Ecco Nova - het in Luik ontwikkelde platform voor Crowdlending

Ecco Nova, in 2016 gelanceerd in Luik, is het eerste participatieve financieringsplatform van het type crowdlending ten dienste van duurzame ontwikkeling in België. Bij Ecco Nova kunt u investeren in de vorm van leningen in onroerend goed en hernieuwbare energie, meestal vanaf 50 euro.

De diensten van het Ecco Nova platform voor crowdlending

Het Ecco Nova-platform wil duurzame ontwikkeling en energietransitie vergemakkelijken door middel van participatieve financiering.
Met Ecco Nova kunt u in de vorm van leningen investeren in bedrijven die de energietransitie en duurzame ontwikkeling versnellen.

Deze bedrijven kunnen tot de volgende categorieën behoren

 • Productie van hernieuwbare energie: derde investeerders in zonne-energie, ontwikkelaars en exploitanten van windmolenparken, biomassa, warmtekrachtkoppeling, biomethanisering, enz.
 • Vastgoedontwikkeling: bouw-, renovatie- of moderniseringsprojecten met bijzondere aandacht voor de energieprestaties van het project.
 • Duurzame KMO’s: KMO’s die voldoen aan de mondiale doelstellingen van duurzame ontwikkeling.

Ecco Nova stelt deze bedrijven in staat fondsen te werven voor totale bedragen tussen 150.000 en 5.000.000 euro, per jaar en per bedrijf.

Elke meerderjarige natuurlijke persoon, Belg of buitenlander, die handelingsbekwaam is, kan in de door Ecco Nova voorgestelde projecten investeren.

Op Ecco Nova wordt het minimuminvesteringsbedrag vastgesteld naargelang de projecten (doorgaans wordt een minimuminvestering van 50 euro vereist). Meestal wordt ook een maximum investeringsbedrag van 20.000 euro vastgesteld.

Afhankelijk van het project waarin u besluit te investeren, varieert de jaarlijkse rente die u wordt aangeboden tussen 4 en 8%. Dit tarief is vast en wordt vooraf bepaald in het projectinformatieblad. Het is ook onafhankelijk van de feitelijke prestaties van het project.
De periode waarin uw kapitaal wordt gemobiliseerd is eveneens vooraf vastgesteld en varieert naargelang het project.

Logo look fin

❤️ FAVORIETE

LOOK&FIN

Investeren in participatieleningen in Belgische en Europese bedrijven in diverse sectoren

Mozzeno logo

❤️ FAVORIETE

MOZZENO

Beleggen in Belgische projecten via verschillende soorten indirecte leningen op afbetaling

De stappen van een crowdlending op Ecco Nova

 1. Financieringsaanvraag door projectleiders: kredietnemers vragen financiering aan op het Ecco Nova-platform. Het platform selecteert ze aan de hand van financiële, technische, milieu-, sociale en bestuurscriteria.

 2. Investeringsprojecten voorgesteld aan de gemeenschap: zodra een project wordt aanvaard, wordt een informatienota gepubliceerd op het platform en begint de fondsenwerving.

 3. Selectie van projecten: ga naar de gedetailleerde informatiebladen van de projecten en selecteer het project waarin u wilt investeren.

 4. Investering: na registratie op het platform kunt u het bedrag aangeven dat u in het project wilt investeren en uw inschrijving valideren.

 5. Overschrijving: u ontvangt een e-mail ter bevestiging van uw inschrijving en wordt gevraagd het te investeren bedrag en de €15 inschrijvingskosten over te maken.

 6. Terugbetaling: zodra de fondsenwerving is afgesloten, worden de fondsen beschikbaar gesteld aan de lener en begint uw terugbetaling. Een deel van het kapitaal en de rente wordt periodiek aan u uitbetaald, volgens de vooraf vastgestelde voorwaarden. Voor sommige projecten wordt alleen de rente per kwartaal betaald. Op de vervaldag wordt uw kapitaal volledig terugbetaald.

