Banken verhogen hun spaarrente in 2023!

Na de verhoging van de basistarieven van de ECB (Europese Centrale Bank) hebben ook veel Belgische banken aangekondigd hun spaarrente te zullen verhogen. Ontdek met geldexpert.be welke banken hun spaarrente in 2023 verhogen!

Een stijging als gevolg van de verhoging van de belangrijkste rentetarieven van de ECB

Op 21 december heeft de ECB haar belangrijkste rentetarieven met 0,50 procentpunt verhoogd. Hij kiest voor een meer gematigde monetaire verstrakking dan in de afgelopen maanden, maar geeft tegelijkertijd duidelijk blijk van zijn vastberadenheid om de inflatie te bestrijden. Deze verhoging met een half punt brengt de tarieven voor bankliquiditeiten die niet in de vorm van leningen worden verstrekt op 2%. Het tarief voor kortlopende herfinancieringstransacties bedraagt nu 2,50%. Dit zijn recordcijfers sinds eind 2008. 

Belfius: de eerste van de grote Belgische banken die reageert 

Na deze nieuwe verhoging heeft de bank Belfius de basisrente en de getrouwheidspremie van haar spaarrekeningen verhoogd. Deze laatste zijn inderdaad gestegen van respectievelijk 0,01% tot 0,35% en van 0,10% tot 0,15%. Met andere woorden, het totale rendement is aanzienlijk gestegen van 0,11% naar 0,50%! Een beslissing waardoor het de eerste van de 4 grote Belgische banken was die reageerde. 

KBC in zijn kielzog 

Belfius is nu lang niet de enige bank die in beweging komt. En KBC is al snel de tweede grote bank die haar spaarrentes verhoogt. Voor haar spaarrekeningen voor particulieren heeft KBC immers beslist om binnenkort een basisrente van 0,35% toe te passen, tegenover de huidige rente van 0,01%. De getrouwheidspremie wordt verhoogd van 0,10% tot 0,25%. In totaal zou het nieuwe rendement op deze spaarrekening dus 0,6% kunnen bedragen. 

Tot 1% bij Keytrade!

Sinds begin december, zoals uitgelegd in ons artikel “Rente op spaarrekeningen gaat omhoog“, konden cliënten van Keytrade, online beleggingsplatform, al profiteren van een rendement tot 1% op de High Fidelity rekening. Deze rekening biedt een basisrente van 0,30 % (tegen 0,01 % voorheen) en een getrouwheidspremie van 0,70 % (tegen 0,15 % voorheen). Dit betekent een totaal mogelijk rendement van 1% voor spaarders die hun geld ten minste 12 achtereenvolgende maanden op hun spaarrekening laten staan. 

Verschillende veranderingen bij ING 

Andere banken hebben dit voorbeeld natuurlijk gevolgd. Zo kondigde de bank ING onlangs een renteverhoging aan vanaf 9 januari 2023. De tarieven op al haar traditionele spaarrekeningen worden verhoogd tot 0,40% basisrente en 0,10% getrouwheidspremie. 

Vanaf deze datum zullen ook verschillende veranderingen plaatsvinden. ING zal een nieuwe spaarrekening aanbieden, “ING Spaarrekening”, met een basisrente van 0,35% en een getrouwheidspremie van 0,65%. Het nieuwe “ING Tempo Boekje” zal een basisrente en een getrouwheidspremie van 0,70% bieden. Deze rekening is echter bedoeld voor beperkte besparingen. Het maximale vaste bedrag dat kan worden gestort is 500 euro per maand. 

Argenta volgt het voorbeeld 

In de vlaag van aankondigingen heeft Argenta bank ook aangekondigd dat zij de rente op haar spaarrekeningen vanaf 1 februari 2023 zal verhogen. Argenta verhoogt de rente op zijn “Maxi” en online spaarrekeningen naar een basisrente van 0,35% met een getrouwheidspremie van 0,25%.

Axa en Crelan verhogen ook hun spaarrekeningtarieven

Axa Bank en Crelan introduceren vanaf 16 januari nieuwe tarieven voor hun spaarrekeningen. Bij Axa Bank wordt de basisrente voor alle spaarrekeningen verhoogd tot 0,35%, een verhoging van 0,33 of 0,34% afhankelijk van de rekening. De getrouwheidspremie ligt tussen 0,15% en 0,25%, afhankelijk van het product.

