Beleggen in obligaties - hoe werkt het?

Obligaties zijn aanvragen voor leningen uitgegeven door bedrijven of overheden.

Wanneer u een obligatie koopt van een bedrijf of een overheidsinstantie, leent u het geld. In ruil daarvoor ontvangt u een IOU en moet de emittent u rente betalen.
In tegenstelling tot aandelen wordt u geen eigenaar van de uitgevende instelling.
Deze rente, “coupon” genoemd, wordt gewoonlijk periodiek betaald, bijvoorbeeld eenmaal per jaar.
Op de beurs kan de looptijd van obligaties variëren van 1 tot 99 jaar.
Obligaties zijn effecten met een vaste rentevoet. Dit betekent dat het een belegging is met een vaste rente en een vaste looptijd.

Wat zijn de voordelen van beleggen in obligaties?

Beleggen in obligaties wordt beschouwd als een relatief veilige belegging.
Obligaties brengen weinig risico met zich mee. Elke obligatie waarin u belegt, heeft een specifieke vervaldatum, waarop de emittent u uw geld terugbetaalt. Er zijn zeer weinig gevallen waarin u uw geld niet terugkrijgt, bijvoorbeeld door een faillissement.

Beleggen in obligaties

De verschillende soorten obligaties

Er zijn verschillende soorten obligaties waarin u kunt beleggen:

  • Staatsobligaties: obligaties uitgegeven door een land.
  • Bedrijfsobligaties: obligaties uitgegeven door een bedrijf met een hoge kredietkwaliteit.
  • Obligaties van opkomende markten: obligaties van landen, bedrijven of instellingen uit opkomende markten.
  • Hoogrentende obligaties: obligaties uitgegeven door een bedrijf met een lagere kredietkwaliteit maar met een hogere rente.
  • Door activa gedekte effecten: obligaties waarvan de stroom is gebaseerd op een actief.

Hoe wordt de rente van een obligatie bepaald?

De rentevoet van een obligatie wordt bepaald door de volgende factoren:

  • De marktrente: deze rente wordt vastgesteld door de Europese Centrale Bank.
  • De looptijd van de lening: hoe langer de looptijd van de lening, hoe hoger de rente (in een normale beurs).
  • De kredietwaardigheid van het bedrijf of de overheid: dit is het vertrouwen dat u heeft in de instantie waaraan u geld geeft.


Als u een obligatie verkoopt voordat deze vervalt, ontvangt u geld. Dit bedrag wordt bepaald door de rentevoet op de financiële markt. Hoe lager de rente, hoe hoger de waarde van uw obligatie.
Het is essentieel te onthouden dat de waarde van obligaties en de rentevoet onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en dat deze twee variabelen omgekeerd evenredig zijn.
Dit betekent dat de waarde van een obligatie stijgt wanneer de rentevoet daalt, en omgekeerd.

Het is ook belangrijk op te merken dat in een normale markt langlopende obligaties gevoeliger zijn voor dalingen of stijgingen van de marktrente dan kortlopende obligaties.
De rentegevoeligheid van een obligatie neemt af naarmate de looptijd nadert. Zo is een tweejarige obligatie minder rentegevoelig dan een tienjarige obligatie die net is uitgegeven.

Deze combinatie van coupon en duration wordt “duration” genoemd. De duration is dus een belangrijke maatstaf voor het renterisico van een obligatie.

Hoe te beleggen in obligaties?

Het kopen en verkopen van obligaties gaat bijna altijd via een bankier of makelaar.
U kunt gemakkelijk in obligaties beleggen via online handelsplatforms.

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo GeldExpert détouré h-65px