Belastingaangifte en de verplichting om buitenlandse rekeningen aan te geven

Als u een buitenlandse rekening hebt, bent u verplicht die aan te geven bij het Centraal Aanspreekpunt (CAP) van de NBB (Nationale Bank van België). Dit is een register waarin de bankrekeningen van alle Belgen, zowel inwoners als niet-inwoners, zijn opgenomen. U bent ook verplicht om deze buitenlandse rekeningen op uw jaarlijkse belastingaangifte te vermelden. De aangifte van buitenlandse rekeningen moet elk jaar worden ingediend, tegelijk met uw aangifte van inkomstenbelasting.

Opgelet: Indien u als niet-inwoner wordt beschouwd en een belastingaangifte voor een niet-inwoner indient, hoeft u uw buitenlandse rekeningen niet aan de CAP te melden.

Alle formulieren die u moet invullen zijn online beschikbaar op de website van de NBB. In elk geval moet u, indien u samen met uw echtgenoot of echtgenote houder bent van een buitenlandse rekening, elk een formulier invullen om deze rekening aan te geven.

Verplichting om buitenlandse rekeningen aan te geven

Voor alle rekeningen die in het buitenland geopend werden vóór 1 januari 2020

Indien uw rekening reeds vóór 1 januari 2020 geopend werd, maar nog niet bij het CAP werd aangegeven, moet u het formulier voor de mededeling van buitenlandse rekeningen gebruiken, ook al worden deze mededeling als laattijdig beschouwd.

Indien u reeds aangifte had gedaan bij het CAP, hoeft u geen verdere formaliteiten te vervullen, behalve in twee gevallen.

  1. U hebt uw rekening afgesloten: u moet het desbetreffende formulier invullen, met vermelding van de afsluitingsdatum.
  2. Indien u op deze rekening het inkomen van één van uw kinderen verzamelde, een kind dat intussen zelfstandige geworden is, dan moet u een stopzettingsformulier invullen.

Voor alle rekeningen die in het buitenland geopend werden na 1 januari 2020

Als u een rekening na 1 januari 2020 in het buitenland hebt geopend, dan moet u aan de wet voldoen door het formulier voor de bekendmaking van buitenlandse rekeningen te gebruiken.

Welke buitenlandse rekeningen zijn onderworpen aan een CAP-melding

Alle in het buitenland geopende rekeningen zijn onderworpen aan de CAP-melding, ongeacht het soort instelling: bank, spaarinstelling, kredietinstelling of wisselkantoor.

Het gaat om alle soorten rekeningen: zichtrekening, spaarrekening, effectenrekening, termijnrekening, cryptocurrency rekening, enz. U moet Google- of PayPal-rekeningen opnemen als ze verband houden met een beroepsactiviteit. Individuele levensverzekeringen bij een in het buitenland gevestigde verzekeringsmaatschappij behoeven niet bij het PCC te worden aangegeven. Zij moeten echter wel in uw belastingaangifte worden vermeld.

Rekeningen moeten aangegeven worden, ongeacht hoe lang u ze in uw bezit hebt gehad.

Hoe moet u een buitenlandse rekeningen aangeven?

Er zijn verschillende manieren om uw buitenlandse rekeningen aan te geven. Alle door u verstrekte informatie blijft vertrouwelijk en is alleen toegankelijk voor de ambtenaren die zich met deze dienst bezighouden, met name die van de FOD Financiën (Federale Overheidsdienst Financiën).

Online aangifte

Ga naar de website van de NBB en vul de formulieren direct online in. Hiervoor hebt u een elektronische identiteitskaart, uw PIN-code en een kaartlezer nodig. U zal ook een online softwareprogramma moeten downloaden

Aangifte op papier

Als u de aangifte schriftelijk wenst te doen, dan kunt u het formulier downloaden en afdrukken of het aanvragen bij de NBB die het formulier per post zal toezenden.

Nadat u het formulier hebt ingevuld, gedateerd en ondertekend, moet u het samen met een kopie van uw Belgisch identiteitsbewijs of uw verblijfsvergunning per post naar de NBB in Brussel sturen. U kunt dit formulier niet per e-mail verzenden.

Indien u de opdracht om uw buitenlandse rekeningen aan te geven aan een gevolmachtigde wilt delegeren, dan moet u een volmacht ondertekenen die hem daartoe de bevoegdheid geeft. De gevolmachtigde moet ook een kopie van uw identiteitsbewijs bijvoegen. De aangifte wordt bevestigd door een ontvangstbewijs dat u binnen 90 dagen door de NBB wordt toegestuurd.

Annexe buitenlandse rekeningen
Klik op de afbeelding om het formulier te downloaden

Lees ook ons artikel over fiscale berekeningen en mogelijke besparingen

In geval van betwisting

Indien u niet zeker bent over de gegevens die door de CAP verzameld worden, kunt u een schriftelijk verzoek indienen bij de NBB om de gegevens die op uw rekening geregistreerd zijn te raadplegen. Als u fouten vindt, kunt u vragen dat ze gecorrigeerd of verwijderd worden, zonder dat u daarvoor kosten hoeft te betalen.

Ik deel het op :

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo GeldExpert détouré h-65px