Bij Crelan zal de verhoging van de basisrente, afhankelijk van de spaarrekening, tussen +0,14% en +0,34% liggen, met nieuwe tarieven tussen 0,15% en 0,35%. De getrouwheidspremie stijgt van +0,05% naar +0,35% en zal tussen 0,15% en 0,45% liggen.

Een sterke stijging bij CPH

Vanaf 2 januari 2023 verhoogt de CPH-bank ook de rente op haar spaarrekeningen aanzienlijk. Op de klassieke spaarrekening wordt de basisrente verhoogd van 0,01% tot 0,20%. En de getrouwheidspremie van 0,10% naar 0,80%. Dit betekent dat het totale percentage kan oplopen tot 1%. En op zijn Jongerenrekening kan het zelfs oplopen tot 1,45%. 

Deutsche Bank: tot 1% rente

Spaarrekeningen van Deutsche Bank bieden momenteel een totaal rendement van 0,11%. Met een basisrente en een getrouwheidspremie van respectievelijk 0,01% en 0,10%. Vanaf 9 januari zijn echter nieuwe tarieven gepland. 

Op de rekening DB Intensiv Plus bijvoorbeeld wordt de basisrente verhoogd tot 0,35% en de getrouwheidspremie tot 0,15%. Op de DB E-Spaarrekening en DB E-Fidelity Account bedraagt de basisrente 0,15% en de getrouwheidspremie 0,35%. Ook op de Deutsche Bank Silver Account worden de tarieven verhoogd met een rendement tot 1%.

Triodos Spaarrekening wordt een gereglementeerde spaarrekening

De Triodos Impact Spaarrekening is momenteel een niet-gereglementeerde spaarrekening met een rendement van 0,00% op alle gestorte bedragen. Vanaf 1 maart wordt deze rekening echter een gereglementeerde spaarrekening met een basisrente van 0,35% en een getrouwheidspremie van 0,25%.

NIBC Direct

NIBC Direct heeft ook meegedaan aan de verhoging van de spaarrekeningtarieven, vanaf 22 december 2022 heeft deze online bank het rendement op haar traditionele spaarrekeningen verhoogd. De basisrente werd verhoogd van 0,01% tot 0,50% en de getrouwheidspremie van 0,11% tot 0,20%. Hun Fidélité-rekening is ook winstgevender geworden: de basisrente is verhoogd van 0,10% naar 0,30% en de getrouwheidspremie is verhoogd van 0,60% naar 1,10%.

Kleinere spelers doen het beter dan de grote banken 

In 2022 kregen Belgische spaarders de beste resultaten door hun geld bij Santander te plaatsen. Als een spaarder een jaar lang 10.000 euro op een Santander Vision+ rekening had gezet, zou hij aan het eind van de maand 64,52 euro hebben ontvangen. Dat is bijna 6 keer meer dan de meeste andere spaarrekeningen in België. Over het algemeen bieden kleine gespecialiseerde banken betere tarieven dan de grote banken. Vorig jaar boden de grote banken slechts het wettelijke minimumtarief van 0,11% (basisrente van 0,01% en getrouwheidspremie van 0,10%), wat overeenkomt met een rendement van 11 euro op een belegging van 10.000 euro gedurende één jaar. Kleinere banken, zoals VDK, boden als eerste hogere tarieven. Uiteindelijk leverden slechts 17 van de 55 in België aangeboden spaarrekeningen in 2022 een rendement boven de wettelijke minimumrente op, het laagste cijfer in jaren.

