BEVEK of FCP - welk type belegging kiezen?

BEVEK’s (beleggingsmaatschappijen) en FCP’s (wederzijds fonds) zijn financiële producten van de ICBE-familie (instellingen voor collectieve belegging in effecten).

ICBE’s zijn organisaties die worden beheerd door erkende openbare beheermaatschappijen voor spaargelden die de door particulieren in de ICBE’s belegde bedragen omzetten in aandelen of rechten van deelneming.
Beveks en FCP’s maken dus deel uit van de ICBE-familie. Zij vergemakkelijken met name de toegang tot de beurs voor beleggers omdat het gaat om beleggingen waarvoor geen bijzondere kennis vereist is.

Door te beleggen in een ICBE, of dat nu een BEVEK of een GBF is, vertrouwt u uw middelen namelijk toe aan een gespecialiseerde fondsbeheerder. De fondsbeheerder zorgt voor een professioneel beheer van uw activa om de waarde van uw portefeuille zoveel mogelijk te laten stijgen.
U kunt de evolutie ervan volgen dankzij beheersverslagen die doorgaans elk kwartaal of op verzoek worden verstuurd. Deze verslagen zijn ook beschikbaar op de websites van de beheermaatschappijen.

Met dit type belegging kunt u uw portefeuille diversifiëren en dus het risico spreiden.
Dankzij deze diversificatie kan de eventuele waardedaling van bepaalde ICBE’s immers worden gecompenseerd door de waardestijging van verschillende beurzen.

Wat zijn de kosten van beleggen in een BEVEK of FCP?

Er zijn verschillende vergoedingen te verwachten:

  • Instapkosten: een percentage dat doorgaans tussen 0,5 en 5% van de belegde fondsen bedraagt.
  • Uitstapkosten: kosten die in rekening worden gebracht wanneer uw fondsen worden opgenomen.
  • Beheersvergoeding: jaarlijkse vergoeding die rechtstreeks op uw portefeuille wordt ingehouden.
  • Prestatievergoeding: een vergoeding voor een eventuele meer-prestatie.

Bent u geïnteresseerd in beleggen op de beurs maar hebt u weinig middelen en kennis? Sommige Belgische banken bieden beleggingsplannen aan die aangepast zijn aan uw profiel. Ontdek het investeringsplan en vergelijk de aanbiedingen! Vergelijk de investeringsplannen

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo GeldExpert détouré h-65px