Alles wat u moet weten over de toegekende Chèque Habitat in Wallonië

Sinds 1 januari 2016 heeft het Waalse Gewest een belastingvoordeel ingevoerd voor hypothecaire leningen. Ontdek met Mes-Finances hoe u kunt profiteren van de Chèque Habitat. 

Chèque habitat in wallonië

De Housing Cheque in het kort

De Wooncheque van het Waalse Gewest bestaat uit een belastingvermindering die kan worden omgezet in een belastingkrediet. Zij wordt toegekend vanaf het jaar volgend op de ondertekening van de hypothecaire lening, voor een periode van maximaal 20 jaar.

Goed om te weten: als u een hypotheek hebt afgesloten met een aflossingsperiode van meer dan 20 jaar, kunt u de eerste 20 jaar profiteren van de Chèque Habitat. 

De Chèque Habitat betreft hypotheken die zijn afgesloten voor : 

Wat zijn de voorwaarden om de Housing Cheque te ontvangen? 

Om in aanmerking te komen voor de Wooncheque van het Waalse Gewest moet u voldoen aan de hieronder vermelde cumulatieve voorwaarden: 

 • U heeft een hypothecaire lening afgesloten voor de financiering van een woning voor minimaal 10 jaar en gedekt door een hypothecaire inschrijving.
 • Deze lening heeft betrekking op de aankoop van een onroerend goed waarvan u eigenaar wordt. Deze verwerving moet blijken uit het verlijden van een eigendomsakte. 

Let op! Als u alleen een hypothecaire lening hebt afgesloten om het werk te financieren, hebt u geen recht op de Chèque Habitat. In dat geval kunt u in aanmerking komen voor Accesspack en de renteloze leningen Rénoprêt en Rénopack. Voor meer informatie kunt u de website van het SWCS raadplegen of, als u 3 of meer kinderen hebt, de website van het FLW

 • De woning waarvoor de hypotheek is afgesloten is uw eigen woning en moet dat ook blijven. Met andere woorden, je moet er persoonlijk wonen.

 • Het moet ook je enige huis zijn. U mag geen andere woning bezitten. Dit geldt ongeacht of u blote eigenaar, (mede)eigenaar, opstalhouder, vruchtgebruiker, bezitter of erfpachter bent. Er zijn echter uitzonderingen. Overeenkomstig de geldende belastingwetgeving worden niet in aanmerking genomen 

  • Andere woningen waarvan u de blote eigenaar, mede-eigenaar of erfgenaam bent,

  • Andere woningen indien zij te koop worden aangeboden op 31 december van het jaar waarin de lening is aangegaan, mits zij uiterlijk op 31 december van het volgende jaar daadwerkelijk worden verkocht. 

 • U hebt een inkomen van minder dan 81.000 euro (geïndexeerd tot 87.043 euro voor het jaar 2021). 

Hoe wordt het voordeel berekend? 

Het Chèque Habitat voordeel is individueel en duurt maximaal 20 jaar. Het wordt bepaald aan de hand van uw inkomen en het aantal kinderen ten laste. 

Het bedrag van de Chèque Habitat bestaat uit twee elementen: 

 • Een variabel bedrag van maximaal €1520 toegekend voor netto belastbaar inkomen tot €21.000 (geïndexeerd tot €22.567 voor het jaar 2021). Voor inkomsten boven dit bedrag wordt het bedrag boven 21.000 euro vermenigvuldigd met een coëfficiënt van 1,275% en vervolgens afgetrokken van het maximale variabele bedrag.
 • Een vast bedrag van 125 euro per kind ten laste (verdeeld over beide ouders). 

 

Bovendien is het Chèque Habitat voordeel onderworpen aan verschillende voorwaarden: 

 • Het wordt toegekend gedurende de eerste 10 jaar. Vervolgens wordt het met 50% verminderd voor de volgende 10 jaar.
 • Het bedrag ervan is beperkt tot de som van de jaarlijkse aflossingen in kapitaal en rente, alsmede de aan de hypothecaire lening verbonden levensverzekeringspremie
 • De toekenning ervan hangt niet af van de vraag of u al dan niet van een eerdere regeling gebruik hebt gemaakt
 • De toekenning ervan is afhankelijk van een jaarlijkse controle op de naleving van bovengenoemde voorwaarden. 

Hoe kunt u profiteren van de Chèque Habitat?

Er hoeft geen aanvraagprocedure te worden gevolgd om van het Chèque Habitat te kunnen profiteren. U krijgt de voucher automatisch toegekend in het belastingjaar dat volgt op de ondertekening van uw hypothecaire lening. Zorg er wel voor dat u de hypotheek(en) die u hebt afgesloten in uw belastingaangifte vermeldt. Daartoe moeten de volgende documenten worden overgelegd: 

 • Een document waaruit blijkt dat een hypotheekovereenkomst met een minimale looptijd van 10 jaar is afgesloten,
 • Een jaarlijks betalingsbewijs om het bedrag van de tijdens het belastbare tijdperk betaalde rente te bewijzen. 

Ik deel het op :

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo GeldExpert détouré h-65px