Bij Ecco Nova zijn er, als het verwachte bedrag niet wordt gehaald, 4 opties:

 • Volledige terugbetaling: het door u geïnvesteerde kapitaal wordt u volledig terugbetaald.
 • Verlenging van de fondsenwerving: de campagne kan worden verlengd voor een vooraf vastgestelde periode, op voorwaarde dat het totale bedrag dat reeds is opgehaald hoger is dan een vooraf vastgesteld minimum. Als aan het einde van deze verlenging het verwachte bedrag nog steeds niet is bereikt, wordt u volledig terugbetaald.
 • Validatie van het opgehaalde bedrag en verlenging van de fondsenwerving: als het vooraf vastgestelde minimumbedrag is bereikt, kan dit ter beschikking van de lener worden gesteld terwijl de fondsenwerving wordt verlengd om te proberen het oorspronkelijk gehoopte totaalbedrag te bereiken.
 • Validatie van het opgehaalde bedrag: zelfs als het doel niet is bereikt, worden de reeds opgehaalde middelen ter beschikking gesteld van de kredietnemer.
  De einde-campagneoptie voor elk project wordt duidelijk meegedeeld in de projectbeschrijving.

Ecco Nova in cijfers

 • Meer dan 28.000.000 euro aan investeringen opgehaald sinds 2016
 • 68 reeds gefinancierde projecten
 • Bruto jaarlijkse rente van gemiddeld 4% tot 8% en afhankelijk van het project
 • Meer dan 10.000 leden in België en Nederland

De kosten van een investering in het Ecco Nova platform

Voor beleggers geldt een inschrijfgeld van ongeveer 15 euro (incl. btw) per abonnement.

De kredietnemers moeten naast de aan hun investeerders te betalen rente de volgende vergoedingen betalen

 • Success Fee: een succesfee die varieert tussen 4 en 6%, afhankelijk van het opgehaalde bedrag.
 • Lopende vergoeding: een administratieve vergoeding op basis van de looptijd van de lening, variërend van 0,10 tot 0,15% van het opgehaalde bedrag.
 • Administratiekosten: bij een regionale lening wordt aan het einde van de campagne een forfaitaire administratievergoeding van 3000 euro in rekening gebracht.

Veiligheid en risico's

Ecco Nova is een van de door de FSMA (Financial Services and Markets Authority) goedgekeurde crowdfundingplatforms.

Ecco Nova preciseert dat Ecco Nova Finance geen risicopooling tussen de verschillende door haar verstrekte leningen toestaat en dat zij niet mag worden verward met een Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV) of een Fonds Communs de Placement (FCP).

Om de risico’s tot een minimum te beperken, analyseert en filtert Ecco Nova alle projecten die u worden voorgesteld. Bovendien stelt Ecco Nova, afhankelijk van het project en de financiële draagkracht van de kredietnemer, voor elk project een indicatieve risicoclassificatie vast, gaande van 1 tot 5, en geeft deze weer.

Elke vorm van investeren brengt echter risico’s met zich mee en investeren in de vorm van leningen via het Ecco Nova platform vormt daarop geen uitzondering.
U kunt uw geïnvesteerde kapitaal geheel of gedeeltelijk verliezen, waarbij het voornaamste risico het in gebreke blijven van de leningnemer is.

Meningen over het Ecco Nova platform voor crowdlending

Via het crowdlending-platform Ecco Nova kunt u investeren in Belgische projecten en profiteren van een interessant rendement terwijl u deelneemt aan de bevordering van duurzame ontwikkeling en de energietransitie in België.
Wij waarderen hun uitgebreide en gestructureerde informatiebladen en de vermelding van een risiconiveau tussen 1 en 5 voor elk project.

Voor zowel investeerders als leners is Ecco Nova een crowdlending platform met hoger dan gemiddelde vergoedingen.
In tegenstelling tot veel crowdlending-platforms die gratis zijn voor investeerders, moet voor investeringen bij Ecco Nova €15 abonnementsgeld worden betaald.