Overzichtstabel van banken die hun spaarrente verhogen in 2023

Spaarproduct

Oud renteaanbod

Huidig renteaanbod

 

Basisrente

Getrouwheidsbonus

Basisrente

Getrouwheidsbonus

Belfius

0,01 %

0,10 %

0,35 % 

0,15 %

KBC

0,01 %

0,10 %

0,35 % 

0,25 %

Keytrade High Fidelity 

0,01 %

0,15 %

0,30 % 

0,70 %

ING

0,01 %

0,10 %

0,40 %

0,10 %

ING andere

/

/

0,35 % 

0,65 %

ING Tempo

/

/

0,70 % 

0,70 %

Argenta e-spaar

0,01 %

0,10 %

0,35 % 

0,25 %

Argenta Maxi

0,01 %

0,10 %

0,35 % 

0,25 %

AXA I-Plus

0,01 %

0,10 %

0,35 % 

0,15 %

Axa Start2Bank 

0,02 %

0,10 %

0,35 % 

0,25 %

Axa Start2Bank Fidelity 

0,01 %

0,11 %

0,35 % 

0,25 %

Crelan 

0,01 %

0,10 %

0,35 % 

0,15 %

Crelan Direct

0,01 %

0,10 %

0,35 % 

0,15 %

Crelan iHorizon

0,01 %

0,10 %

0,15 % 

0,45 %

CPH

0,01 %

0,10 %

0,20 % 

0,80 %

CHP jongeren tot 3 jaar

Pour les montants jusqu’à 10.000 € : 0,45 %

Pour les montants supérieurs : 0,01 %

Pour les montants jusqu’à 10.000 € : 0,10 %

Pour les montants supérieurs : 0,10 %

Pour les montants jusqu’à 10.000 € : 0,65 %

Pour les montants supérieurs : 0,20 %

Pour les montants jusqu’à 10.000 € : 0,80 %

Pour les montants supérieurs : 0,80 %

CHP spaarrekening voor jongeren tussen 3 en 12 jaren 

Pour les montants jusqu’à 10.000 € : 0,25 %

Pour les montants supérieurs : 0,01 %

Pour les montants jusqu’à 10.000 € : 0,10 %

Pour les montants supérieurs : 0,10 %

Pour les montants jusqu’à 10.000 € : 0,45 %

Pour les montants supérieurs : 0,20 %

Pour les montants jusqu’à 10.000 € : 0,80 %

Pour les montants supérieurs : 0,80 %

CHP spaarekening tussen jogenreen tussen12 et 26 ans 

Pour les montants jusqu’à 10.000 € : 0,15 %

Pour les montants supérieurs : 0,01 %

Pour les montants jusqu’à 10.000 € : 0,10 %

Pour les montants supérieurs : 0,10 %

Pour les montants jusqu’à 10.000 € : 0,35 %

Pour les montants supérieurs : 0,20 %

Pour les montants jusqu’à 10.000 € : 0,80 %

Pour les montants supérieurs : 0,80 %

Deutsche Bank  Intensiv Plus

0,01 %

0,10 %

0,35 % 

0,15 %

Deutsche Bank E-Saving Account 

0,01 %

0,10 %

0,15 % 

0,35 %

Deutsche Bank E-Fidelity

0,01 %

0,10 %

0,15 % 

0,35 %

Deutsche Bank Silver Account

0,01 %

0,10 %

Pour les montants jusqu’à 50.000 € : 0,01 %

Pour les montants entre 50.000 et 250.000 € : 0,20 %

Pour les montants supérieurs : 0,40 %

Pour les montants jusqu’à 50.000 € : 0,60 %

Pour les montants entre 50.000 et 250.000 € : 0,60 %

Pour les montants supérieurs : 

0,60 %

Triodos Impact Savings

0,00 %

0,00 %

0,35 % 

0,25 %

NIBC Direct

0,01 %

0,11 %

0,50 % 

0,20 %

NIBC Direct Fidélité 

0,10 %

0,60 %

0,30 % 

1,10 %

VDK SpaarPlus, JOVO et Rentespaarrekening

0,01 %

0,10 %

0,25 % 

0,25 %

VDK E-spaarekening

0,01 %

0,10 %

0,15 % 

0,35 %

MeDirect Dynamic

0,35 %

0,15 %

0,55 %

0,15 %

MeDirect Fidelity

0,20 %

0,45 %

0,20 %

0,85 %

Aion Bank Extended

0,10 %

0,10 %

0,50 %

1,00 %

Aion Bank  Standard

0,01 %

0,10 %

0,75 %

0,25 %

Ik deel het op :

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo GeldExpert détouré h-65px