een klein land. Dit energieverbruik, dat nodig is voor de extractie van
 • Bitcoins, heeft een directe invloed op de prijs ervan.
  Media-aandacht en publieke perceptie: positieve media-aandacht voor Bitcoin heeft een directe invloed op de perceptie ervan door het publiek. Die wordt dan verleid om te investeren en verhoogt de vraag ernaar, en dus de prijs.
 • Fiscale en wettelijke regelgeving: De wetgeving in sommige landen, zoals de legaliteit van cryptocurrencies of de belasting op de winst die met Bitcoins wordt gegenereerd, heeft ook invloed op de waarde van Bitcoin.

Meer informatie over de Belgische belasting op cryptocurrencies

Hoe koop je Bitcoins?

De gemakkelijkste manier om Bitcoins te kopen is via een marktplaats voor cryptovaluta.

Daar kunt u Bitcoins kopen en verkopen, maar ook gemakkelijk versturen, ontvangen of opslaan met behulp van publieke en private sleutels.

Iedereen die zich aansluit bij het Bitcoin-netwerk krijgt een publieke sleutel toegewezen. Net als de privésleutel is de publieke sleutel een lange reeks letters en cijfers.
Maar terwijl de privésleutel lijkt op een wachtwoord, lijkt de publieke sleutel op een e-mailadres.

Wanneer u Bitcoin-transacties verricht (kopen, verkopen, versturen,…), ontvangt u een openbare sleutel, die kan worden beschouwd als een sleutel tot een virtuele kluis waar uw geld is opgeslagen.
Iedereen kan u, via uw publieke sleutel, Bitcoins sturen, maar alleen de houder van de juiste privésleutel heeft daadwerkelijk toegang tot de Bitcoins in die kluis.

Hoewel er veel manieren zijn om uw Bitcoins op te slaan, is de eenvoudigste oplossing de virtuele portemonnee.
Als u na de verkoop van uw Bitcoins geld wilt overmaken van uw virtuele portemonnee naar een bankrekening, maken marktplaatsen zoals Coinbase (link) het net zo gemakkelijk als het overmaken van geld van de ene bank naar de andere.
Merk op dat er, net als bij banken, dagelijkse opnamelimieten zijn en dat transacties enkele dagen tot een week kunnen duren, afhankelijk van de marktplaats.

Wat is het verschil tussen Bitcoin en Blockchain?

Zoals u ziet is de Bitcoin blockchain een groot virtueel register waarop alle Bitcoin transacties en alle publieke sleutels zijn vastgelegd. Het is dus een chronologische lijst van transacties.
Dit grootboek wordt identiek gekopieerd op alle computers die zijn aangesloten op het Bitcoin-netwerk. Het wordt voortdurend gecontroleerd en beveiligd met behulp van een grote hoeveelheid rekenkracht over de hele wereld.

Aangezien het concept van de blockchain krachtig en aanpasbaar is gebleken, is er nu een grote verscheidenheid aan blockchains die geen verband houden met cryptocurrency en die voor allerlei beheersdoeleinden worden gebruikt.

Daarom moet vandaag een onderscheid worden gemaakt tussen het Blockchain-systeem en de Bitcoin Blockchain, die specifiek verwijst naar het grote virtuele register van zijn transacties en sleutels.

Enkele kenmerken van Bitcoin

 • Bitcoin is universeel: Bitcoin kan snel en gemakkelijk over de hele wereld worden verstuurd. Bovendien is het 24 uur per dag, 7 dagen per week toegankelijk.
 • Bitcoin is onomkeerbaar: Bitcoin-transacties kunnen niet worden teruggedraaid door de verzender, in tegenstelling tot traditionele online betalingssystemen die het terugdraaien van betalingen tot soms maanden na de oorspronkelijke transactie toestaan, waardoor het risico op fraude groter is. Dit kan echter een nadeel zijn bij een te snelle betaling.
 • Bitcoin is anoniem: een Bitcoin-betaling genereert geen bankafschriften en vereist geen persoonlijke informatie. Bitcoin-transacties bevatten geen andere informatie dan de adressen en de betrokken Bitcoin-bedragen.
 • Bitcoin is veilig: Door de cryptografische aard van het Bitcoin-netwerk zijn Bitcoin-transacties veel veiliger dan alle traditionele betalingstransacties. Dit komt omdat er geen gevoelige informatie wordt gedeeld bij een betaling in Bitcoin. Dit betekent dat het risico dat uw financiële gegevens worden gecompromitteerd of uw identiteit wordt gestolen zeer klein is. De anonieme aard van deze transacties, in combinatie met zwakke regelgeving, creëert echter ook een risico op andere soorten criminele activiteiten, met juridische risico’s voor elke gebruiker.
 • Bitcoin is open: alle Bitcoin-transacties worden openbaar en zonder uitzondering gepubliceerd. Er is dus geen mogelijkheid om transacties te manipuleren en Bitcoin-aanbiedingen te veranderen.
 • Bitcoin is veilig: Hoewel er niet zoiets bestaat als een nulrisico, is het Bitcoin-netwerk in de ruim 10 jaar van zijn bestaan nog nooit met succes gehackt.

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo GeldExpert détouré h-65px