De financiering die bedrijven op Ecco Nova zoeken is vaak afhankelijk van een banklening. Zo kunt u profiteren van een aanzienlijk hoger rendement, maar in geval van liquiditeitsproblemen of faillissement van de onderneming wordt de bank eerst terugbetaald.
Toch heeft Ecco Nova tot nu toe een succespercentage van 100% voor zijn projecten.

Meningen van internetgebruikers over Spreds

Ecco nova
4.3
Gebaseerd op 16 beoordelingen
Powered by google
Ben heineBen Heine
03:01 14 Mar 23
Pierre stassartPierre Stassart
13:43 26 Apr 22
Een duurzaam beleggingsplatform waarmee individuele beleggers toegang krijgen tot beleggingsmogelijkheden (zij lenen hun geld) tegen aantrekkelijke tarieven. Investeringen gebeuren in volledige transparantie dankzij het werk van Ecco Nova: risicoanalyse, presentatie van de projectleider en hun projectleider, leningvoorwaarden. Ik raad het aan 👍🏻
Sabine schmeitsSabine Schmeits
22:17 11 Jan 22
Steven habexSteven Habex
07:15 24 Nov 21
Als groene investeerder was ik erg enthousiast over dit platform. Ik had via hier een lening gegeven aan Greeni (nu Groeni) waar geen roerende voorheffing op betaald moest worden. In het contract stond een clausule die zij dat Greeni er alles aan zou doen om volgens de regels te blijven zodat er geen RV betaald moest worden. Echter, nog geen jaar later verkoopt de eigenaar van groeni zijn portefeuille aan een buitenlands beursgenoteerd bedrijf waardoor er plots wel 30% RV betaald moet worden. Men biedt de mogelijkheid om de lening vervroegd terug te betalen en laat uitschijnen dat dit een voordeel is voor ons.Ecco nova is hier slechts een tussenpersoon, zeggen hier niet verantwoordelijk voor te zijn. Ik begrijp hen. Zij hebben ook een correcte communicatie gedaan met mij. Maar bij mij is het vertrouwen weg.Dus 1/5 omwille voor de frustratie over het feit dat ik een investering deed die zo snel en makkelijk minder waard werd. 4/5 omwille van hun goede communicatie. Gemiddeld daarom 3 sterren.
Alain coutelierAlain Coutelier
19:47 22 Jul 21
Maandmagazine van december 2020, zeer goed vormgegeven en nuttig om te begrijpen hoe dit crowdfundingplatform werkt.Bravo voor u, heren Pirlot en Sizaire, voor uw zakelijke aanpak! Ga met succes verder op uw lovenswaardige pad!Bijgewerkt op 22 juli 2021:Ik betreur het dat de aflossing van leningen niet via maandelijkse betalingen (in plaats van lijfrentes) kan plaatsvinden.Zou het platform ook mogelijk zijn om kredietverstrekkers een meer gedetailleerde beschrijving te geven van de analyse die specifiek is voor elk project en die de beslissing over het toegewezen risicoklasseniveau rechtvaardigt, in plaats van op een ratingschaal van één tot tien dan op een beperkte schaal? van score één tot vijf? Bij voorbaat dank voor uw mening hierover.
Mark de backerMark De Backer
15:30 21 Jun 21
Investeren in duurzame energie en woningbouw staan centraal. Evenwichtig aanbod van projecten. Ideaal om een gebalanceerde portefeuille uit te bouwen.
V levV Lev
11:16 20 Nov 20
Onmogelijk om op dit platform te investeren, vanaf de openingstijd van het project is de site onbereikbaar (te veel verbindingen) en als het na 5 minuten weer werkt, is het doel bereikt en het project afgesloten...
Js_loader

Investeren in Ecco Nova - Contact

Om al hun te financieren projecten te ontdekken en deel te nemen aan hun investering, klik hier.

Contact Ecco Nova

Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met Ecco Nova via het telefoonnummer
+32 (0)4 229 24 34 of via hun online contactformulier.

Ecco Nova
Zakencentrum Afinis
Clos Chanmurly, 13
4000 – Luik
België

Website : https://www.ecconova.com/fr

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo GeldExpert détouré h-65px