De Basel-akkoorden

Wat zijn de Basel-akkoorden? Wanneer zijn ze ondertekend en door wie, maar ook wat zijn hun doelstellingen? Vind alle uitleg in dit artikel!

Akkorden van Bazel

Wat zijn de Bazelse akkoorden?

De Bazelse Akkoorden zijn door het Bazelse Comité gesloten bancaire regelgevingsakkoorden. Zij werden ondertekend in Zwitserland, in de stad Bazel, en hebben tot doel een minimumkapitaalniveau voor banken te garanderen om hun financiële soliditeit te waarborgen.

Het Comité van Bazel heeft tot taak de beste bankpraktijken te bevorderen en te verspreiden en de regelgeving voor banken te versterken.
Het hoofddoel is de stabiliteit van het mondiale financiële stelsel te waarborgen.
Daartoe heeft het Comité van Bazel verschillende functies:

  • zorgen voor de uitwisseling van informatie tussen de banksector en de internationale markten om opkomende of bestaande risico’s in het mondiale financiële stelsel te kunnen onderkennen.
  • De coördinatie van regelgevende maatregelen over de hele wereld versterken.
  • Technische normen, standaarden en richtsnoeren vaststellen voor mondiale bankregulering en -toezicht.
    toezien op de uitvoering van deze technische aanbevelingen of normen in de lidstaten.
  • Samenwerken met andere internationale regelgevende instellingen die dezelfde doelstellingen hebben.

Opeenvolgende overeenkomsten

Basel I

In 1988 werden de eerste Bazelse akkoorden, beter bekend als Bazel I, ondertekend. Het belangrijkste kenmerk van Bazel I is dat alle internationaal actieve banken een minimum aan kapitaal moeten hebben, gebaseerd op de omvang van hun passiva.
In de jaren negentig werden de leden van het Bazels Comité, geconfronteerd met steeds complexere financiële producten, ertoe gebracht de regelgevingsnormen te verrijken en te herdefiniëren.

Basel II

Deze initiatieven hebben geleid tot de ondertekening van een tweede akkoord in 2004, Bazel II.

Basel III

In november 2010, nog voordat de Bazel II-akkoorden volledig ten uitvoer waren gelegd en als gevolg van de financiële crisis van 2007-2008, werd een derde akkoord ondertekend.

De ondertekenaars van de akkoorden van Bazel

Het Bazelse Comité bestaat uit vertegenwoordigers van de centrale banken en de prudentiële autoriteiten van de volgende landen België, Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Luxemburg, Japan, Nederland, Spanje, Zwitserland, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.
Sinds 2009 bestaat het ook uit vertegenwoordigers van de centrale banken en toezichthoudende autoriteiten van Australië, China, Brazilië, Korea, Mexico, India, Rusland, Singapore, Hongkong, Zuid-Afrika, Saudi-Arabië, Indonesië, Turkije en Argentinië.

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo GeldExpert détouré h-65px